+420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Zápis komise pro cestovní ruch a sport (ze dne 17.1.2017 od 20.00 restaurace u Bílé Labutě)


Přítomni :
Libor Smolík, 732 636 229 ne
Petr Jirsa, 602 255 298 ne (na telefonu)
Pavlína Křížová, 603 25 24 74 omluvena
Ing. Petra Vodenková, 602 247 773 ne
Ing. Luboš Kloud, 731 109 635 ano
Ing. D. Kváč, Ly, 720 657 022 ne
Ing. Ondřej Černohorský, 603 209 598 ne
František Masařík, 602 693 907 ano
Ondřej Vaněček, 776 826 733 ne
Petr Zoubek, 607 063 912 ano
Jan Krumpholc, 602 624 197 ano

Program:
Seznámení s připravovanou koncepcí sportu ve městě – host Petr Eliška
Návrh rozdělení finančních prostředků z Programu na podporu sportu a volného času – host Aneta Dušková
Projednání připravované studie výstavby tělocvičny ve škole TGM Litol
Projednání žádosti o sponzorský dar pro Erika Novotného
Diskuze
Téma pro příští jednání komise
Termín příští komise

K bodu 1/ Sportovní komise:
Odkládá projednání připravované koncepce sportu ve městě na příští jednání komise, z důvodu že podklady neobdrželi všichni členové komise

K bodu 2/ Sportovní komise:
Navrhnula rozdělení finančních prostředků z Programu na podporu sportu a volného času. Tabulka rozdělení v příloze.
Na akci Mezioborový projekt pro děti ZŠ komise doporučuje žádat z Programu na podporu kultury města.
Na akci Dětský den komise doporučuje přidělenou částku na rok 2017 vyplatit až po podání vyúčtování loňského ročníku (max. do 31.1.2017), při nedodržení tohoto termínu žádat o vrácení přidělené částky na rok 2016
Na akci Letní příměstský tábor komise doporučuje přidělenou částku na rok 2017 vyplatit až po opravě vyúčtování loňského ročníku (max. do 31.1.2017), při nedodržení tohoto termínu žádat o vrácení poměrné části přidělené částky na rok 2016

K bodu 3/ Sportovní komise:
Podporuje předložený návrh studie výstavby tělocvičny ZŠ TGM Litol. Návrh studie v příloze.

K bodu 4/ Sportovní komise:
Nedoporučuje věnovat sponzorský dar Erikovi Novotnému a doporučuje žádat o finanční příspěvek z charitativního programu města.

K bodu 5/ Diskuze:
V rámci diskuze se komise shodla, že navrhne na udělení vyznamenání města krasobruslařku Duškovou. Komise pověřila Petra Jirsu, aby návrh podal a zároveň prověřil možnost udělení vyznamenání celému krasobruslařskému páru.
V rámci diskuze se komise shodla, ve spolupráci se sportovními organizacemi a s odborem ŠSZK uspořádat sportovní den ve městě, nejlépe v září 2017

K bodu 6/ Téma pro příští jednání komise:
Pozvat pana Petra Elišku – seznámení s připravovanou koncepcí sportu ve Městě
Návrh rozdělení finančních prostředků s Programu na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let
Návrh rozdělení finančních prostředků s Programu na provoz a údržbu sportovních areálů v majetku sportovních organizací.

K bodu 7/ Termín příští komise
Termín příštího jednání navrhuje komise na čtvrtek 2.2.2017 od 20.00 hod. v restauraci u Bílé Labutě

V Lysé n.L. dne 17.1.2017

Zapsal: Jan Krumpholc Ověřovatel : Petr Jirsa
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.