+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
03.11.2020 20.11.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 2 míst referenta/tky odboru městského investora
35/2020 Procházková Ludmila
03.11.2020 20.11.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru výstavby a životního prostředí
Procházková Ludmila
27.10.2020 14.11.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice - úředník/úřednice-referent/ka pro zajišťování státní správy na úseku evidence řidičů
MULNL-VV/75966/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-110401/2020-MIKMO Šťastná Ilona
23.10.2020 10.11.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí
MULNL-VV/75336/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-108878/2020-MIKMO Šťastná Ilona
23.10.2020 07.11.2020 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav přijme pracovníka/pracovnici pro obsazení pracovní pozice - mzdový/á účetní
MULNL-VV/75429/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-109133/2020-MIKMO Šťastná Ilona
19.10.2020 06.11.2020 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav přijme pracovníka/pracovnici pro obsazení volné pracovní pozice - investiční referent/ka
MULNL-VV/74033/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-106733/2020-MIKMO Šťastná Ilona
14.10.2020 31.10.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury
33/2020 Procházková Ludmila
14.10.2020 31.10.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury
34/2020 Procházková Ludmila
06.10.2020 23.10.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru výstavby a životního prostředí
30/2020 Procházková Ludmila
06.10.2020 23.10.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru výstavby a životního prostředí
31/2020 Procházková Ludmila
06.10.2020 23.10.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru městského investora
32/2020 Procházková Ludmila
29.09.2020 13.10.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-referent/ka správního rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství
MULNL-VV/68531/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-97679/2020-MIKMO Šťastná Ilona
29.09.2020 13.10.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-referent/ka správního rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství
MULNL-VV/68531/2020; MÚBNLSB-KVÚ-97665/2020-MIKMO Šťastná Ilona
29.09.2020 08.10.2020 MěÚ Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce samostatný/á referent/ka odboru správních činností na úseku přestupků
MULNL-VV/68592/2020/Šť Šťastná Ilona
29.09.2020 20.10.2020 MěÚ Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce samostatný(á) referent(ka) odboru výstavby a územního plánování – úsek stavebního úřadu
MULNL-VV/68592/2020/Šť Šťastná Ilona
29.09.2020 20.10.2020 MěÚ Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce samostatný(á) referent(ka) odboru životního prostředí – úsek vodoprávního úřadu
MULNL-VV/68592/2020/Šť Šťastná Ilona
29.09.2020 20.10.2020 MěÚ Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce samostatný(á) referent(ka) odboru výstavby a územního plánování – úsek stavebního úřadu
MULNL-VV/68592/2020/Šť Šťastná Ilona
29.09.2020 20.10.2020 MěÚ Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce samostatný/á referent/ka odboru sociální péče a zdravotnictví pro agendu sociálně-právní ochrana dětí
MULNL-VV/68592/2020/Šť Šťastná Ilona
25.09.2020 19.10.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru městského investora
29/2020 Procházková Ludmila
24.09.2020 14.10.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky vnějších vztahů
28/2020 Procházková Ludmila
17.09.2020 06.10.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení úředník/úřednice–referent/ka stavebního úřadu zařazen/a do Odboru stavebního úřadu územního plánování a památkové péče
MULNL-VV/66785/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-94906/2020-MIKMO Šťastná Ilona
09.09.2020 15.10.2020 Město Čelákovice vyhlašuje výběrové řízení - vedoucí Odboru správy majetku a investic MéÚ Čelkákovice
Freibergová Eva
09.09.2020 30.09.2020 Město Brandýs n/L-Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Brandýs n/L-Stará Boleslav
Freibergová Eva
08.09.2020 22.09.2020 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice samostatný/á referent/ka odboru komunikace a kontroly
MEUPDY/0051515/KS/2020/LHo Freibergová Eva
08.09.2020 25.09.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru městského investora
26/2020 Procházková Ludmila
08.09.2020 25.09.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky OVaŽP, agendu územního plánování
27/2020 Procházková Ludmila
04.09.2020 22.09.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - referent/ka při správě živnostenského podnikání OOŽÚ
MÚBNLSB-KVÚ-88955/2020-MIKMO Freibergová Eva
02.09.2020 22.09.2020 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce - referent(ka) odboru výstavby a územního plánování – úsek stavebního úřadu
MULNL-VV/62515/2020/Šť Šťastná Ilona
02.09.2020 22.09.2020 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce - referent(ka) odboru životního prostředí – úsek vodoprávního úřadu
MULNL-VV/62515/2020/Šť Šťastná Ilona
31.08.2020 18.09.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru dopravy - agenda přestupků
25/2020 Procházková Ludmila
25.08.2020 22.09.2020 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí/ho úřadu – tajemnice/tajemník Městského úřadu Poděbrady
MULNL-VV/61059/2020/Šť Šťastná Ilona
18.08.2020 05.09.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-referent/ka přestupků ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku
MULNL-VV/59935/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-79866/2020-MIKMO Šťastná Ilona
10.08.2020 25.08.2020 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce - samostatný(á) referent(ka) odboru životního prostředí – úsek vodoprávního úřadu
MULNL-VV/57630/2020/Šť Šťastná Ilona
07.08.2020 26.08.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky OVaŽP, agendu územního plánování
24/2020 Procházková Ludmila
07.08.2020 02.09.2020 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení - vedoucí odboru životního prostředí
MULNL-VV/57456/2020/Šť Šťastná Ilona
05.08.2020 01.09.2020 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení - samostatný/á referent/ka odboru sociální péče a zdravotnictví pro agendu sociálně-právní ochrana dětí
MULNL-VV/57062/2020/Šť Šťastná Ilona
03.08.2020 18.08.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - vedoucí úředník/úřednice oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
MULNL-VV/56263/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-77342/2020-MIKMO Šťastná Ilona
03.08.2020 01.09.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice – referent/ka při správě živnostenského podnikání zařazen/a do Odboru obecní živnostenský úřad
MULNL-VV/56263/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-77354/2020-MIKMO Šťastná Ilona
03.08.2020 20.08.2020 Město Milovice vyhlašuje výběrové řízení - Referent oddělení investic a rozvoje
MULNL-VV/56111/2020/Šť Šťastná Ilona
03.08.2020 20.08.2020 Město Milovice vyhlašuje výběrové řízení - Referent/ka kanceláře úřadu - správa a údržba IT
MULNL-VV/56111/2020/Šť Šťastná Ilona
03.08.2020 19.09.2020 Město Milovice vyhlašuje Veřejnou výzvu k přihlášení zájemců na obsazení pracovních míst "Strážník městské policie Milovice"
MULNL-VV/56111/2020/Šť Šťastná Ilona
30.07.2020 18.08.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice - referent/ka - účetní Odboru školství
MULNL-VV/55872/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-76638/2020-MIKMO Šťastná Ilona
28.07.2020 22.08.2020 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení - samostatný/á referent/ka finančního odboru – rozpočtář
MULNL-VV/54662/2020/Šť Šťastná Ilona
28.07.2020 22.08.2020 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení - samostatný(á) referent(ka) odboru výstavby a územního plánování – úsek stavebního úřadu
MULNL-VV/55361/2020/Šť Šťastná Ilona
23.07.2020 05.09.2020 Tajemník MěÚ Čelákovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice úředník – referent/ka Odboru stavebního úřadu MěÚ Čelákovice
--- Šťastná Ilona
21.07.2020 11.08.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon agendy přestupků v silniční dopravě
23/2020 Procházková Ludmila
21.07.2020 08.08.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice-referent/ka přestupků ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku zařa
MULNL-VV/52971/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-72550/2020-MIKMO Šťastná Ilona
14.07.2020 30.07.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Lysá nad Labem, úsek územního plánování
22/2020 Procházková Ludmila
10.07.2020 28.07.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice-referent/ka oddělení dopravy a silničního hospodářství Odboru dopravy
MULNL-VV/49448/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-68384/2020-MIKMO Šťastná Ilona
09.07.2020 31.07.2020 Město Poděbrady zastoupené tajemníkem MěÚ Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce samostatný(á) referent(ka) odboru životního prostředí – úsek vodoprávního úřadu
MULNL-VV/48238/2020/Šť Šťastná Ilona
07.07.2020 04.08.2020 Město Poděbrady zastoupené tajemníkem MěÚ Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce samostatný/á referent/ka odboru sociální péče a zdravotnictví pro agendu sociálně-právní ochrana dětí - zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou
MULNL-VV/46759/2020/Šť Šťastná Ilona
02.07.2020 21.07.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice-sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
MÚBNLSB-KVÚ-62886/2020-MIKMO Šťastná Ilona
02.07.2020 18.07.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice – referent/ka při správě živnostenského podnikání zařazen/a do Odboru obecní živnostenský úřad
MÚBNLSB-KVÚ-65438/2020-MIKMO Šťastná Ilona
01.07.2020 23.07.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky finančního odboru Městského úřadu Lysá nad Labem
21/2020 Procházková Ludmila
25.06.2020 15.07.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav přijme investičního refereta/ku do odd. investic a údržby OISM
MÚBNLSB-KVÚ-62278/2020-MIKMO Freibergová Eva
18.06.2020 21.07.2020 Tajemník MěÚ Čelákovice vyhlašuje výběrové řízení - úředník – referent/ka Odboru stavebního úřadu MěÚ Čelákovice
Freibergová Eva
17.06.2020 13.07.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřenice – referent/ka přestupků OVS
MÚBNLSB-KVÚ-58454/2020-MIKMO Freibergová Eva
01.06.2020 18.06.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky OSM, úsek čistoty města
18/2020 Procházková Ludmila
01.06.2020 18.06.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky OMI, příprava a realizace investičních akcí
19/2020 Procházková Ludmila
01.06.2020 18.06.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky OD, přestupky
20/2020 Procházková Ludmila
20.05.2020 16.06.2020 Tajemník MěÚ Čelákovice vyhlašuje výběrové řízení - úředník – referent/ka Odboru stavebního úřadu MěÚ Čelákovice
Šťastná Ilona
19.05.2020 30.06.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na strážníka Městské policie Lysá nad Labem
Procházková Ludmila
18.05.2020 02.06.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-referent/ka organizačně správního oddělení Odboru vnitřní správy
MÚBNLSB-KVÚ-47580/2020-MIKMO Šťastná Ilona
18.05.2020 27.05.2020 Město Čelákovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucí pracovní pozice ŘEDITELE / ŘEDITELKY příspěvkové organizace zřizované městem Čelákovice
Šťastná Ilona
06.05.2020 22.05.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - investiční referent zařazen do oddělení investic a údržby Odboru investic a správy majetku
MÚBNLSB-KVÚ-26766/2020-MIKMO Šťastná Ilona
06.05.2020 22.05.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-referent/ka přestupků ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku
MÚBNLSB-KVÚ-42928/2020-MIKMO Šťastná Ilona
29.04.2020 20.05.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru správy majetku na úseku správy městské zeleně, Městského úřadu Lysá nad Labem
16/2020 Procházková Ludmila
29.04.2020 20.05.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru správy majetku, na úseku čistoty města, Městského úřadu Lysá nad Labem
17/2020 Procházková Ludmila
29.04.2020 16.04.2020 Město Lysá nad Labem oznamuje zrušení výběrové řízení č. 13/2020
Procházková Ludmila
28.04.2020 16.05.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice – referent/ka Odboru obecní živnostenský úřad
MÚBNLSB-KVÚ-41673/2020-MIKMO Šťastná Ilona
28.04.2020 15.05.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho odboru městského investora Městského úřadu Lysá nad Labem
14/2020 Procházková Ludmila
28.04.2020 15.05.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 2 míst referenta/tky odboru městského investora Městského úřadu Lysá nad Labem
15/2020 Procházková Ludmila
20.04.2020 05.05.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-referent/ka pro zajišťování státní správy na úseku evidence řidičů Odboru dopravy
MÚBNLSB-KVÚ-35715/2020-MIKMO Šťastná Ilona
06.04.2020 23.04.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho odboru městského investora Městského úřadu Lysá nad Labem
12/2020 Procházková Ludmila
06.04.2020 28.04.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice – referent/ka při správě živnostenského podnikání zařazen/a do Odboru obecní živnostenský úřad
MÚBNLSB-KVÚ-33764/2020-MIKMO Šťastná Ilona
30.03.2020 16.04.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru správy majetku Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon samosprávy na úseku správy městské zeleně a čistoty města
10/2020 Procházková Ludmila
30.03.2020 16.04.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 2 míst referenta/tky odboru městského investora Městského úřadu Lysá nad Labem
11/2020 Procházková Ludmila
18.03.2020 04.04.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice–referent/ka úseku památkové péče zařazen/a do Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče
MÚBNLSB-KVÚ-29548/2020-MIKMO Šťastná Ilona
18.03.2020 07.04.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-referent/ka organizačně správního oddělení Odboru vnitřní správy
MÚBNLSB-KVÚ-30025/2020-MIKMO Šťastná Ilona
18.03.2020 07.04.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-referent/ka přestupků ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku
MÚBNLSB-KVÚ-29783/2020-MIKMO Šťastná Ilona
13.03.2020 30.03.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem
9/2020 Procházková Ludmila
13.03.2020 30.04.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice strážník Městské policie Lysá nad Labem
MěP Procházková Ludmila
13.03.2020 30.03.2020 Město Brandýs n/L-St.Boleslav vyhlašuje VŘ - úředník/úřednice – referent/ka při správě živnostenského podnikání zařazen/a do Odboru obecní živnostenský úřad
Freibergová Eva
11.03.2020 27.03.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice – referent/ka, Odboru obecní živnostenský úřad
MÚBNLSB-KVÚ-26694/2020-MIKMO Šťastná Ilona
11.03.2020 27.03.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru správy majetku Městského úřadu Lysá nad Labem
8/2020 Procházková Ludmila
05.03.2020 23.03.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - sociální pracovník/pracovnice
Nováková Andrea
05.03.2020 27.03.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho odboru městského investora Městského úřadu Lysá nad Labem
7/2020 Procházková Ludmila
04.03.2020 20.03.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice - administrativní a spisový/á pracovník/pracovnice – archivář/ka
Nováková Andrea
04.03.2020 27.03.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru školství, soc. věcí, zdravotnictví a kultury Městského úřadu Lysá nad Labem
6/2020 Procházková Ludmila
27.02.2020 16.03.2020 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení - samostatný(á) referent(ka) odboru životního prostředí – úsek vodoprávního úřadu
MEUPDY/0011736/KS/2020/LHo Šťastná Ilona
26.02.2020 13.03.2020 Český Brod vyhlašuje výběrové řízení - asistent/ka oddělení Kancelář vedení města
Nováková Andrea
20.02.2020 06.03.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - vedoucí úředník/úřednice Odboru investic a správy majetku
Nováková Andrea
20.02.2020 06.03.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice – referent/ka při správě živnostenského podnikání
Nováková Andrea
20.02.2020 06.03.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - investiční referent zařazen do oddělení investic a údržby Odboru investic a správy majetku
Nováková Andrea
19.02.2020 26.03.2020 Město Čelákovice vyhlašuje výběrové řízení - interní auditor/ka MěÚ Čelákovice
Freibergová Eva
19.02.2020 26.03.2020 Město Čelákovice vyhlašuje výběrové řízení - úředník–referent/ka Odboru stavebního úřadu MěÚ Čelákovice
Freibergová Eva
19.02.2020 01.03.2020 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem - pracovní příležitosti
Čech Jan
14.02.2020 04.03.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem
4/2020 Procházková Ludmila
14.02.2020 05.03.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru městského investora Městského úřadu Lysá nad Labem
Procházková Ludmila
13.02.2020 28.02.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - referent/ka přestupků ve věci pořádku ve státní správě
Nováková Andrea