+420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Komise pro cestovní ruch a sport

 

Jednání komise dne 24. 05. 2016 od 19.00 TJ Slovan

Přítomni :

Dana Hančová, 602 444 738 ano

Libor Smolík, 732 636 229 ne

Petr Jirsa, 602 255 298 ano

Pavlína Křížová, 603 25 24 74 omluvena

Ing. Petra Vodenková, 602 247 773 omluvena

Ing. Luboš Kloud, 731 109 635 omluven

Ing. D. Kváč, Ly, 720 657 022 ano

Ing. Ondřej Černohorský, 603 209 598 ano

František Masařík, 602 693 907 ano

Ondřej Vaněček, 776 826 733 ano

Petr Zoubek, 607 063 912 ano

Přítomni 7 z 11 členů.

 

Program:

  1. Projednat rozhodnutí o návrhu na pořízení mobilního kluziště v areálu víceúčelového školního hřiště

  2. Informace k projektu sportovní hala a hřiště v zámeckém parku

  3. Termín příští komise

 

K bodu 1/ Projednat rozhodnutí o návrhu na pořízení mobilního kluziště v areálu víceúčelového školního hřiště

Usnesení č. 331

Zastupitelstvo města

I. o d k l á d á rozhodnutí o návrhu na pořízení mobilního kluziště v areálu víceúčelového školního hřiště,

II. u k l á d á

1) komisi pro cestovní ruch projednat využití mobilního kluziště pro veřejnost a školy a vytipovat možné lokality pro umístění kluziště

2) starostovi města prověřit možnost získání příslušné částky z některého dotačního titulu,

3) stavebnímu úřadu připravit zprávu, jaká jsou potřebná povolení pro instalaci mobilního kluziště.

Komise se usnesla  7 hlasy přítomných z 11 členů komise takto:

Pro rozhodnutí o tomto návrhu komise požaduje získat více konkrétních informací a to tak, že tento projekt bude představen výrobcem www.kluziste.cz osobně na jednání komise.

K zodpovězení jsou např. tyto otázky: stavební náročnost v areálu školního hřiště, údržba, náklady s provozem, technické propozice, životnost, atd.

Dále komise doporučuje uvažovat také o případných možnostech jiného umístění tohoto kluziště, např. v areálu TK Slovanu, vzhledem k podmínkám zdejšího zázemí.

K bodu 3/ Informace k projektu sportovní hala a hřiště v zámeckém parku

Komise žádá vedení města o aktuální informace o stavu projektu výstavby multifunkční sportovní haly, cyklostezky kolem dvorecké trati k Václavovi na Káraný a informace o záměru dětského hřiště v zámeckém parku.

       K bodu 3/ Termín příští komise

       Termín příštího jednání navrhuje komise na úterý 21. 6. V 19h na klubovně hřiště TJ Slovanu.

V Lysé n.L. dne 24.5. 2016

Zapsala: Dana Hančová                                Ověřovatel : Petr Jirsa
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.