+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Město Lysá nad Labem

 

Nařízení Města Lysá nad Labem
č. 04/2021


ze dne 09.12.2021


Ceník placeného stání na místních komunikacích

Rada města Lysá nad Labem dne 09.12.2021, usnesením č. 673, na základě § 10 odst. 1 zákona 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a s § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a s odkazem na nařízení rady města Lysá nad Labem č. 03/2021, o placeném stání na místních komunikacích, se usnesla vydat toto nařízení:

 

Ceník

stání motorových vozidel na místních komunikacích dle čl. 1 Nařízení města Lysá nad Labem č. 03/2021 o placeném stání na místních komunikacích

 

čl. 1

Ceník parkovací známky pro stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích vymezených v čl. 1 odst. 1  Nařízení města Lysá nad Labem č. 03/2021 o placeném stání na místních komunikacích

 

Parkovací známky s platností od 01.01. do 31.12. příslušného kalendářního roku

 

Kategorie

 

1. dvoustopé vozidlo

2. a každé další dvoustopé vozidlo

Fyzické osoby dle čl. 1. odst. 1 nařízení č. 03/2021

100,00 Kč

500,00 Kč

Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P dle čl. 4. nařízení č. 03/2021

zdarma

500,00 Kč

Fyzické osoby podnikající a právnické osoby se sídlem nebo provozovnou ve vymezených oblastech města dle čl. 1. odst. 1 nařízení č. 03/2021

500,00 Kč

1000,00 Kč

 

čl. 2

Ceník parkovací známky pro stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích vymezených v čl. 1 odst. 2  Nařízení města Lysá nad Labem č. 03/2021 o placeném stání na místních komunikacích

 

Stanovení ceny za parkování (parkování s parkovacím automatem):

prvních 30 minut - zdarma

každá další (i započatá) hodina  20,- Kč

                                                                                                                čl. 3

Závěrečná ustanovení

 

1. Tímto nařízením se ruší nařízení Města Lysá nad Labem č. 3/2020 Ceník placeného stání na místních komunikacích v době konání výstav.

2. Toto nařízení nabývá účinnosti od 01.01.2022.

 

 

 

 

        ..…………………………                                    ……..……………………

              Mgr. Jiří Havelka                                                    Ing. Karel Otava

                 místostarosta                                                          starosta města

                                                                                                             

 

Vyvěšeno dne: 13.12.2021

Sejmuto dne: 31.12.2021

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.