+420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Jednání komise pro cestovní ruch a sport dne 12. 09. 2016 od 19.00 TJ Slovan

Přítomni :

Dana Hančová, 602 444 738 ano
Libor Smolík, 732 636 229 ne
Petr Jirsa, 602 255 298 ano
Pavlína Křížová, 603 25 24 74 ano
Ing. Petra Vodenková, 602 247 773 ano
Ing. Luboš Kloud, 731 109 635 ano
Ing. D. Kváč, Ly, 720 657 022 omluven
Ing. Ondřej Černohorský, 603 209 598 omluven
František Masařík, 602 693 907 ano
Ondřej Vaněček, 776 826 733 ano
Petr Zoubek, 607 063 912 ano
Jan Krumpholc, 602 624 197 ano

Program:


  1. Seznámení členů s rozhodnutím RM o organizačních změnách v komisích
  2. Téma pro příští komisi
  3. Termín příští komise

K bodu 1/ Na komisi se dostavil také Jan Krumholc, člen RM, Lysá v pohybu, který komisi seznámil s rozhodnutí m RM o organizačních změnách v některých komisích. Na žádost sdružení Lysá v pohybu se Jan Krumpholc stal předsedou KCRS a Dana Hančová na žádost Martina Robeše, předsedy Komise pro dopravu, se stala členkou dopravní komise.

K bodu 2/ Téma pro příští komisi.

Komise se dohodla, že na příští jednání komise na pondělí 17.10. od 20h chce pozvat Petra Elišku, který podá informace o stavu projektu Sportovní hala.


Doporučuji, aby se komise zabývala znovu tímto usnesením, které jsme na komisi probírali v květnu 2016.Usnesení č. 331

Zastupitelstvo města

I. o d k l á d á rozhodnutí o návrhu na pořízení mobilního kluziště v areálu víceúčelového školního hřiště,

II. u k l á d á

1) komisi pro cestovní ruch projednat využití mobilního kluziště pro veřejnost a školy a vytipovat možné lokality pro umístění kluziště

2) starostovi města prověřit možnost získání příslušné částky z některého dotačního titulu,

3) stavebnímu úřadu připravit zprávu, jaká jsou potřebná povolení pro instalaci mobilního kluziště.Komise se usnesla  7 hlasy přítomných z 11 členů komise takto:

Pro rozhodnutí o tomto návrhu komise požaduje získat více konkrétních informací a to tak, že tento projekt bude představen výrobcem www.kluziste.cz osobně na jednání komise.

K zodpovězení jsou např. tyto otázky: stavební náročnost v areálu školního hřiště, údržba, náklady s provozem, technické propozice, životnost, atd.

Dále komise doporučuje uvažovat také o případných možnostech jiného umístění tohoto kluziště, např. v areálu TK Slovanu, vzhledem k podmínkám zdejšího zázemí.                                                                                             

       K bodu 3/ Termín příští komise

       Termín příštího jednání navrhuje komise na pondělí 17. 10. od 20h na klubovně hřiště TJ Slovanu.V Lysé n.L. dne 15.9. 2016

Zapsala: Dana Hančová                                Ověřovatel : Petr Jirsa

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.