+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
11.06.2029 13.08.2006 Výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města pro rok 2021
Foltýnová Hana
11.06.2029 13.08.2006 Metodický pokyn k Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem
Foltýnová Hana
23.03.2021 08.04.2021 Ministerstvo životního prostředí - Posuzování vlivů na ŽP - „Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 – 2027“
MULNL-VV/14924/2021/Šť; MZP/2021/710/1473 Šťastná Ilona
23.03.2021 08.04.2021 Návrh opatření obecné povahy - zákaz vstupu do části honitby Lysá nad Labem - Litol
Štěpánková Vendula
17.03.2021 03.04.2021 Kanalizační řád města Lysá nad Labem
Štěpánková Vendula
16.03.2021 01.04.2021 Krajský úřad Středočeského kraje - Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru „OC Kaufland" Lysá nad Labem
MULNL-VV/15555/2021/Šť; 033828/2021/KUSK Šťastná Ilona
03.03.2021 01.04.2021 Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá nad Labem z „Programu na podporu podnikatelské činnosti“ pro rok 2021 (III. kolo)
Kočová Michaela
25.02.2021 31.03.2021 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
MULNL-VV/11604/2021/Šť; UZSVM/SKO/2008/2021-SKOM Šťastná Ilona
16.02.2021 04.03.2021 Krajský úřad Středočeského kraje - ROZHODNUTÍ - Novostavba bytového domu
MULNL-VV/9098/2021/Šť; 011991/2021/KUSK Šťastná Ilona
12.02.2021 28.02.2021 Krajský úřad Středočeského kraje - Závěr zjišťovacího řízení - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02: Aktualizace 2020
MULNL-VV/8657/2021/Šť; 164686/2020/KUSK Šťastná Ilona
08.02.2021 23.02.2021 Oznámení zahájení řízení kácení dřevin topoly
Samková Diana
08.02.2021 23.02.2021 oznámení zajhájení řízení kácení jedličkovo sídliště
Samková Diana
08.02.2021 23.02.2021 oznámení zahájení řízení kácení dřevin zámecký park za kinem
Samková Diana
03.02.2021 20.02.2021 Kanalizační řád města Lysá nad Labem
Štěpánková Vendula
20.01.2021 19.02.2021 STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD - Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek – k.ú. Lysá nad Labem parc. č. KN 3269, 3270/1
MULNL-VV/3743/2021/Šť; SPU 015692/2021 Šťastná Ilona
29.12.2020 06.02.2021 Finanční úřad pro Středočeský kraj - VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ V ROCE 2021
MULNL-VV/86425/2020/Šť Šťastná Ilona
21.12.2020 06.01.2021 Oznámení zrušení veřejného projednání Změny č. 3 ÚP Lysá nad Labem
MULNL-OVŽP/85508/2020/Kuč Kučerová Markéta
15.12.2020 30.12.2020 VPS Lysá n. L. x Kounice
Mach Tomáš
14.12.2020 30.12.2020 VPS Lysá n. L. x Bříství
Mach Tomáš
14.12.2020 30.12.2020 VPS Lysá n. L. x Vykáň
Mach Tomáš
07.12.2020 23.12.2020 Krajský úřad Středočeského kraje - Posuzování vlivů na životní prostředí
MULNL-VV/83027/2020/Šť; 169214/2020/KUSK Šťastná Ilona
04.12.2020 20.12.2020 Oznámení zrušení veřejného projednání
MULNL-OVŽP/82871/2020/Kuč Kučerová Markéta
04.12.2020 12.01.2021 Oznámení veřejného projednání návrhu změny č. 3 územního plánu Lysá nad Labem
MULNL-OVŽP/82919/2020/Kuč Kučerová Markéta
25.11.2020 10.01.2021 Sdělení Změna č. 1 ÚP Jiřic
Kučerová Markéta
04.11.2020 14.12.2020 Oznámení veřejného projednání Změny č. 3 územního plánu Lysá nad Labem
MULNL-OVŽP/77009/2020/Kuč Kučerová Markéta
03.11.2020 29.11.2020 Ministerstvo životního prostředí - ROZHODNUTÍ - Rozšíření stávající technologie na zpracování polymerů o novou linku SMC
MULNL-VV/76359/2020/Šť; MZP/2020/500/2509 Šťastná Ilona
26.10.2020 01.12.2020 Výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města na rok 2021
Foltýnová Hana
17.09.2020 05.10.2020 ČEZ Distribuce, a. s. - UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
MULNL-VV/65729/2020/Šť Šťastná Ilona
09.09.2020 16.10.2020 ZF Passive Safety Czech s.r.o. hledá brigádníky do výroby
MULNL-VV/63810/2020/Fre Freibergová Eva
08.09.2020 26.10.2020 Integrované šetření v zemědělství 2020
Jelínková Petra
02.09.2020 07.10.2020 Ministerstvo obrany , OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU
MULNL-VV/62448/2020/Šť Šťastná Ilona
26.08.2020 11.09.2020 Krajský soud v Praze - Usnesení č. j. 55 A 90/2020 - 140
č. j. 55 A 90/2020 - 140 Procházková Ludmila
21.08.2020 01.10.2020 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
MULNL-VV/60356/2020/Šť; UZSVM/SKO/7584/2020-SKOM Šťastná Ilona
29.07.2020 31.08.2020 Krajský soud v Praze - VÝZVA A POUČENÍ OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA ŘÍZENÍ O PRÁVECH A POVINNOSTECH
MULNL-OVŽP/55405/2020; 43 A 102/2019- 36 Šťastná Ilona
24.06.2020 07.07.2020 Výzva k odstranění silničního vozidla
Formánková Lenka
15.06.2020 01.07.2020 Posuzování vlivů na ŽP – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Přístaviště Lysá nad Labem"
Spisová značka: SZ_076522/2020/KUSK Procházková Ludmila
26.05.2020 11.06.2020 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020
Jelínková Petra
11.05.2020 31.10.2020 zpracování lesních hospodářských osnov (LHO)
Samková Diana
29.04.2020 01.06.2020 Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. - DVORCE - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019
MULNL-VV/27007/2020/Šť Šťastná Ilona
27.04.2020 27.05.2020 Finanční úřad pro Středočeský kraj - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Daň z nemovitých věcí na rok 2020
1915810/20/2100-11460-200796 Šťastná Ilona
16.04.2020 01.05.2020 UPOZORNĚNÍ OBČANŮM - objednávkový systém
Čech Jan
14.04.2020 30.04.2020 Krajský úřad Středočeského kraje - ROZHODNUTÍ – ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - „Obchodní centrum Lysá nad Labem“
028735/2020/KUSK Šťastná Ilona
09.04.2020 11.05.2020 Finanční úřad pro Středočeský kraj - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Daň z nemovitých věcí na rok 2020
1535347/20/2100-11460-200796 Šťastná Ilona
08.04.2020 21.04.2020 Setkání k územní studii Nová Litol - ZRUŠENO
Kučerová Markéta
05.03.2020 10.07.2020 výzva - nakládání s vodami
Kašpar Lubor
05.03.2020 06.04.2020 Honební společenstvo Lysá nad Labem - pozvánka na výroční schůzi
MULNL-VV/15080/2020/Šť Šťastná Ilona
03.03.2020 20.03.2020 Obchodní centrum Lysá nad Labem EIA
Samková Diana
28.02.2020 16.03.2020 Krajský úřad Středočeského kraje - Posuzování vlivů na životní prostředí - zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení a oznámení záměru "Obchodní centrum Lysá nad Labem" v k.ú. Lysá nad Labem
032703/2020/KUSK; SZ-028735/2020/KUSK Šťastná Ilona
26.02.2020 27.03.2020 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
UZSVM/SKO/2256/2020-SKOM Šťastná Ilona
25.02.2020 31.05.2020 Termíny a podání žádostí o dotaci z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem - II. kolo
Foltýnová Hana
10.02.2020 27.02.2020 Nový územní plán Starý Vestec
Kučerová Markéta
10.02.2020 26.02.2020 Nový územní plán Starý Vestec
MULNL-OVŽP/7295/2020/Kuč Kučerová Markéta
04.02.2020 20.02.2020 Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Pozvánka k zjišťování průběhu hranic
OO-4/2018-208 Šťastná Ilona
29.01.2020 28.02.2020 Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem
Plachá Lenka
29.01.2020 15.02.2020 Návrh - zákaz vstupu do části honiby Lysá nad Labem - Litol
Samková Diana
22.01.2020 25.02.2020 Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku
MULNL-VV/5253/2020 Šťastná Ilona
20.01.2020 05.02.2020 Kanalizační řád pro město Milovice
Štěpánková Vendula
23.12.2019 08.01.2020 Záměr o výpůjčce objektu fotbalového zázemí
Vojtko Zsolt
20.11.2019 06.12.2019 Územní studie Semice ÚS2 - lokalita Na Husníku
Kučerová Markéta
19.11.2019 05.12.2019 Státní pozemkový úřad - Rozhodnutí
SPU 434880/2019 Šťastná Ilona
07.11.2019 14.11.2019 EIA - Modernizace trati Nymburk-Lysá n.L., pozvánka na veřejné projednání
Štěpánková Vendula
24.10.2019 25.11.2019 Zpráva o uplatňování ÚP Ostrá - návrh
Kučerová Markéta
16.10.2019 01.11.2019 Krajský úřad Středočeského kraje - Závěr zjišťovacího řízení - Strategie rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019-2024, s výhledem do 2030
SZ_109861/2019/KUSK Šťastná Ilona
10.10.2019 26.10.2019 Závěr zjišťovacího řízení - Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Mělník (mimo)
Štěpánková Vendula
03.10.2019 18.11.2019 Krajský úřad Středočeského kraje - Veřejná vyhláška - Oznámení
SZ 023504/2019/KUSK ÚSŘ/HS Šťastná Ilona
02.10.2019 03.01.2020 Program na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem
Nováková Romana
24.09.2019 10.10.2019 ČEZ - upozornění k okleštění stromoví
50/19SM Smutná Petra
18.09.2019 04.10.2019 Kanalizační řád Milovice
Štěpánková Vendula
13.09.2019 14.10.2019 Zpráva o uplatňování ÚP Stará Lysá
Kučerová Markéta
11.09.2019 11.10.2019 OZNÁMENÍ HONů
Samková Diana
04.09.2019 20.09.2019 Regulační plán Lysá nad Labem - Vysoká Mez, změna č. 4
Kučerová Markéta
04.09.2019 18.09.2019 Opravy místních komunikací Litol
Formánková Lenka
29.08.2019 08.10.2019 Opakované veřejné projednání ÚP Starý Vestec
Kučerová Markéta
28.08.2019 13.09.2019 Posuzování vlivů na životní prostředí - "Strategie rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019 - 2024, s výhledem do 2030"
112724/2019/KUSK Šťastná Ilona
23.08.2019 23.09.2019 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH, Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
UZSVM/SKO/8754/2019-SKOM Šťastná Ilona
10.07.2019 26.08.2019 Návrh opatření obecné povahy - stavební uzávěra
Samková Diana
01.07.2019 16.07.2019 Usnesení o ustanovení opatrovníka
Javorčíková Jana
25.06.2019 10.08.2019 EIA Optimalizace traťovího úseku Lysá nad Labem - Mělník
Samková Diana
25.06.2019 10.08.2019 EIA Optimalizace traťovího úseku Lysá nad Labem - Mělník
Samková Diana
14.05.2019 14.06.2019 Zpráva o uplatňování ÚP Přerova nad Labem
Čech Jan
07.05.2019 22.05.2019 Zákaz vstupu do honitby Přerov nad Labem
Samková Diana
29.04.2019 14.05.2019 Aktualizace koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského
Samková Diana
25.04.2019 09.05.2019 Zákaz vstupu do honitby Ostrá
Samková Diana
16.04.2019 17.05.2019 Veřejná Vyhláška o vyměření místního poplatku za rok 2018
08.04.2019 14.06.2019 Krajská hygienická stanice - zkouška ze znalosti hub v roce 2019
KHSSC 16258/2019 Procházková Ludmila
05.04.2019 13.06.1937 Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Opatření obecné povahy
Č.j.: 18918/2019-MZE-16212 Procházková Ludmila
05.04.2019 22.04.2019 Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ, VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK a POZVÁNKA K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
MÚBNLSB-OŽP-15334/2019-BUCJA Procházková Ludmila
05.04.2019 06.05.2019 Oznámení veřejného projednání územního plánu Starý Vestec
Kučerová Markéta
04.04.2019 19.04.2019 Zákaz vstupu do čáati honitby Přerov nad Labem
Samková Diana
03.04.2019 08.05.2019 Česká republika – Ministerstvo obrany, výběrové řízení - prodej pozemků v k. ú. Jiřice, okr. Nymburk
77190410 (VS) Procházková Ludmila
01.04.2019 01.05.2019 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH, Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
Procházková Ludmila
26.03.2019 11.04.2019 Ministerstva životního prostředí, stanovisko k návrhu koncepce „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“
Č. j.: MZP/2019/710/865 Procházková Ludmila
25.03.2019 12.04.2019 Závěrečný účet za rok 2018 - Mikroregion Polabí
Kočová Michaela
25.03.2019 10.04.2019 Zákaz vstupu do honitby Ostrá
Samková Diana
22.03.2019 12.04.2019 Závěrečný účet Mikroregionu Polabi za rok 2018
Čech Jan
21.03.2019 02.04.2019 Zákaz vstupu do honitby Lysá nad Labem-Litol
Samková Diana
20.03.2019 05.04.2019 Modernizace traťového úseku Nymburk
Novotná Alena
14.03.2019 12.04.2019 Mikroregion Polabí - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polabí za rok 2018
001730/2019/KUSK Procházková Ludmila
11.03.2019 26.03.2019 Kůrovcová kalamita
Samková Diana
11.03.2019 26.03.2019 Aktualizace koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje 2018-2028
Samková Diana