+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
  • Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti se zodpovídá zastupitelstvu města.
  • Radu tvoří starosta, místostarosta a další členové rady z řad zastupitelstva.
  • Počet členů rady je lichý, rada má minimálně 5 členů a nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva města.
  • Rada se schází podle potřeby a schůze jsou neveřejné. V Lysé nad Labem se rada města schází zpravidla v úterý po 14 dnech.
Seznam členů rady