+420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Jednání komise dne 2.2.2017 od 20.00 restaurace u Bílé Labutě

Přítomni :

Libor Smolík, 732 636 229 ne

Petr Jirsa, 602 255 298 ne (na telefonu)

Pavlína Křížová, 603 25 24 74 omluvena

Ing. Petra Vodenková, 602 247 773 ano

Ing. Luboš Kloud, 731 109 635 ano

Ing. D. Kváč, Ly, 720 657 022 ne

Ing. Ondřej Černohorský, 603 209 598 ne

František Masařík, 602 693 907 ano

Ondřej Vaněček, 776 826 733 ano

Petr Zoubek, 607 063 912 ano

Jan Krumpholc, 602 624 197 ano

Program:

  1. Návrh rozdělení finančních prostředků z Programu na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let. (host Aneta Dušková)

  2. Návrh rozdělení finančních prostředků z Programu na provoz a údržbu sportovních areálů v majetku sportovních organizací. (host Aneta Dušková)

  3. Diskuze

  4. Téma pro příští jednání komise

  5. Termín příští komiseK bodu 1/ Sportovní komise:                                                                                                                                                                            

Navrhla rozdělení finančních prostředků z Programu na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let. Tabulka návrhu přílohou.K bodu 2/ Sportovní komise:

Navrhla rozdělení finančních prostředků z Programu na provoz a údržbu sportovních areálů v majetku sportovních organizací. Doporučuje doplnit neúplné žádosti do 6.2. 2017, při nedodržení přidělenou částku nevyplácet. Tabulka návrhu přílohou.K bodu 3/ Diskuze:

V rámci diskuze komise odložila projednání připravované koncepce sportu ve městě z důvodu omluvené nepřítomnosti Petra EliškyK bodu 4/ Téma pro příští jednání komise:

Pozvat pana Petra Elišku – seznámení s připravovanou koncepcí sportu ve městě

                                                                                                                                           

       K bodu 5/ Termín příští komise

       Termín příštího jednání navrhuje komise na úterý 21.3.2017 od 20.00 hod. v restauraci u Bílé LabutěV Lysé n.L. dne 2.2.2017

Zapsal: Jan Krumpholc                                Ověřovatel : Petr Jirsa

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.