| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
21.07.2020 11.08.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon agendy přestupků v silniční dopravě
23/2020 Procházková Ludmila
21.07.2020 08.08.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice-referent/ka přestupků ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku zařa
MULNL-VV/52971/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-72550/2020-MIKMO Šťastná Ilona
14.07.2020 30.07.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Lysá nad Labem, úsek územního plánování
22/2020 Procházková Ludmila
10.07.2020 28.07.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice-referent/ka oddělení dopravy a silničního hospodářství Odboru dopravy
MULNL-VV/49448/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-68384/2020-MIKMO Šťastná Ilona
09.07.2020 31.07.2020 Město Poděbrady zastoupené tajemníkem MěÚ Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce samostatný(á) referent(ka) odboru životního prostředí – úsek vodoprávního úřadu
MULNL-VV/48238/2020/Šť Šťastná Ilona
07.07.2020 04.08.2020 Město Poděbrady zastoupené tajemníkem MěÚ Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce samostatný/á referent/ka odboru sociální péče a zdravotnictví pro agendu sociálně-právní ochrana dětí - zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou
MULNL-VV/46759/2020/Šť Šťastná Ilona
02.07.2020 21.07.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice-sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
MÚBNLSB-KVÚ-62886/2020-MIKMO Šťastná Ilona
02.07.2020 18.07.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice – referent/ka při správě živnostenského podnikání zařazen/a do Odboru obecní živnostenský úřad
MÚBNLSB-KVÚ-65438/2020-MIKMO Šťastná Ilona
01.07.2020 23.07.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky finančního odboru Městského úřadu Lysá nad Labem
21/2020 Procházková Ludmila
25.06.2020 15.07.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav přijme investičního refereta/ku do odd. investic a údržby OISM
MÚBNLSB-KVÚ-62278/2020-MIKMO Freibergová Eva
18.06.2020 21.07.2020 Tajemník MěÚ Čelákovice vyhlašuje výběrové řízení - úředník – referent/ka Odboru stavebního úřadu MěÚ Čelákovice
Freibergová Eva
17.06.2020 13.07.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřenice – referent/ka přestupků OVS
MÚBNLSB-KVÚ-58454/2020-MIKMO Freibergová Eva
01.06.2020 18.06.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky OSM, úsek čistoty města
18/2020 Procházková Ludmila
01.06.2020 18.06.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky OMI, příprava a realizace investičních akcí
19/2020 Procházková Ludmila
01.06.2020 18.06.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky OD, přestupky
20/2020 Procházková Ludmila
20.05.2020 16.06.2020 Tajemník MěÚ Čelákovice vyhlašuje výběrové řízení - úředník – referent/ka Odboru stavebního úřadu MěÚ Čelákovice
Šťastná Ilona
19.05.2020 30.06.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na strážníka Městské policie Lysá nad Labem
Procházková Ludmila
18.05.2020 02.06.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-referent/ka organizačně správního oddělení Odboru vnitřní správy
MÚBNLSB-KVÚ-47580/2020-MIKMO Šťastná Ilona
18.05.2020 27.05.2020 Město Čelákovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucí pracovní pozice ŘEDITELE / ŘEDITELKY příspěvkové organizace zřizované městem Čelákovice
Šťastná Ilona
06.05.2020 22.05.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - investiční referent zařazen do oddělení investic a údržby Odboru investic a správy majetku
MÚBNLSB-KVÚ-26766/2020-MIKMO Šťastná Ilona
06.05.2020 22.05.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-referent/ka přestupků ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku
MÚBNLSB-KVÚ-42928/2020-MIKMO Šťastná Ilona
29.04.2020 20.05.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru správy majetku na úseku správy městské zeleně, Městského úřadu Lysá nad Labem
16/2020 Procházková Ludmila
29.04.2020 20.05.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru správy majetku, na úseku čistoty města, Městského úřadu Lysá nad Labem
17/2020 Procházková Ludmila
29.04.2020 16.04.2020 Město Lysá nad Labem oznamuje zrušení výběrové řízení č. 13/2020
Procházková Ludmila
28.04.2020 16.05.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice – referent/ka Odboru obecní živnostenský úřad
MÚBNLSB-KVÚ-41673/2020-MIKMO Šťastná Ilona
28.04.2020 15.05.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho odboru městského investora Městského úřadu Lysá nad Labem
14/2020 Procházková Ludmila
28.04.2020 15.05.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 2 míst referenta/tky odboru městského investora Městského úřadu Lysá nad Labem
15/2020 Procházková Ludmila
20.04.2020 05.05.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-referent/ka pro zajišťování státní správy na úseku evidence řidičů Odboru dopravy
MÚBNLSB-KVÚ-35715/2020-MIKMO Šťastná Ilona
06.04.2020 23.04.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho odboru městského investora Městského úřadu Lysá nad Labem
12/2020 Procházková Ludmila
06.04.2020 28.04.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice – referent/ka při správě živnostenského podnikání zařazen/a do Odboru obecní živnostenský úřad
MÚBNLSB-KVÚ-33764/2020-MIKMO Šťastná Ilona
30.03.2020 16.04.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru správy majetku Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon samosprávy na úseku správy městské zeleně a čistoty města
10/2020 Procházková Ludmila
30.03.2020 16.04.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 2 míst referenta/tky odboru městského investora Městského úřadu Lysá nad Labem
11/2020 Procházková Ludmila
18.03.2020 04.04.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice–referent/ka úseku památkové péče zařazen/a do Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče
MÚBNLSB-KVÚ-29548/2020-MIKMO Šťastná Ilona
18.03.2020 07.04.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-referent/ka organizačně správního oddělení Odboru vnitřní správy
MÚBNLSB-KVÚ-30025/2020-MIKMO Šťastná Ilona
18.03.2020 07.04.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-referent/ka přestupků ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku
MÚBNLSB-KVÚ-29783/2020-MIKMO Šťastná Ilona
13.03.2020 30.03.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem
9/2020 Procházková Ludmila
13.03.2020 30.04.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice strážník Městské policie Lysá nad Labem
MěP Procházková Ludmila
13.03.2020 30.03.2020 Město Brandýs n/L-St.Boleslav vyhlašuje VŘ - úředník/úřednice – referent/ka při správě živnostenského podnikání zařazen/a do Odboru obecní živnostenský úřad
Freibergová Eva
11.03.2020 27.03.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice – referent/ka, Odboru obecní živnostenský úřad
MÚBNLSB-KVÚ-26694/2020-MIKMO Šťastná Ilona
11.03.2020 27.03.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru správy majetku Městského úřadu Lysá nad Labem
8/2020 Procházková Ludmila
05.03.2020 23.03.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - sociální pracovník/pracovnice
Nováková Andrea
05.03.2020 27.03.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho odboru městského investora Městského úřadu Lysá nad Labem
7/2020 Procházková Ludmila
04.03.2020 20.03.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice - administrativní a spisový/á pracovník/pracovnice – archivář/ka
Nováková Andrea
04.03.2020 27.03.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru školství, soc. věcí, zdravotnictví a kultury Městského úřadu Lysá nad Labem
6/2020 Procházková Ludmila
27.02.2020 16.03.2020 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení - samostatný(á) referent(ka) odboru životního prostředí – úsek vodoprávního úřadu
MEUPDY/0011736/KS/2020/LHo Šťastná Ilona
26.02.2020 13.03.2020 Český Brod vyhlašuje výběrové řízení - asistent/ka oddělení Kancelář vedení města
Nováková Andrea
20.02.2020 06.03.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - vedoucí úředník/úřednice Odboru investic a správy majetku
Nováková Andrea
20.02.2020 06.03.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice – referent/ka při správě živnostenského podnikání
Nováková Andrea
20.02.2020 06.03.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - investiční referent zařazen do oddělení investic a údržby Odboru investic a správy majetku
Nováková Andrea
19.02.2020 26.03.2020 Město Čelákovice vyhlašuje výběrové řízení - interní auditor/ka MěÚ Čelákovice
Freibergová Eva
19.02.2020 26.03.2020 Město Čelákovice vyhlašuje výběrové řízení - úředník–referent/ka Odboru stavebního úřadu MěÚ Čelákovice
Freibergová Eva
19.02.2020 01.03.2020 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem - pracovní příležitosti
Čech Jan
14.02.2020 04.03.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem
4/2020 Procházková Ludmila
14.02.2020 05.03.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru městského investora Městského úřadu Lysá nad Labem
Procházková Ludmila
13.02.2020 28.02.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - referent/ka přestupků ve věci pořádku ve státní správě
Nováková Andrea
13.02.2020 28.02.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - referent/ka zařazen/a do organizačně správního oddělení
Nováková Andrea
12.02.2020 28.02.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - referent/ka úseku památkové péče
Nováková Andrea
12.02.2020 03.03.2020 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení - referent/ka odboru informatiky správce sítě, elektronická komunikace
MEUPDY/0009144/KS/2020/LHo Šťastná Ilona
07.02.2020 27.02.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem
3/2020 Procházková Ludmila
05.02.2020 25.02.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru správy majetku Městského úřadu Lysá nad Labem
2/2020 Procházková Ludmila
04.02.2020 21.02.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - referent/ka Odboru obecní živnostenský úřad
Nováková Andrea
03.02.2020 20.02.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí
Nováková Andrea
23.01.2020 10.02.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - referent/ka při správě živnostenského podnikání
Nováková Andrea
22.01.2020 07.02.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - referent/ka přestupků ve věci pořádku ve státní správě
Nováková Andrea
22.01.2020 07.02.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - referent/ka pro zajišťování státní správy na úseku evidence vozidel
Nováková Andrea
17.01.2020 05.02.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem
1/2020 Procházková Ludmila
14.01.2020 11.02.2020 Město Čelákovice vyhlašuje výběrové řízení - interní auditor/ka MěÚ Čelákovice
Šťastná Ilona
09.01.2020 15.02.2020 Město Čelákovice vyhlašuje výběrové řízení - úředník-referent/ka Odboru stavebního úřadu MěÚ Čelákovice
Šťastná Ilona
07.01.2020 24.01.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - sociální pracovník/pracovnice
Nováková Andrea
07.01.2020 24.01.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - sociální pracovník/pracovnice
Nováková Andrea
02.01.2020 20.01.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - referent/ka při správě živnostenského podnikání
Nováková Andrea
02.01.2020 20.01.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - referent/ka územního plánování
Nováková Andrea
31.12.2019 16.01.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - referent/ka přestupků ve věci pořádku ve státní správě
Nováková Andrea
19.12.2019 28.02.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na pozici strážníka Městské policie Lysá nad Labem
MěP 12/2019 Procházková Ludmila
18.12.2019 03.01.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem
OD 12/2019 Procházková Ludmila
16.12.2019 23.12.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice–referent/ka úseku památkové péče
Nováková Andrea
04.12.2019 20.12.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice - sociální pracovník/pracovnice
Nováková Andrea
04.12.2019 20.12.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice - sociální pracovník/pracovnice
Nováková Andrea
04.12.2019 20.12.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - pracovník/pracovnice v sociálních službách zařazen/a do oddělení sociálního zabezpečení
Nováková Andrea
26.11.2019 13.12.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - referent/ka při správě živnostenského podnikání
Nováková Andrea
26.11.2019 13.12.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí
Nováková Andrea
26.11.2019 13.12.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - referent/ka územního plánování
Nováková Andrea
14.11.2019 02.12.2019 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - investiční referent
Nováková Andrea
14.11.2019 02.12.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice–referent/ka úseku památkové péče
Nováková Andrea
12.11.2019 28.11.2019 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem
Procházková Ludmila
07.11.2019 19.12.2019 Městská policie Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na strážníka MP
MěP 11/2019 Procházková Ludmila
05.11.2019 22.11.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběroví řízení - přijme kontrolora/kontrolorku – interního auditora/auditorku města
Nováková Andrea
30.10.2019 11.11.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice – referent/ka při správě živnostenského podnikání
Nováková Andrea
30.10.2019 15.11.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice–referent/ka územního plánování
Nováková Andrea
30.10.2019 02.12.2019 Městský úřad Čelákovice vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici - vedoucí Odboru správy majetku a investic
Šťastná Ilona
23.10.2019 07.11.2019 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - investiční referent
Nováková Andrea
23.10.2019 26.11.2019 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem
Procházková Ludmila
09.10.2019 29.10.2019 Městský úřad Čelákovice vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici - vedoucí Odboru správy majetku a investic
Šťastná Ilona
09.10.2019 01.11.2019 Město Milovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice - Vedoucí oddělení správy majetku města
Šťastná Ilona
09.10.2019 18.11.2019 Město Milovice vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení 3 pracovních míst - Strážník městské policie Milovice
Šťastná Ilona
08.10.2019 24.10.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - soc. pracovník
Nováková Andrea
08.10.2019 24.10.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - referent odboru investic a správy majetku
Nováková Andrea
08.10.2019 21.10.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - referent stavebního úřadu
Nováková Andrea
08.10.2019 21.10.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - referent/ka při správě živnostenského podnikání
Nováková Andrea
08.10.2019 21.10.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - referent/ka územního plánování
Nováková Andrea