| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Město Lysa nad Labem
 
Obecně závazná vyhláška města Lysa nad Labem
č.3/2009

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 25.11.2009 usneslo vydat   na základě paragrafu 11 odst. 3 písm. a) a b) zákona č.338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů, a par. 84 odst. 2, písm. h), zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeni), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl.I
   Stanovení koeficientu

A) Město Lysá nad Labem stanovuje koeficient pro výpočet daně nemovitosti na 1,4.

B) V částech Dvorce a Byšičky je stanoven ve výši 1,0.

C) U staveb podle par.11 odst. 1 pismeno b) až d) zákona o dani z nemovitosti se stanovuje pro celou obec koeficient 1,5 pro výpočet konečné sazby daně u těchto staveb a samostatných nebytových prostorů.

Čl.II.
Učinnost


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2010 a zároveň ruší vyhlášku č. 4/2008 z 18.6.2008.

                                

Datum vyveseni :

Datum sejmuti :
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.