+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Město Lysá nad Labem

Obecně závazná vyhláška města Lysá nad Labem č. 6 / 2008 o stejnokroji, označení a výzbroji Městské policie Lysá nad Labem


Zastupitelstvo města  Lysá nad Labem se na svém zasedání dne 15.10.2008 usneslo vydat v souladu se zněním § 27 zákona č. 553/1991 Sb.o obecní policii, v platném znění a § 35 odst. 3, a § 84 odst. 1, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění a dále na základě vyhlášky MV ČR č.88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii, tuto obecně závaznou vyhlášku :

Článek 1

Služební stejnokroj strážníka Městské policie (dále jen MP) tvoří :


  1. Obuv (polobotky, sandály, kanady a kotníková obuv) černé barvy, ponožky černé barvy, kalhoty černé barvy, modrá košile s dlouhým nebo krátkým rukávem, černá kravata, svetr nebo vesta černé barvy s nápisem Městská policie, bunda nebo parker černé barvy, černá brigadýrka nebo černá baseballová čepice se znakem MP a šachovnicí, černý baret, černý opasek. V zimním období je stejnokroj doplněn zimními doplňky (rukavice,šála,rolák,černý kulich s nápisem městská policie),

  2. pracovní uniforma: kombinéza, bleděmodrá polokošile s nápisem městská policie, ostatní oděvní součásti dle bodu a), reflexní vesta nebo reflexní bunda s nápisem městská policie,

  3. kombinace jednotlivých oděvních součástí se řídí podle teploty počasí ( např. v létě rozhalenka) se souhlasem velitele MP nebo jeho zástupce,

  4. členové hlídky jsou povinni mít na sobě stejné oděvní součásti.


Článek 2

Označení strážníka MP je stanoveno v § 9 zákona č. 553/91 Sb. o obecní policii a tvoří jej :


  1. stejnokroj MP dle článku 1 této obecně závazné vyhlášky,

  2. odznak MP s identifikačním číslem umístěný na pravé straně prsou,

  3. nášivka se znakem města Lysá nad Labem a nápisem Městská policie, umístěná na levém záloktí bundy nebo košile,

  4. služební průkaz s fotografií, razítkem Města Lysá nad Labem a podpisem starosty.


Článek 3

Výzbroj MP tvoří služební zbraň vzor ČZ 75 D Kompakt ráže 9 mm. Strážník je oprávněn nosit zbraň v době služby po složení zkoušky odborné způsobilosti a získání zbrojního průkazu. Výzbroj dále tvoří zejména obušek, slzotvorné prostředky a pouta.Článek 4

Doplňky výstroje strážníka MP tvoří pouzdro na zbraň a zásobník, pouzdra na donucovací prostředky a pouzdra na pomůcky potřebné pro výkon služby. Pouzdra jsou zavěšena na opasku.


Článek 5

Upřesnění nošení stejnokroje a úprava strážníků ve službě je upraveno nařízením starosty města .


Článek 6

Dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška města Lysá nad Labem č.5/2003 o stejnokroji, označení a výzbroji Městské policie ze dne 25.6.2003.


Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2009

…………………………………….

Mgr. Havelka Jiří

starosta

………………………………… ………………………………

Chloupková Marcela Sedláček Tomáš

místostarostka místostarosta
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.