+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Logo OPZ 2019

Projekt: Podpora komunikace s občany a elektronizace procesů úřadu

Předmětem projektu je zpracování Komunikační strategie města Lysá nad Labem, modernizace stávajícího Portálu občana města z důvodu zefektivnění komunikace s veřejností a automatizace zavedených procesů MěÚ za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb úřadem, zrychlení výkonu optimalizovaných a automatizovaných procesů a dosažení úspory lidských a finančních zdrojů úřadu. V rámci projektu dojde také k prohlubování znalostí a dovedností úředníků / zaměstnanců úřadu v řešených oblastech projektu.

V rámci projektu budou realizovány tedy tři klíčové aktivity, a to za účelem zvýšení kvality, transparentnosti a otevřenosti města a Městského úřadu Lysá nad Labem:

 • KA 01: Procesní řízení – automatizace / robotizace procesů:
  • Automatizace / robotizace personálních procesů
  • Automatizace / robotizace procesů z oblasti workflow – schvalování dokumentů
  • Vzdělávání v oblasti automatizace a robotizace procesů: proškolení 100 úředníků / zaměstnanců MěÚ, rozsah školení 16 hodin
 • KA 02: Přívětivý úřad – nástroje komunikace s veřejností:
  • Zpracování Komunikační strategie města na období 4 let
  • Modernizace Portálu občana města
  • Vzdělávání v oblasti komunikačních a prezentačních dovedností směrem k veřejnosti prostřednictvím moderních nástrojů komunikace: proškolení 60 úředníků / zaměstnanců MěÚ, rozsah školení 16 hodin
 • KA 03: Zajištění řízení a administrace projektu

Termín realizace: 1. 3. 2021 – 28. 2. 2023

Celkové způsobilé výdaje: 6 308 825,00 Kč

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.