| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
24.06.2020 07.07.2020 Výzva k odstranění silničního vozidla
Formánková Lenka
15.06.2020 01.07.2020 Posuzování vlivů na ŽP – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Přístaviště Lysá nad Labem"
Spisová značka: SZ_076522/2020/KUSK Procházková Ludmila
26.05.2020 11.06.2020 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020
Jelínková Petra
29.04.2020 01.06.2020 Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. - DVORCE - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019
MULNL-VV/27007/2020/Šť Šťastná Ilona
27.04.2020 27.05.2020 Finanční úřad pro Středočeský kraj - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Daň z nemovitých věcí na rok 2020
1915810/20/2100-11460-200796 Šťastná Ilona
16.04.2020 01.05.2020 UPOZORNĚNÍ OBČANŮM - objednávkový systém
Čech Jan
14.04.2020 30.04.2020 Krajský úřad Středočeského kraje - ROZHODNUTÍ – ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - „Obchodní centrum Lysá nad Labem“
028735/2020/KUSK Šťastná Ilona
09.04.2020 11.05.2020 Finanční úřad pro Středočeský kraj - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Daň z nemovitých věcí na rok 2020
1535347/20/2100-11460-200796 Šťastná Ilona
08.04.2020 21.04.2020 Setkání k územní studii Nová Litol - ZRUŠENO
Kučerová Markéta
05.03.2020 10.07.2020 výzva - nakládání s vodami
Kašpar Lubor
05.03.2020 06.04.2020 Honební společenstvo Lysá nad Labem - pozvánka na výroční schůzi
MULNL-VV/15080/2020/Šť Šťastná Ilona
03.03.2020 20.03.2020 Obchodní centrum Lysá nad Labem EIA
Samková Diana
28.02.2020 16.03.2020 Krajský úřad Středočeského kraje - Posuzování vlivů na životní prostředí - zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení a oznámení záměru "Obchodní centrum Lysá nad Labem" v k.ú. Lysá nad Labem
032703/2020/KUSK; SZ-028735/2020/KUSK Šťastná Ilona
26.02.2020 27.03.2020 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
UZSVM/SKO/2256/2020-SKOM Šťastná Ilona
25.02.2020 31.05.2020 Termíny a podání žádostí o dotaci z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem - II. kolo
Foltýnová Hana
10.02.2020 27.02.2020 Nový územní plán Starý Vestec
Kučerová Markéta
10.02.2020 26.02.2020 Nový územní plán Starý Vestec
MULNL-OVŽP/7295/2020/Kuč Kučerová Markéta
04.02.2020 20.02.2020 Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Pozvánka k zjišťování průběhu hranic
OO-4/2018-208 Šťastná Ilona
29.01.2020 28.02.2020 Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem
Plachá Lenka
29.01.2020 15.02.2020 Návrh - zákaz vstupu do části honiby Lysá nad Labem - Litol
Samková Diana
22.01.2020 25.02.2020 Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku
MULNL-VV/5253/2020 Šťastná Ilona
20.01.2020 05.02.2020 Kanalizační řád pro město Milovice
Štěpánková Vendula
23.12.2019 08.01.2020 Záměr o výpůjčce objektu fotbalového zázemí
Vojtko Zsolt
20.11.2019 06.12.2019 Územní studie Semice ÚS2 - lokalita Na Husníku
Kučerová Markéta
19.11.2019 05.12.2019 Státní pozemkový úřad - Rozhodnutí
SPU 434880/2019 Šťastná Ilona
07.11.2019 14.11.2019 EIA - Modernizace trati Nymburk-Lysá n.L., pozvánka na veřejné projednání
Štěpánková Vendula
24.10.2019 25.11.2019 Zpráva o uplatňování ÚP Ostrá - návrh
Kučerová Markéta
16.10.2019 01.11.2019 Krajský úřad Středočeského kraje - Závěr zjišťovacího řízení - Strategie rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019-2024, s výhledem do 2030
SZ_109861/2019/KUSK Šťastná Ilona
10.10.2019 26.10.2019 Závěr zjišťovacího řízení - Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Mělník (mimo)
Štěpánková Vendula
03.10.2019 18.11.2019 Krajský úřad Středočeského kraje - Veřejná vyhláška - Oznámení
SZ 023504/2019/KUSK ÚSŘ/HS Šťastná Ilona
02.10.2019 03.01.2020 Program na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem
Nováková Romana
24.09.2019 10.10.2019 ČEZ - upozornění k okleštění stromoví
50/19SM Smutná Petra
18.09.2019 04.10.2019 Kanalizační řád Milovice
Štěpánková Vendula
13.09.2019 14.10.2019 Zpráva o uplatňování ÚP Stará Lysá
Kučerová Markéta
11.09.2019 11.10.2019 OZNÁMENÍ HONů
Samková Diana
04.09.2019 20.09.2019 Regulační plán Lysá nad Labem - Vysoká Mez, změna č. 4
Kučerová Markéta
04.09.2019 18.09.2019 Opravy místních komunikací Litol
Formánková Lenka
29.08.2019 08.10.2019 Opakované veřejné projednání ÚP Starý Vestec
Kučerová Markéta
28.08.2019 13.09.2019 Posuzování vlivů na životní prostředí - "Strategie rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019 - 2024, s výhledem do 2030"
112724/2019/KUSK Šťastná Ilona
23.08.2019 23.09.2019 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH, Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
UZSVM/SKO/8754/2019-SKOM Šťastná Ilona
10.07.2019 26.08.2019 Návrh opatření obecné povahy - stavební uzávěra
Samková Diana
01.07.2019 16.07.2019 Usnesení o ustanovení opatrovníka
Javorčíková Jana
25.06.2019 10.08.2019 EIA Optimalizace traťovího úseku Lysá nad Labem - Mělník
Samková Diana
25.06.2019 10.08.2019 EIA Optimalizace traťovího úseku Lysá nad Labem - Mělník
Samková Diana
14.05.2019 14.06.2019 Zpráva o uplatňování ÚP Přerova nad Labem
Čech Jan
07.05.2019 22.05.2019 Zákaz vstupu do honitby Přerov nad Labem
Samková Diana
29.04.2019 14.05.2019 Aktualizace koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského
Samková Diana
25.04.2019 09.05.2019 Zákaz vstupu do honitby Ostrá
Samková Diana
16.04.2019 17.05.2019 Veřejná Vyhláška o vyměření místního poplatku za rok 2018
08.04.2019 14.06.2019 Krajská hygienická stanice - zkouška ze znalosti hub v roce 2019
KHSSC 16258/2019 Procházková Ludmila
05.04.2019 13.06.1937 Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Opatření obecné povahy
Č.j.: 18918/2019-MZE-16212 Procházková Ludmila
05.04.2019 22.04.2019 Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ, VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK a POZVÁNKA K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
MÚBNLSB-OŽP-15334/2019-BUCJA Procházková Ludmila
05.04.2019 06.05.2019 Oznámení veřejného projednání územního plánu Starý Vestec
Kučerová Markéta
04.04.2019 19.04.2019 Zákaz vstupu do čáati honitby Přerov nad Labem
Samková Diana
03.04.2019 08.05.2019 Česká republika – Ministerstvo obrany, výběrové řízení - prodej pozemků v k. ú. Jiřice, okr. Nymburk
77190410 (VS) Procházková Ludmila
01.04.2019 01.05.2019 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH, Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
Procházková Ludmila
26.03.2019 11.04.2019 Ministerstva životního prostředí, stanovisko k návrhu koncepce „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“
Č. j.: MZP/2019/710/865 Procházková Ludmila
25.03.2019 12.04.2019 Závěrečný účet za rok 2018 - Mikroregion Polabí
Kočová Michaela
25.03.2019 10.04.2019 Zákaz vstupu do honitby Ostrá
Samková Diana
22.03.2019 12.04.2019 Závěrečný účet Mikroregionu Polabi za rok 2018
Čech Jan
21.03.2019 02.04.2019 Zákaz vstupu do honitby Lysá nad Labem-Litol
Samková Diana
20.03.2019 05.04.2019 Modernizace traťového úseku Nymburk
Novotná Alena
14.03.2019 12.04.2019 Mikroregion Polabí - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polabí za rok 2018
001730/2019/KUSK Procházková Ludmila
11.03.2019 26.03.2019 Kůrovcová kalamita
Samková Diana
11.03.2019 26.03.2019 Aktualizace koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje 2018-2028
Samková Diana
07.03.2019 14.03.2019 Oznámení - omezení provozu úřadu
Procházková Ludmila
28.02.2019 16.03.2019 Oznámení veřejného projednání návrhu změny č. 4 Regulačního plánu Lysá nad Labem - Vysoká Mez
Kučerová Markéta
12.02.2019 12.08.2019 Policie ČR - VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI
KRPS-21962-11/ČJ-2019-010813-DOŽ-PK Procházková Ludmila
01.02.2019 27.05.2019 Český statistický úřad - výběrové šetření v domácnostech "Životní podmínky 2019"
Procházková Ludmila
31.01.2019 14.03.2019 FINANČNÍ ÚŘAD PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ - informace - pracovníci FÚ Nymburk budou dne 13.03.2019 od 8.00 hod. do 18.00 hod. na MěÚ Lysá nad Labem přijímat podání - přiznání k dani
Procházková Ludmila
23.01.2019 26.02.2019 ČR - Ministerstvo obrany, OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU
Procházková Ludmila
11.12.2018 27.12.2018 Změna č. 3 RP Lysá nad Labem - Vysoká Mez
Kučerová Markéta
11.12.2018 27.12.2018 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1
SR/0150/US/2018 Procházková Ludmila
10.12.2018 28.12.2018 Územní studie 4 Stará Lysá
Kučerová Markéta
29.11.2018 31.12.2018 Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk - Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby
OO-5/2018-208 Procházková Ludmila
29.11.2018 31.12.2018 Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk - Oznámení o obnově katastrálního operátu
OO-4/2018-208 Procházková Ludmila
27.11.2018 11.12.2018 EIA Praha
Samková Diana
26.11.2018 12.12.2018 Výzva Policie ČR, OO Milovice
Č. j. KRPS-352200-9/TČ-2018-010813-MF Procházková Ludmila
23.11.2018 21.12.2018 Mikroregion Polabí - návrh rozpočtu 2019
23.11.2018 31.12.2018 MŽP EIA
Samková Diana
12.11.2018 12.12.2018 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník), stav k 1.8.2018
UZSVM/SKO/11388/2018-SKOH Procházková Ludmila
26.10.2018 03.12.2018 Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2018
ZÚ-03005/2018-13600 Procházková Ludmila
24.10.2018 01.12.2018 Termíny a podmínky pro podávání žádostí o dotace z rozpočtu města na rok 2019
23.10.2018 08.11.2018 Sdělení nabytí účinnosti změny č. 1 ÚP Stará Lysá
Kučerová Markéta
16.10.2018 01.11.2018 Policie ČR žádost o spolupráci při pátrání
Mach Tomáš
03.10.2018 02.11.2018 Územní plán Starý Vestec - společné jednání
Kučerová Markéta
02.10.2018 01.04.2019 Vyhlášení popisu nalezených věcí
63870-2018 Mach Tomáš
02.10.2018 01.04.2019 Vyhlášení popisu nalezených věcí
63872-2018 Mach Tomáš
01.10.2018 16.10.2018 Územní plán Semice - vydání
Kučerová Markéta
25.09.2018 03.10.2018 Výzva ČEZ odečty
Mach Tomáš
10.09.2018 25.09.2018 Územní studie Lysá n. Labem - K Závodišti
Kučerová Markéta
07.09.2018 16.11.2018 ČEZ - upozornění
201/18 Mach Tomáš
27.08.2018 27.09.2018 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
č.j.: UZSVM/SKO/7398/2018-SKOM Mach Tomáš
22.08.2018 26.09.2018 Veřejná vyhláška MÚ Brandýs n. L - St. Boleslav
Mach Tomáš
16.08.2018 04.10.2018 KÚSK- Posuzování vlivů na životní prostředí
Mach Tomáš
31.07.2018 08.08.2018 Pozvánka + program ZM dne 07.08.2018
Kočová Michaela
25.07.2018 09.08.2018 Nabytí účinnosti změny č. 1 územního plánu Lysá nad Labem
Kučerová Markéta
02.07.2018 28.02.2019 OPZ, VÝZVA Č. 58 Výzva pro územní samosprávné celky
Kočová Michaela
28.06.2018 07.08.2018 Oznámení projenání změny č. 3 RP Lysá nad Labem - Vysoká Mez
Kučerová Markéta
25.06.2018 11.07.2018 Krajský úřad Středočeského kraje - Závěr zjišťovacího řízení o posuzování vlivů na životní prostředí - "Územní energitická koncepce Středočeského kraje 2017 - 2041.