+420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Komise pro cestovní ruch a sport

Jednání komise dne 9. 2. 2016 od 19.30 Slovan

Přítomni :

Dana Hančová, 602 444 738                      ano

Libor Smolík, 732 636 229                             omluven

Petr Jirsa, 602 255 298                                   ano

Pavlína Křížová, 603 25 24 74                 ano

Ing. Petra Vodenková, 602 247 773        ano

Ing. Luboš Kloud, 731 109 635                   omluven

Ing. D. Kváč, Ly, 720 657 022                      ano

Ing. Ondřej Černohorský, 603 209 598   omluven

František Masařík, 602 693 907                 ano

Ondřej Vaněček, 776 826 733                    ano

Petr Zoubek, 607 063 912                            ano

Přítomni 8 z 11 členů.

Program:

1.       Předložení návrhu Rozdělení fondů na činnost sportovních organizací

2.       Jak v tomto roce podpořit sport. organizace?

3.       Jak pokročil „živý kalendář“ na webu města

4.       Téma „sportovní plácky“, využití a revitalizace hřišť.

5.       Využití lokality přímo u Labe pro rekreační zónu a rekultivace zeleně a okolí na pozemcích Litol 12/8, 12/9, 323/25.

6.       Termín příští komise

 

K bodu 1/ Rozdělení fondů na činnost sportovních organizací. Petr Jirsa předložil návrh o rozdělení tohoto fondu a vyúčtování využití těchto dotací organizacemi za rok 2015. Komise souhlasí s takto navrženým rozdělením fondu

Dotace na činnost sportovních organizací se sídlem v Lysé nad Labem s dětmi do 18 let pro rok 2016.                                                                                                 

K bodu 2/ Jak v tomto roce podpořit sportovní organizace?

·         Komise doporučuje ZM, aby uložilo finančnímu odboru zřídit fond na podporu sportu, který by vznikal z příspěvků podnikatelských subjektů působících ve městě Lysá n. L. a veřejnosti.

·         Komise žádá ZM, aby se do městské televize zařadily přenosy ze sportovní činnosti sportovních organizací města Lysé n.L.

K bodu 3/ Jak pokročil „živý kalendář“ na webu města? Komise chválí Anetu Duškovou, že oživila tento kalendář na webu města a průběžně aktualizuje události. Komise zjistí u IT pracovníků na úřadě, jak by mohl fungovat on line formulář pro vkládání informací o událostech a požádá o zavedení této možnosti vkládání akcí on line přímo jejich organizátory. Komise pak seznámí sportovní organizace s jeho užíváním.

Pro obsah formuláře komise doporučuje:

Název pořadatele, kontakt, název akce, kategorie akce, poznámka, datum, čas, místo, umístění hypertextového odkazu,

K bodu 4/ Téma sportovní plácky, co dál? Komise dokončí přehled plácků a předloží paní Bodnárové ke konzultaci.

 

K bodu 5/ Využití lokality přímo u Labe pro rekreační zónu a rekultivace zeleně a okolí na pozemcích Litol 12/8, 12/9, 323/25. Komise byla předběžně seznámena s chystaným záměrem pro tuto lokalitu, který bude podán ZM 17.2. Komise bude s tímto záměrem obeslána a podá své vyjádření k záměru ještě před konáním tohoto ZM.

 

       K bodu 6/ Termín příští komise

       Termín příštího jednání navrhuje komise na 22. 3. V 19h na hřišti Slovanu.

V Lysé n/L, dne 10.2. 2016

Zapsala: Dana Hančová                                Ověřovatel : Petr Jirsa
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.