+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Rada města může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě města. Komise jsou ze své činnosti odpovědny radě města. Počet členů komise je vždy lichý. V Lysé nad Labem členy komise navrhují volební strany, které získaly zastoupení v zastupitelstvu města v komunálních volbách. Předseda nemusí být členem zastupitelstva. Činnost komisí se řídí jednacím řádem a končí současně s volebním obdobím zastupitelstva.