| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Úřední deska

Statuty k dotacím

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
16.12.2019 16.03.2020 Program na činnost společenské organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem
Čech Jan
16.12.2019 16.03.2020 Žádost o poskytnutí dotace města Lysá nad Labem z „Programu na činnost společenské organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem“
Čech Jan
16.12.2019 16.03.2020 Program na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem
Čech Jan
16.12.2019 16.03.2020 Žádost o poskytnutí dotace města Lysá nad Labem z „Programu na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem“
Čech Jan

Smlouvy

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
10.01.2020 10.01.2023 Veřejnoprávní smlouva
Foltýnová Hana
08.01.2020 09.01.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Nováková Romana
27.11.2019 27.11.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Program regenerace 2019
Burianová Bianka
27.11.2019 27.11.2022 Veřejnoprávní smlouva- Program regenerace, z rozpočtu města
Burianová Bianka
29.06.2017 29.06.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
29.06.2017 29.06.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
29.06.2017 29.06.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
29.06.2017 29.06.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
29.06.2017 29.06.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Mikroregion Polabí

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
06.01.2020 01.01.2021 Oznámení o zveřejnění - rozpočet
Čech Jan

Rozpočty

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
13.01.2020 - Informace o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Vinklerová Markéta

Oznámení o uložení písemnosti

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
17.02.2020 04.03.2020 Převzetí písemnosti Záhořík, Zahorzhik, Milovice
Kašpar Lubor

Ostatní

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
25.02.2020 31.05.2020 Termíny a podání žádostí o dotaci z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem - II. kolo
Foltýnová Hana
10.02.2020 26.02.2020 Nový územní plán Starý Vestec
MULNL-OVŽP/7295/2020/Kuč Kučerová Markéta
29.01.2020 28.02.2020 Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem
Plachá Lenka
09.12.2019 31.12.2022 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
63920/2019-MZE-16212 Šťastná Ilona
02.09.2019 31.12.2022 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
č.j. 41508/2019-MZE-16212 Šťastná Ilona
30.11.-0001 - Nový územní plán Starý Vestec
Kučerová Markéta

Výběrová řízení (volná pracovní místa)

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
20.02.2020 06.03.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - vedoucí úředník/úřednice Odboru investic a správy majetku
Nováková Andrea
20.02.2020 06.03.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice – referent/ka při správě živnostenského podnikání
Nováková Andrea
20.02.2020 06.03.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - investiční referent zařazen do oddělení investic a údržby Odboru investic a správy majetku
Nováková Andrea
19.02.2020 26.03.2020 Město Čelákovice vyhlašuje výběrové řízení - interní auditor/ka MěÚ Čelákovice
Freibergová Eva
19.02.2020 26.03.2020 Město Čelákovice vyhlašuje výběrové řízení - úředník–referent/ka Odboru stavebního úřadu MěÚ Čelákovice
Freibergová Eva
19.02.2020 01.03.2020 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem - pracovní příležitosti
Čech Jan
14.02.2020 04.03.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem
4/2020 Procházková Ludmila
14.02.2020 05.03.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru městského investora Městského úřadu Lysá nad Labem
Procházková Ludmila
13.02.2020 28.02.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - referent/ka přestupků ve věci pořádku ve státní správě
Nováková Andrea
13.02.2020 28.02.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - referent/ka zařazen/a do organizačně správního oddělení
Nováková Andrea
12.02.2020 28.02.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - referent/ka úseku památkové péče
Nováková Andrea
12.02.2020 03.03.2020 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení - referent/ka odboru informatiky správce sítě, elektronická komunikace
MEUPDY/0009144/KS/2020/LHo Šťastná Ilona
07.02.2020 27.02.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem
3/2020 Procházková Ludmila
19.12.2019 28.02.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na pozici strážníka Městské policie Lysá nad Labem
MěP 12/2019 Procházková Ludmila

Obecně závazné vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
30.11.-0001 - návrh - zákaz vstupu do části honiby Lysá nad Labem - Litol
Samková Diana

Veřejné zakázky (dodávky, služby,...)

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
19.02.2020 21.03.2020 Veřejná zakázka Oprava střechy domu Masarykova 176 Lysá nad Labem
Navrátil Jiří
11.02.2020 02.03.2020 ZŠ Komenského - rekonstrukce elektro v pav. D
Balík Ota

Stavební řízení

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
20.02.2020 23.03.2020 AAS Automotive s.r.o. Milovice, technologie povrchových úprav eloxováním
Štěpánková Vendula
12.02.2020 28.02.2020 Novostavba bytového domu Školní náměstí, Vodovod, kanalizace, likvidace srážkových vod, Parkovací stání, obslužné komunikace, chodníkové plochy
MULNL-OVŽP/9566/2020/Dul Dulová Jana

Dražební vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
12.02.2020 09.04.2020 Usnesení - Dražební vyhláška, JUDr. Vendula Flajšhansová, EÚ Plzeň-sever
121 EX 3498/18-47 Šťastná Ilona
28.01.2020 28.02.2020 Usnesení o nařízení elektronické dražby, Mgr. Richard Bednář, EÚ Praha 10
003 EX 1679/06-96 Šťastná Ilona

Dopravní značení

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
24.02.2020 11.03.2020 Stanovení přechodné úpravy provozu, II/272
MULNL-OD/11622/2020/25 Uhrová Kateřina
19.02.2020 06.03.2020 Stanovení přechodné úpravy provozu, silnice č. III/3315
MULNL-OD/8060/2020/23 Uhrová Kateřina
19.02.2020 06.03.2020 Stanovení místní úpravy provozu, č. 44-19, Milovice
MULNL-OD/98107/2019/214 Uhrová Kateřina
18.02.2020 05.03.2020 Stanovení přechodné úpravy provozu, Řemeslný jarmark
MULNL-OD/11238/2020/21 Uhrová Kateřina
17.02.2020 04.03.2020 Stanovení přechodné úpravy provozu, Spojovací, Slepá, Milovice
MULNL-OD/10374/2020/20 Uhrová Kateřina
12.02.2020 28.02.2020 Stanovení místní úpravy provozu, ul. Průběžná, Milovice
MULNL-OD/7484/2020/15 Uhrová Kateřina
12.02.2020 28.02.2020 Stanovení místní úpravy provozu, ul. Komenského, Milovice
MULNL-OD/9237/2020/16 Uhrová Kateřina
12.02.2020 28.02.2020 Stanovení místní úpravy provozu, Lysá nad Labem
MULNL-OD/8748/2020/17 Uhrová Kateřina
12.02.2020 28.02.2020 Stanovení přechodné úpravy provozu, Stratov
MULNL-OD/9206/2020/19 Uhrová Kateřina
11.02.2020 27.02.2020 Stanovení místní úpravy provozu, 43-19, Milovice
MULNL-OD/95010/2019/211 Uhrová Kateřina
10.02.2020 26.02.2020 Stanovení místní úpravy provozu, ul. Čapkova
MULNL-OD/8782/2020/12 Uhrová Kateřina
10.02.2020 26.02.2020 Stanovení místní úpravy provozu, ul. Přemyslova
MULNL-OD/8690/2020/11 Uhrová Kateřina
10.02.2020 26.02.2020 Stanovení přechodné úpravy provozu, ul. Topolová, Milovice
MULNL-OD/7387/2020/13 Uhrová Kateřina
10.02.2020 26.02.2020 Stanovení přechodné úpravy provozu, ul. Armádní, Milovice
MULNL-OD/7386/2020/14 Uhrová Kateřina
10.02.2020 26.02.2020 Stanovení přechodné úpravy provozu, ul. Topolová, Milovice
MULNL-OD/3996/2020/5 Uhrová Kateřina