+420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Jednání komise dne 21. 03. 2016 od 19.00 Sportzone

Přítomni :

Dana Hančová, 602 444 738 ano

Libor Smolík, 732 636 229 ne

Petr Jirsa, 602 255 298 ano

Pavlína Křížová, 603 25 24 74 omluvena

Ing. Petra Vodenková, 602 247 773 ano

Ing. Luboš Kloud, 731 109 635 ano

Ing. D. Kváč, Ly, 720 657 022 ne

Ing. Ondřej Černohorský, 603 209 598 omluven

František Masařík, 602 693 907 ne

Ondřej Vaněček, 776 826 733 ano

Petr Zoubek, 607 063 912 ano

Přítomni 6 z 11 členů.

 

Program:

  1. Schválení přerozdělení Fondu na údržbu nemovitostí z důvodu žádosti organizace „ Junák – český skaut „ o zařazení do tohoto fondu.

  2. Diskuse k záměru o využití městských pozemků u řeky Labe Litol 12/8, 12/9, 323/25.

  3. „Živý kalendář“ na webu města – úkol prověřit možnost u IT města on-line formulář.

  4. Doporučení pro ZM

  5. Termín příští komise.

 

K bodu 1/ Komisi byl předložen návrh na přerozdělení Fondu na údržbu nemovitostí rozšířen o žádost organizace Junák – český skaut.

Nový upravený návrh:

TJ Sokol Lysá n.L.                            18% 126.000,-

TK Slovan Lysá n.L.                         18% 126.000,-

VK Lysá n.L.                                      18% 126.000,-  

TJ Litol                                                 13%   91.000,-

Tenis klub Lysá n.L.                        8,5% 59.500,-

Kynologický klub                             3%     21.000,- 

R. Macháčková                               

Dost. Závodiště                                               13%   91.000,-

Junák – Český Skaut                      8,5% 59.500,-

Komise se usnesla takto: 8 ano, 3 nehlasovali

6 přítomných hlasovalo ano

2 nepřítomni hlasovali ano mailem a telefonicky

3 nepřítomní nehlasovali

K bodu 2/ Diskuse k záměru o využití městských pozemků u řeky Labe Litol 12/8, 12/9, 323/25.

Komise byla předem seznámena se záměrem a usnesla se takto: 8 ano, 3 nehlasovali

6 přítomných hlasovalo ano

2 nepřítomni hlasovali ano mailem a telefonicky

3 nepřítomni nehlasovali

Celkem záměr podpořilo 8 členů z 11

Komise doporučuje k záměru, aby město záměr podpořilo na své náklady rekultivaci zeleně a v budoucnosti participovalo při budování zázemí pro tuto rekreační zónu.

K bodu 3/ Petr Zoubek prověří na odboru IT , zda lze používat on-line formulář při zadávání akcí do kalendáře.

K bodu 4/ Doporučení pro ZM:

  • Komise doporučuje ZM, aby uložilo finančnímu odboru zřídit fond na podporu sportu, který by vznikal z příspěvků podnikatelských subjektů působících ve městě Lysá n. L. a veřejnosti.

  • Komise žádá ZM, aby se do městské televize zařadily přenosy ze sportovní činnosti sportovních organizací města Lysé n.L., pokud tomu tak není.

 

       K bodu 5/ Termín příští komise

       Termín příštího jednání navrhuje komise na úterý 26. 4. V 19h na hřišti Slovanu nebo Sportzone.

V Lysé n/L, dne 21.3. 2016

Zapsala: Dana Hančová                                Ověřovatel : Petr Jirsa
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.