| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Nařízení Města Lysá nad Labem
č. 2/2019


ze dne 26.3.2019


Ceník placeného stání na místních komunikacích
v době konání výstav

Rada města Lysá nad Labem dne 26. 3. 2019, usnesením č. 175, na základě § 10 odst. 1 zákona 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a s § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se usnesla vydat toto nařízení:

Ceník parkovacích lístků a parkovacích známek pro rok 2019

Parkovací lístky

Druh vozidla

Sazba

Osobní nebo užitkové vozidlo do 3,5 t užitné hmotnosti

50,00 Kč/den

Autobus

200,00 Kč/den

Parkovací známky nepřenosné s platností do 31.12.2019

Kategorie

1. dvoustopé vozidlo

2. a každé další dvoustopé vozidlo

Fyzické osoby uvedené v čl. I. odst. 1 písm. c)

100,00 Kč

500,00 Kč

Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P dle čl. I. odst. 1 písm. c)

zdarma

---------

Firmy se sídlem nebo provozovnou ve vymezených oblastech města dle čl. I. odst. 1 písm. b)

500,00 Kč

1000,00 Kč

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.

..………………………… ……..……………………

Ing. Karel Otava Mgr. Jiří Havelka

starosta města místostarosta

Vyvěšeno dne: ………….

Sejmuto dne:…………….

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.