+420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Jednání komise dne 13. 1. 2016 od 19h Sportzone

Přítomni :
Dana Hančová, 602 444 738                      ano
Libor Smolík, 732 636 229                             ne
Petr Jirsa, 602 255 298                                   ano
Pavlína Křížová, 603 25 24 74                 omluvena
Ing. Petra Vodenková, 602 247 773        omluvena
Ing. Luboš Kloud, 731 109 635                   omluven
Ing. D. Kváč, Ly, 720 657 022                      ano
Ing. Ondřej Černohorský, 603 209 598   omluven
František Masařík, 602 693 907                 ano
Ondřej Vaněček, 776 826 733                    ano
Petr Zoubek, 607 063 912                            ano
Přítomni 6 z 11 členů.

Program:
1/ Stanovisko komise k rozdělení fondu Program sportu a volného času – dodatek.
2/ Úkol pro komisi – navrhnout vylepšení kalendáře na webu města.
3/ Termín příští komise. 

        K bodu 1/ Stanovisko komise k rozdělení fondu Program sportu a volného času – dodatek.

Žádosti Sdružení romských občanů a Quattuor Artes nesplňují podmínky fondu. Fond je určený na sport a volný čas na jednotlivé akce. Pro příště doporučujeme se obrátit na kulturní fond a na fond podpory činnosti organizací pracujících s mládeží do 18 let. K žádosti Ka Wood s.r.o na příměstský tábor (více turnusů) – tato akce je výdělečná dle uvedených poplatků i bez podpory města.

       K bodu 2/ Úkol pro komisi – navrhnout vylepšení kalendáře na webu města.

        Komise navrhne obsah formuláře:

Název pořadatele, kontakt, název akce, kategorie akce, poznámka, datum, čas, místo, umístění hypertextového odkazu, případně leták pdf.

        Komise upozorní sportovní organizace na kalendář, vysvětlí účel jeho využívání a jak ho používat a vyzve k aktualizaci informací na IC města.

Doporučujeme uveřejňovat tyto akce:

Sportovní
– mistrovské zápasy, turnaje, tradiční každoroční akce klubů, sportovní dny, nábory, sportovní akademie, maratony…
Kulturní – doporučí kulturní komise (koncerty, výstavy v muzeu...)
Společenské – plesy, přednášky pro veřejnost, akce spolku Rodáci (výlety atd,..)
Akce spolků a zájmových klubů
Happeningy
Akce v kině – koncerty a představení škol a ZUŠky, 
Výstavy VLL – bude zadávat výstaviště

       K bodu 3/ Termín příští komise

       Termín příštího jednání navrhuje komise na úterý 9. 2. 2016 v 19h na hřišti Slovanu ?

V Lysé n/L, dne 13. 12. 2016

Zapsala: Dana Hančová                                Ověřovatel : Petr Jirsa
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.