+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Městské zastupitelstvo v Lysé nad Labem se na svém zasedání dne 15.června 1992 usneslo vydat podle par.1 odst.1 zák.č.553/91 Sb. o obecní policii a podle par.24 odst.1 a par.45 pís. j) zákona ČNR č. 367/90 Sb. o obcích tuto pbecně závaznou vyhlášku o zřízení městské policie.

 

§1

Na katastrálním území města Lysá nad Labem se zřizuje městská policie.

§2

Dle par.3 odst.1 zákona ČNR č.553/91 Sb. o obecní policii řídí její činnost starosta města.

§3

Členové města policie plní úkoly v rozsahu vymezeném zákonem ČNR č.553/91 Sb., a to zejména se zřetelem na par.6, odst.1) a 2)

§4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.července 1992.

 

Tajemník MěÚ Lysá n/L.

p.Martin ELIŠKA v.r.

 

Starosta města Lysá n/L.

PhDr.Dana KULICHOVÁ v.r.

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.