| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Město Lysá nad Labem
Obecně závazná vyhláška města Lysá nad Labem
č. 2/2016
O určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů,
pro provozování koncových interaktivních videoloterních terminálů nebo herních míst lokálního herního systému
na území města Lysá nad Labem

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem se na svém zasedání dne 09.11.2016 usnesením č. 556, usneslo vydat na základě ustanovení § 50 odst.4 zákona č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) , ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Článek 1
a) Technickou hru lze na území města Lysá nad Labem provozovat v budovách, jejichž adresa je uvedena v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhlášky“).

b) Povolená doba provozu herny je v pracovních dnech a v sobotu v době od 14:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne. Zákaz provozu herny platí od 02:00 hodin v době státních svátků, ostatních svátků a o nedělích.

Článek 2

Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 6/2015 ze dne 09.09.2015.

Touto obecně závaznou vyhláškou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2011 ze dne 23.11.2011 a č.7/2011 ze dne 21.12.2011 v čl.1. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení a platí do 31.12.2017.


Jan Burian                                                                                                         Ing. Karel Otava

místostarosta                                                                                                            starosta

Datum vyvěšení: 25.11.2016

Datum sejmutí: 12.12.2016


Příloha č.1

Město Lysá nad Labem

Obecně závazná vyhláška města Lysá nad Labem

č. 2/2016

O určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů,

pro provozování koncových interaktivních videoloterních terminálů nebo herních míst lokálního herního systému

na území města Lysá nad Labem

Seznam budov v Lysé nad Labem, ve kterých lze provozovat koncové interaktivní videoloterní terminály nebo herní místa lokálního herního systému:

Husovo náměstí č.p. 21
Náměstí B. Hrozného č.p.182
Masarykova č.p.974
Masarykova č.p.1926
Sojovická st.p.322
Jiráskova č.p.6 (dříve Mírová)
Křižíkova č.p. 1087/8
Smetanova č.p.789
Sídliště č.p.1786
Raisova č.p.644
Kpt. Jaroše č.p.1644
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.