| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
02.04.2019 19.04.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice–referent/ka územního plánování
Nováková Andrea
27.03.2019 16.04.2019 Město Čelákovice - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice úředník – referent/ka Odboru správy majetku a investic MěÚ Čelákovice
Procházková Ludmila
27.03.2019 16.04.2019 Město Lysá nad Labem - výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru vnitřních věcí Městského úřadu Lysá nad Labem
VV 4/2019 Procházková Ludmila
27.03.2019 16.04.2019 Město Lysá nad Labem - výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem
OD 4/2019 Procházková Ludmila
25.03.2019 10.04.2019 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru životního prostředí Městského úřadu Lysá nad Labem
ŽP/3_2019 Procházková Ludmila
25.03.2019 10.04.2019 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky stavebního úřadu Městského úřadu Lysá nad Labem
SÚ/3_2019 Procházková Ludmila
25.03.2019 09.04.2019 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky finančního odboru Městského úřadu Lysá nad Labem
FO 3/2019 Procházková Ludmila
22.03.2019 09.04.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice - sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí
Nováková Andrea
22.03.2019 09.04.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-referent/ka oddělení dopravy a silničního hospodářství
Nováková Andrea
22.03.2019 09.04.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-referent/ka přestupků ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku zařazen/a do organizačně správního oddělení Odboru vnitřní správy
Nováková Andrea
19.03.2019 06.04.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - vedoucí úředník/úřednice Odboru školství
Nováková Andrea
19.03.2019 06.04.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-referent/ka pro zajišťování státní správy na úseku evidence vozidel Odboru dopravy
Nováková Andrea
18.03.2019 04.04.2019 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru kancelář úřadu Městského úřadu Lysá nad Labem
3/2019 KÚ Procházková Ludmila
11.03.2019 27.03.2019 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru dopravy - agenda přestupků v silniční dopravě
Čech Jan
11.03.2019 27.03.2019 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru vnitřních věcí - agenda přestupků
Čech Jan
11.03.2019 27.03.2019 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru správy majetku - správa místních komunikací
Čech Jan
11.03.2019 13.04.2019 Město Čelákovice - výběrové řízení na obsazení DVOU pracovních pozic
Čech Jan
05.03.2019 22.03.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-referent/ka oddělení správního řízení Odboru dopravy
Nováková Andrea
05.03.2019 22.03.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-referent/ka oddělení správního řízení Odboru dopravy
Nováková Andrea
27.02.2019 15.03.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice - sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí
Nováková Andrea
25.02.2019 12.03.2019 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky finančního odboru Městského úřadu Lysá nad Labem
FO 2/2019 Procházková Ludmila
25.02.2019 14.03.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-referent/ka organizačně správního oddělení Odboru vnitřní správy
Nováková Andrea
19.02.2019 11.03.2019 Město Milovice - veřejná výzva na obsazení pracovní pozice "Referent oddělení investic a rozvoje - projektový manažer"
Procházková Ludmila
18.02.2019 07.03.2019 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem
OD 2/2019 Procházková Ludmila
18.02.2019 04.03.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - výběrové řízení technický pracovník oddělení správy zámku Odboru kultury, sportu a cestovního ruchu
Nováková Andrea
18.02.2019 07.03.2019 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - investiční referent zařazen do oddělení investic a údržby Odboru investic a správy majetku
Nováková Andrea
14.02.2019 04.03.2019 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem
OD SIL 2/2019 Procházková Ludmila
14.02.2019 04.03.2019 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho finančního odboru MěÚ Lysá nad Labem
FO VO 2/2019 Procházková Ludmila
12.02.2019 01.03.2019 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury Městského úřadu Lysá nad Labem
ŠK 2/2019 Procházková Ludmila
12.02.2019 01.03.2019 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky pro výkon agendy přestupků na úseku pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku
VV 2/2019 Procházková Ludmila
11.02.2019 28.02.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice–referent/ka územního plánování
Nováková Andrea
08.02.2019 25.02.2019 Město Milovice - veřejná výzva na obsazení pracovní pozice "Vedoucí oddělení správy majetku města"
Procházková Ludmila
08.02.2019 25.02.2019 Město Milovice - veřejná výzva na obsazení pracovní pozice "Referent oddělení investic a rozvoje"
Procházková Ludmila
06.02.2019 22.02.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - úředník/úřednice - sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí
Nováková Andrea
06.02.2019 26.02.2019 Město Čelákovice - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice úředník – referent/ka Odboru životního prostředí MěÚ Čelákovice
Procházková Ludmila
01.02.2019 26.02.2019 Město Milovice - Konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky PO "Základní umělecká škola Milovice"
Procházková Ludmila
29.01.2019 15.02.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - pozice úředník/úřednice – referent/ka při správě živnostenského podnikání
Nováková Andrea
24.01.2019 11.02.2019 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-referent/ka organizačně správního oddělení Odboru vnitřní správy
Nováková Andrea
24.01.2019 11.02.2019 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - technický pracovník oddělení správy zámku Odboru kultury, sportu a cestovního ruchu
Nováková Andrea
24.01.2019 18.02.2019 OÚ Bořanovice vyhlašuje výběrové řízení - na pozici referenta samosprávy
Nováková Andrea
22.01.2019 11.02.2019 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem
OD 1/2019 Př Procházková Ludmila
22.01.2019 12.02.2019 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru vnitřních věcí Městského úřadu Lysá nad Labem
VV 1/2019 Př Procházková Ludmila
18.01.2019 06.02.2019 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky finančního odboru Městského úřadu Lysá nad Labem
FO 1/2019 Procházková Ludmila
14.01.2019 28.02.2019 Městská policie vyhlašuje výběrové řízení na strážníka MP
MP 1/2019 Procházková Ludmila
14.01.2019 31.01.2019 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru správy majetku Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon samosprávy na úseku vodního hospodářství (VaK), stavebních rekonstrukcí a oprav
OSM 1/2019 Procházková Ludmila
14.01.2019 28.01.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení úředník/úřednice - referent/ka Odboru školství
Nováková Andrea
10.01.2019 29.01.2019 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho odboru dopravy MěÚ Lysá nad Labem
VŘ OD VO 1_2019 Procházková Ludmila
10.01.2019 25.01.2019 Čelákovice - výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Městské knihovny
Nováková Andrea
07.01.2019 25.01.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice – referent/ka při správě živnostenského podnikání
Nováková Andrea
07.01.2019 24.01.2019 Město Lysá nad Labem - výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury Městského úřadu Lysá nad Labem
ŠK-PAM 1/2019 Procházková Ludmila
03.01.2019 22.01.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení úředník/úřednice – sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálního zabezpečení
Nováková Andrea
03.01.2019 22.01.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řzení úředník/úřednice-referent/ka organizačně správního oddělení Odboru vnitřní správy
Nováková Andrea
02.01.2019 22.01.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení úředník/úřednice–referent/ka územního plánování
Nováková Andrea
21.12.2018 11.01.2019 Město Lysá nad Labem - výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru správy majetku Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon samosprávy na úseku vodního hospodářství (VaK), stavebních rekonstrukcí a oprav
VŘ OSM VaK 12/2018 Procházková Ludmila
19.12.2018 07.01.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - výběrové řízení úředník/úřednice - referent/ka Odboru školství
Nováková Andrea
19.12.2018 08.01.2019 Město Lysá nad Labem - výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky finančního odboru (FO) Městského úřadu Lysá nad Labem
VŘ FO 12/2018 Procházková Ludmila
17.12.2018 02.01.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - výběrové řízení úředník/úřednice – referent/ka při správě živnostenského podnikání zařazen/a
Nováková Andrea
10.12.2018 28.12.2018 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - výběrové řízení úředník/úřednice - sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí
Nováková Andrea
10.12.2018 28.12.2018 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - výběrové řízení úředník/úřednice-referent/ka oddělení vodního hospodářství a ochrany prostředí
Nováková Andrea
07.12.2018 18.12.2018 Město Poděbrady - výběrové řízení na obsazení pracovní funkce "vedoucí oddělení účetnictví"
VŘ Poděbrady Procházková Ludmila
04.12.2018 20.12.2018 Město Čelákovice vyhlašuje výběrové řízení -úředník – referent/ka Odboru správy majetku a investic
Nováková Andrea
03.12.2018 21.12.2018 Město Lysá nad Labem - výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru Kancelář úřadu Městského úřadu Lysá nad Labem pro agendu spisovny
VŘ KÚ 12/2018 Procházková Ludmila
03.12.2018 21.12.2018 Město Lysá nad Labem - výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho finančního odboru MěÚ Lysá nad Labem
VŘ FO VO 12/2018 Procházková Ludmila
29.11.2018 17.12.2018 Starosta města Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice tajemník/tajemnice Městského úřadu Lysá nad Labem – vedoucí úřadu
VŘ TAJ 11/2018 Procházková Ludmila
28.11.2018 17.12.2018 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - výběrové řízení - úředník/úřednice – sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálního zabezpečení
Nováková Andrea
28.11.2018 17.12.2018 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - výběrové řízení - úředník/úřednice–referent/ka územního plánování Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče
Nováková Andrea
27.11.2018 12.12.2018 Město Čelákovice vyhlašuje výběrové řízení - úředník – referent/ka Odboru správy majetku a investic
Nováková Andrea
21.11.2018 07.12.2018 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice vedoucí úředník/úřednice Odboru školství MěÚ
Nováková Andrea
21.11.2018 10.12.2018 Město Lysá nad Labem - výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky městského investora (MI) Městského úřadu Lysá nad Labem
VŘ-MI 11/2018 Procházková Ludmila
14.11.2018 03.12.2018 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - výběrové řízení - úředník/úřednice - referent/ka oddělení vodního hospodářství a ochrany prostředí
Nováková Andrea
12.11.2018 30.11.2018 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - výběrové řízení úředník/úřednice – referent/ka při správě živnostenského podnikání
Nováková Andrea
07.11.2018 26.11.2018 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho finančního odboru Městského úřadu Lysá nad Labem
VŘ FO 11/2018 Procházková Ludmila
01.11.2018 17.11.2018 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav - výběrové řízení pro obsazení 2 volných míst pracovní pozice úředník/úřednice–referent/ka územního plánování
Nováková Andrea
30.10.2018 26.11.2018 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho stavebního úřadu Městského úřadu Lysá nad Labem
VŘ_SÚ_11/2018 Procházková Ludmila
30.10.2018 17.11.2018 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav - výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice - sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí
Nováková Andrea
30.10.2018 17.11.2018 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav - výběrové řízení pro obsazení 2 volných míst pracovní pozice úředník/úřednice - sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí
Nováková Andrea
30.10.2018 17.11.2018 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav - výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice – referent/ka sociálních věcí oddělení sociálního zabezpečení
Nováková Andrea
25.10.2018 13.11.2018 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav - výběrové řízení
Nováková Andrea
25.10.2018 13.11.2018 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav - výběrové řízení pro obsazení 2 volných míst pracovní pozice úředník/úřednice - sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí
Nováková Andrea
24.10.2018 12.11.2018 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem
OD/10-2018 Procházková Ludmila
24.10.2018 13.11.2018 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru správy majetku Městského úřadu Lysá nad Labem
OSM/10-2018 Procházková Ludmila
24.10.2018 13.11.2018 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky stavebního úřadu Městského úřadu Lysá nad Labem
SÚ/10-2018 Procházková Ludmila
18.10.2018 02.11.2018 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav - výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice – referent/ka při správě živnostenského podnikání zařazen/a
Nováková Andrea
15.10.2018 30.10.2018 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav - výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice–referent/ka územního plánování
Nováková Andrea
10.10.2018 26.10.2018 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav - výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice – referent/ka při správě živnostenského podnikání
Nováková Andrea
08.10.2018 13.10.2018 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav - výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice-referent/ka Odboru vnitřní správy
Nováková Andrea
08.10.2018 24.10.2018 Vedoucí stavebního úřadu MěÚ Lysá nad Labem
Dvořák Miloš
03.10.2018 20.10.2018 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice – sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálního zabezpečení
Nováková Andrea
03.10.2018 20.10.2018 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení 4 volných míst pracovní pozice úředník/úřednice - sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí
Nováková Andrea
03.10.2018 20.10.2018 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice-referent/ka oddělení vodního hospodářství a ochrany prostředí
Nováková Andrea
01.10.2018 05.10.2018 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav - výběrové řízení úředník/úřednice – referent/ka při správě živnostenského podnikání
Nováková Andrea
19.09.2018 09.10.2018 Město Brandýs nad Labem – sociální pracovník/pracovnice OSPOD
Nováková Andrea
10.09.2018 22.09.2018 Město Brandýs nad Labem - výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice
Nováková Andrea
05.09.2018 24.09.2018 Referent finančního odboru - rozpočty
Dvořák Miloš
05.09.2018 24.09.2018 Vedoucí stavebního úřadu MěÚ Lysá nad Labem
Dvořák Miloš
02.08.2018 20.08.2018 Referent odboru ŠSVZaK - agenda samosprávy - kultura
Kočová Michaela
02.08.2018 20.08.2018 Referent kanceláře MěÚ - agenda spisovny
Kočová Michaela
02.08.2018 20.08.2018 Referent - pracovník vztahů k veřejnosti (tiskový mluvčí)
Kočová Michaela
02.08.2018 20.08.2018 Vedoucí stavebního úřadu
Kočová Michaela
01.08.2018 24.08.2018 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
Mach Tomáš