+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
25.03.2021 13.04.2021 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru dopravy pro agendu přestupků v silniční dopravě
13/2021 Procházková Ludmila
19.03.2021 08.04.2021 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury
12/2021 Procházková Ludmila
18.03.2021 07.04.2021 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice–referent/ka stavebního úřadu
MULNL-VV/16485/2021/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-27894/2021-MIKMO Šťastná Ilona
15.03.2021 01.04.2021 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce - samostatný/á referent/ka odboru kancelář starosty personální a mzdová agenda ve veřejné správě
MULNL-VV/15621/2021/Šť Šťastná Ilona
11.03.2021 30.03.2021 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-referent/ka přestupků ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku
MULNL-VV/14889/2021/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-25899/2021-MIKMO Šťastná Ilona
03.03.2021 20.03.2021 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí odboru kancelář starosty
MULNL-VV/13215/2021/Šť Šťastná Ilona
26.02.2021 19.03.2021 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru škosltví, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury - výkon sociálně-právní ochrany dětí
Procházková Ludmila
24.02.2021 11.03.2021 Město Milovice vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovní pozice - Referent/ka oddělení školství, kultury a sociálních věcí - úsek sociálních záležitostí
MULNL-VV/11545/2021/Šť Šťastná Ilona
17.02.2021 09.03.2021 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav přijme pracovníka/pracovnici pro obsazení volné pracovní pozice referent/ka oddělení investic a údržby Odboru investic a správy majetku
MULNL-VV/9845/2021/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-17611/2021-MIKMO Šťastná Ilona
17.02.2021 12.03.2021 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury, agenda SPOD
10/2021 Procházková Ludmila
17.02.2021 04.03.2021 Město Lysá nad Labem - Městská policie vyhlašuje výběrové řízení na strážníka MP
MP 2021 Procházková Ludmila
16.02.2021 06.03.2021 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice–referent/ka stavebního úřadu zařazen/a do Odboru stavebního úřadu územního plánování a památkové péče
MULNL-VV/9417/2021/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-17454/2021-MIKMO Šťastná Ilona
12.02.2021 02.03.2021 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav přijme pracovníka/pracovnici pro obsazení volné pracovní pozice referent/ka – administrativní pracovník/pracovnice zařazen/a do úseku stavebního úřadu
MULNL-VV/8656/2021/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-15469/2021-MIKMO Šťastná Ilona
09.02.2021 09.03.2021 Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ J.A.Komenského, Komenského 1534,Lysá nad Labem
Nováková Romana
09.02.2021 09.03.2021 Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky MŠ Čtyřlístek, Brandlova 1590, Lysá nad Labem
Nováková Romana
04.02.2021 23.02.2021 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-referent/ka přestupků ve věci pořádku ve státní správě
MULNL-VV/7134/2021/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-13133/2021-MIKMO Šťastná Ilona
04.02.2021 18.02.2021 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení - samostatný/á referent/ka odboru kancelář starosty na úseku správy dílčího rozpočtu a pojištění
MULNL-VV/7141/2021/Šť Šťastná Ilona
29.01.2021 16.02.2021 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru městského investora
8/2021 Procházková Ludmila
28.01.2021 16.02.2021 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho odboru městského investora
7/2021 Procházková Ludmila
28.01.2021 16.02.2021 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury
9/2021 Procházková Ludmila
27.01.2021 13.02.2021 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice–referent/ka stavebního úřadu
MULNL-VV/4799/2021/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-8619/2021-MIKMO Šťastná Ilona
27.01.2021 13.02.2021 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice–referent/ka úseku územního plánování
MULNL-VV/5010/2021/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-9414/2021-MIKMO Šťastná Ilona
19.01.2021 27.02.2021 Město Milovice vyhlašuje Konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky "Školní jídelna Milovice"
4/21 Šťastná Ilona
15.01.2021 01.02.2021 Výběrové řízení - referent/ka Odboru výstavby a životního prostředí pro ochranu zvířat proti týrání a vydávání rybářských lístků
6/2021 Mach Tomáš
08.01.2021 27.01.2021 Výběrové řízení - referent/ka pro výkon sociálně-právní ochrany dětí
5/2021 Mach Tomáš
07.01.2021 23.01.2021 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav přijme pracovníka/pracovnici pro obsazení volné pracovní pozice v sociálních službách zařazen/a do oddělení sociálního zabezpečení
MULNL-VV/999/2021/Šť Šťastná Ilona
07.01.2021 23.01.2021 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice-referent/ka oddělení správního řízení Odboru dopravy
MULNL-VV/1080/2021/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-1260/2021-MIKMO Šťastná Ilona
07.01.2021 26.01.2021 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice - referent/ka - účetní Odboru školství
MULNL-VV/1255/2021/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-1557/2021-MIKMO Šťastná Ilona
06.01.2021 26.01.2021 Výběrové řízení - odbor správy majetku, úsek správy městské zeleně
3/2021 Mach Tomáš
06.01.2021 23.01.2021 Výběrové řízení - referent/ka pro výkon ochrany přírody a zemědělského půdního fondu
2/2021 Mach Tomáš
06.01.2021 26.01.2021 Výběrové řízení - referent/ka odboru městského investora
4/2021 Mach Tomáš
05.01.2021 21.01.2021 Výběrové řízení vedoucí odboru městského investora
1/2021 Mach Tomáš
16.12.2020 16.01.2021 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice–referent/ka úseku územního plánování
MULNL-VV/84553/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-126204/2020-MIKMO Šťastná Ilona
08.12.2020 22.12.2020 Oznámení o prodloužení termínu k podání přihlášek do výběrového řízení na pozizi vedoucí/ho odboru městského investora MěÚ Lysá nad Labem
38/2020 Procházková Ludmila
07.12.2020 29.12.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury, agenda SPOD
39/2020 Procházková Ludmila
07.12.2020 29.12.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru městského investora
40/2020 Procházková Ludmila
04.12.2020 07.01.2021 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce samostatný(á) referent(ka) odboru výstavby a územního plánování
MULNL-VV/82664/2020 Šťastná Ilona
02.12.2020 19.12.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice - sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí
MULNL-VV/82305/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-121342/2020-MIKMO Šťastná Ilona
01.12.2020 18.12.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení volného místa pracovní pozice úředník/úřednice – referent/ka při správě živnostenského podnikání
MULNL-VV/81917/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-120580/2020-MIKMO Šťastná Ilona
24.11.2020 15.12.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice - referent/ka Odboru školství
MULNL-VV/80942/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-118770/2020-MIKMO Šťastná Ilona
20.11.2020 09.12.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho odboru městského investora
Procházková Ludmila
16.11.2020 03.12.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru škosltví, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury - výkon sociálně-právní ochrany dětí
37/2020 Procházková Ludmila
13.11.2020 01.12.2020 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav přijme pracovníka/pracovnici pro obsazení volné pracovní pozice investiční referent/ka zařazen/a do oddělení investic a údržby
MULNL-VV/79633/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-115546/2020-MIKMO Šťastná Ilona
13.11.2020 01.12.2020 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav přijme pracovníka/pracovnici pro obsazení pracovní pozice komunitní sociální pracovník
MULNL-VV/79633/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-115627/2020-MIKMO Šťastná Ilona
03.11.2020 20.11.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 2 míst referenta/tky odboru městského investora
35/2020 Procházková Ludmila
03.11.2020 20.11.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru výstavby a životního prostředí
Procházková Ludmila
27.10.2020 14.11.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice - úředník/úřednice-referent/ka pro zajišťování státní správy na úseku evidence řidičů
MULNL-VV/75966/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-110401/2020-MIKMO Šťastná Ilona
26.10.2020 28.11.2020 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce - samostatný(á) referent(ka) odboru výstavby a územního plánování – úsek stavebního úřadu
MULNL-VV/75563/2020/Šť Šťastná Ilona
26.10.2020 28.11.2020 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce - samostatný(á) referent(ka) odboru výstavby a územního plánování – úsek stavebního úřadu
MULNL-VV/75563/2020/Šť Šťastná Ilona
23.10.2020 10.11.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí
MULNL-VV/75336/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-108878/2020-MIKMO Šťastná Ilona
23.10.2020 07.11.2020 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav přijme pracovníka/pracovnici pro obsazení pracovní pozice - mzdový/á účetní
MULNL-VV/75429/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-109133/2020-MIKMO Šťastná Ilona
19.10.2020 06.11.2020 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav přijme pracovníka/pracovnici pro obsazení volné pracovní pozice - investiční referent/ka
MULNL-VV/74033/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-106733/2020-MIKMO Šťastná Ilona
14.10.2020 31.10.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury
33/2020 Procházková Ludmila
14.10.2020 31.10.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury
34/2020 Procházková Ludmila
06.10.2020 23.10.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru výstavby a životního prostředí
30/2020 Procházková Ludmila
06.10.2020 23.10.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru výstavby a životního prostředí
31/2020 Procházková Ludmila
06.10.2020 23.10.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru městského investora
32/2020 Procházková Ludmila
29.09.2020 13.10.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-referent/ka správního rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství
MULNL-VV/68531/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-97679/2020-MIKMO Šťastná Ilona
29.09.2020 13.10.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-referent/ka správního rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství
MULNL-VV/68531/2020; MÚBNLSB-KVÚ-97665/2020-MIKMO Šťastná Ilona
29.09.2020 08.10.2020 MěÚ Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce samostatný/á referent/ka odboru správních činností na úseku přestupků
MULNL-VV/68592/2020/Šť Šťastná Ilona
29.09.2020 20.10.2020 MěÚ Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce samostatný(á) referent(ka) odboru výstavby a územního plánování – úsek stavebního úřadu
MULNL-VV/68592/2020/Šť Šťastná Ilona
29.09.2020 20.10.2020 MěÚ Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce samostatný(á) referent(ka) odboru životního prostředí – úsek vodoprávního úřadu
MULNL-VV/68592/2020/Šť Šťastná Ilona
29.09.2020 20.10.2020 MěÚ Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce samostatný(á) referent(ka) odboru výstavby a územního plánování – úsek stavebního úřadu
MULNL-VV/68592/2020/Šť Šťastná Ilona
29.09.2020 20.10.2020 MěÚ Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce samostatný/á referent/ka odboru sociální péče a zdravotnictví pro agendu sociálně-právní ochrana dětí
MULNL-VV/68592/2020/Šť Šťastná Ilona
25.09.2020 19.10.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru městského investora
29/2020 Procházková Ludmila
24.09.2020 14.10.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky vnějších vztahů
28/2020 Procházková Ludmila
17.09.2020 06.10.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení úředník/úřednice–referent/ka stavebního úřadu zařazen/a do Odboru stavebního úřadu územního plánování a památkové péče
MULNL-VV/66785/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-94906/2020-MIKMO Šťastná Ilona
09.09.2020 15.10.2020 Město Čelákovice vyhlašuje výběrové řízení - vedoucí Odboru správy majetku a investic MéÚ Čelkákovice
Freibergová Eva
09.09.2020 30.09.2020 Město Brandýs n/L-Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Brandýs n/L-Stará Boleslav
Freibergová Eva
08.09.2020 22.09.2020 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice samostatný/á referent/ka odboru komunikace a kontroly
MEUPDY/0051515/KS/2020/LHo Freibergová Eva
08.09.2020 25.09.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru městského investora
26/2020 Procházková Ludmila
08.09.2020 25.09.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky OVaŽP, agendu územního plánování
27/2020 Procházková Ludmila
04.09.2020 22.09.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - referent/ka při správě živnostenského podnikání OOŽÚ
MÚBNLSB-KVÚ-88955/2020-MIKMO Freibergová Eva
02.09.2020 22.09.2020 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce - referent(ka) odboru výstavby a územního plánování – úsek stavebního úřadu
MULNL-VV/62515/2020/Šť Šťastná Ilona
02.09.2020 22.09.2020 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce - referent(ka) odboru životního prostředí – úsek vodoprávního úřadu
MULNL-VV/62515/2020/Šť Šťastná Ilona
31.08.2020 18.09.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru dopravy - agenda přestupků
25/2020 Procházková Ludmila
25.08.2020 22.09.2020 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí/ho úřadu – tajemnice/tajemník Městského úřadu Poděbrady
MULNL-VV/61059/2020/Šť Šťastná Ilona
18.08.2020 05.09.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-referent/ka přestupků ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku
MULNL-VV/59935/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-79866/2020-MIKMO Šťastná Ilona
10.08.2020 25.08.2020 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce - samostatný(á) referent(ka) odboru životního prostředí – úsek vodoprávního úřadu
MULNL-VV/57630/2020/Šť Šťastná Ilona
07.08.2020 26.08.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky OVaŽP, agendu územního plánování
24/2020 Procházková Ludmila
07.08.2020 02.09.2020 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení - vedoucí odboru životního prostředí
MULNL-VV/57456/2020/Šť Šťastná Ilona
05.08.2020 01.09.2020 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení - samostatný/á referent/ka odboru sociální péče a zdravotnictví pro agendu sociálně-právní ochrana dětí
MULNL-VV/57062/2020/Šť Šťastná Ilona
03.08.2020 18.08.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - vedoucí úředník/úřednice oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
MULNL-VV/56263/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-77342/2020-MIKMO Šťastná Ilona
03.08.2020 01.09.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice – referent/ka při správě živnostenského podnikání zařazen/a do Odboru obecní živnostenský úřad
MULNL-VV/56263/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-77354/2020-MIKMO Šťastná Ilona
03.08.2020 20.08.2020 Město Milovice vyhlašuje výběrové řízení - Referent oddělení investic a rozvoje
MULNL-VV/56111/2020/Šť Šťastná Ilona
03.08.2020 20.08.2020 Město Milovice vyhlašuje výběrové řízení - Referent/ka kanceláře úřadu - správa a údržba IT
MULNL-VV/56111/2020/Šť Šťastná Ilona
03.08.2020 19.09.2020 Město Milovice vyhlašuje Veřejnou výzvu k přihlášení zájemců na obsazení pracovních míst "Strážník městské policie Milovice"
MULNL-VV/56111/2020/Šť Šťastná Ilona
30.07.2020 18.08.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice - referent/ka - účetní Odboru školství
MULNL-VV/55872/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-76638/2020-MIKMO Šťastná Ilona
28.07.2020 22.08.2020 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení - samostatný/á referent/ka finančního odboru – rozpočtář
MULNL-VV/54662/2020/Šť Šťastná Ilona
28.07.2020 22.08.2020 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení - samostatný(á) referent(ka) odboru výstavby a územního plánování – úsek stavebního úřadu
MULNL-VV/55361/2020/Šť Šťastná Ilona
23.07.2020 05.09.2020 Tajemník MěÚ Čelákovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice úředník – referent/ka Odboru stavebního úřadu MěÚ Čelákovice
--- Šťastná Ilona
21.07.2020 11.08.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon agendy přestupků v silniční dopravě
23/2020 Procházková Ludmila
21.07.2020 08.08.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice-referent/ka přestupků ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku zařa
MULNL-VV/52971/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-72550/2020-MIKMO Šťastná Ilona
14.07.2020 30.07.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Lysá nad Labem, úsek územního plánování
22/2020 Procházková Ludmila
10.07.2020 28.07.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice-referent/ka oddělení dopravy a silničního hospodářství Odboru dopravy
MULNL-VV/49448/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-68384/2020-MIKMO Šťastná Ilona
09.07.2020 31.07.2020 Město Poděbrady zastoupené tajemníkem MěÚ Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce samostatný(á) referent(ka) odboru životního prostředí – úsek vodoprávního úřadu
MULNL-VV/48238/2020/Šť Šťastná Ilona
07.07.2020 04.08.2020 Město Poděbrady zastoupené tajemníkem MěÚ Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce samostatný/á referent/ka odboru sociální péče a zdravotnictví pro agendu sociálně-právní ochrana dětí - zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou
MULNL-VV/46759/2020/Šť Šťastná Ilona
02.07.2020 21.07.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice-sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
MÚBNLSB-KVÚ-62886/2020-MIKMO Šťastná Ilona
02.07.2020 18.07.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice – referent/ka při správě živnostenského podnikání zařazen/a do Odboru obecní živnostenský úřad
MÚBNLSB-KVÚ-65438/2020-MIKMO Šťastná Ilona
01.07.2020 23.07.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky finančního odboru Městského úřadu Lysá nad Labem
21/2020 Procházková Ludmila