+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
15.07.2021 03.08.2021 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav přijme pracovníka/pracovnici pro obsazení volného místa účetní finančního odboru
MULNL-VV/53859/2021/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-74946/2021-MIKMO Šťastná Ilona
08.07.2021 27.07.2021 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice–referent/ka stavebního úřadu zařazen/a do Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče
MULNL-VV/51787/2021/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-71601/2021-MIKMO Šťastná Ilona
02.07.2021 17.07.2021 Rada města Poděbrady vyhlásila dne 30. 6. 2021 usnesením č. 376/2021 výběrové řízení na pracovní místo vedoucí/ho organizační složky Městské kulturní centrum Poděbrady
MULNL-VV/50794/2021/Šť Šťastná Ilona
29.06.2021 24.07.2021 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice-referent/ka pro zajišťování státní správy na úseku evidence vozidel
MULNL-VV/49269/2021/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-68582/2021-MIKMO Šťastná Ilona
24.06.2021 24.07.2021 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice – referent/ka při správě živnostenského podnikání zařazen/a do Odboru obecní živnostenský úřad
MULNL-VV/48400/2021/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-66916/2021-MIKMO Šťastná Ilona
23.06.2021 13.07.2021 Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - oznámení o vyhlášení výběrového řízení
KVÚ-17466/2021-MIKMO Procházková Ludmila
10.06.2021 29.06.2021 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice - administrativní a spisový/á pracovník/pracovnice Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče
Freibergová Eva
10.06.2021 26.06.2021 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky finančního odboru pro výkon samosprávy na pozici účetní, pokladní/k pro vedení agendy hlavní pokladny
15/2021 Procházková Ludmila
09.06.2021 29.06.2021 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice - referent/ka oddělení vodního hospodářství a ochrany prostředí
MULNL-VV/42768/2021/Fre; MÚBNLSB-KVÚ-56900/2021-MIKMO Freibergová Eva
09.06.2021 30.07.2021 Konkurzní řízení na ředitele/ku ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem, Komenského 1534, okres Nymburk
Nováková Romana
09.06.2021 30.07.2021 Konkurzní řízení na ředitele/ku ZŠ T. G. Masaryka Lysá nad Labem, Litol - Palackého 160, okres Nymburk
Nováková Romana
04.06.2021 23.06.2021 Město Brandýs n/L - Stará Boleslav přijme pracovníka/pracovnici pro obsazení volné pracovní pozice referent/ka Odboru investic a správy majetku
MULNL-VV/40899/2021/Fre; MÚBNLSB-KVÚ-58440/2021-MIKMO Freibergová Eva
03.06.2021 22.06.2021 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice – referent/ka při správě živnostenského podnikání zařazen/a do Odboru obecní živnostenský úřad MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
MULNL-VV/40691/2021/Fre; MÚBNLSB-KVÚ-58192/2021-MIKMO Freibergová Eva
02.06.2021 19.06.2021 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav přijme pracovníka/pracovnici pro obsazení volné pracovní pozice účetní Odboru finančního
MULNL-VV/39628/2021/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-57037/2021-MIKMO Šťastná Ilona
10.05.2021 01.06.2021 Magistrát města Mladá Boleslav vyhlašuje výběrové řízení č. 7/2021 na obsazení pracovního místa referent/ka oddělení stavebního úřadu
MULNL-VV/31032/2021/Šť Šťastná Ilona
10.05.2021 01.06.2021 Magistrát města Mladá Boleslav vyhlašuje výběrové řízení č. 8/2021 na obsazení pracovního místa referent/ka oddělení stavebního úřadu
MULNL-VV/31032/2021/Šť Šťastná Ilona
07.05.2021 25.05.2021 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru správy majetku pro výkon samosprávy na úseku správy bytového fondu a nebytových prostor
14/2021 Procházková Ludmila
22.04.2021 11.05.2021 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice - úředník/úřednice-referent/ka přestupků ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku
MULNL-VV/25306/2021/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-40239/2021-MIKMO Šťastná Ilona
16.04.2021 01.06.2021 Město Lysá nad Labem - Městská policie vyhlašuje výběrové řízení na strážníka MP
Procházková Ludmila
16.04.2021 04.05.2021 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-referent/ka oddělení vodního hospodářství a ochrany prostředí
MULNL-VV/23238/2021/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-38517/2021-MIKMO Šťastná Ilona
08.04.2021 01.05.2021 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav přijme pracovníka/pracovnici pro obsazení volné pracovní pozice referent/ka oddělení investic a údržby Odboru investic a správy majetku
MULNL-VV/20296/2021/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-34196/2021-MIKMO Šťastná Ilona
01.04.2021 20.04.2021 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice-referent/ka přestupků ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku
MULNL-VV/19367/2021/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-32612/2021-MIKMO Šťastná Ilona
31.03.2021 15.04.2021 Tajemník MěÚ Čelákovice vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení pracovní pozice úředník – referent/ka Odboru finančního a plánovacího MěÚ Čelákovice
33/21 Šťastná Ilona
25.03.2021 13.04.2021 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru dopravy pro agendu přestupků v silniční dopravě
13/2021 Procházková Ludmila
19.03.2021 08.04.2021 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury
12/2021 Procházková Ludmila
19.03.2021 16.04.2021 Město Lysá nad Labem - Městská policie vyhlašuje výběrové řízení na strážníka MP
MěP Procházková Ludmila
18.03.2021 07.04.2021 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice–referent/ka stavebního úřadu
MULNL-VV/16485/2021/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-27894/2021-MIKMO Šťastná Ilona
15.03.2021 01.04.2021 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce - samostatný/á referent/ka odboru kancelář starosty personální a mzdová agenda ve veřejné správě
MULNL-VV/15621/2021/Šť Šťastná Ilona
11.03.2021 30.03.2021 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-referent/ka přestupků ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku
MULNL-VV/14889/2021/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-25899/2021-MIKMO Šťastná Ilona
05.03.2021 16.04.2021 Tajemník MěÚ Čelákovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice - úředník – referent/ka Odboru stavebního úřadu MěÚ Čelákovice
22/21 Šťastná Ilona
03.03.2021 20.03.2021 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí odboru kancelář starosty
MULNL-VV/13215/2021/Šť Šťastná Ilona
26.02.2021 19.03.2021 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru škosltví, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury - výkon sociálně-právní ochrany dětí
Procházková Ludmila
24.02.2021 11.03.2021 Město Milovice vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovní pozice - Referent/ka oddělení školství, kultury a sociálních věcí - úsek sociálních záležitostí
MULNL-VV/11545/2021/Šť Šťastná Ilona
17.02.2021 09.03.2021 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav přijme pracovníka/pracovnici pro obsazení volné pracovní pozice referent/ka oddělení investic a údržby Odboru investic a správy majetku
MULNL-VV/9845/2021/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-17611/2021-MIKMO Šťastná Ilona
17.02.2021 12.03.2021 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury, agenda SPOD
10/2021 Procházková Ludmila
17.02.2021 04.03.2021 Město Lysá nad Labem - Městská policie vyhlašuje výběrové řízení na strážníka MP
MP 2021 Procházková Ludmila
16.02.2021 06.03.2021 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice–referent/ka stavebního úřadu zařazen/a do Odboru stavebního úřadu územního plánování a památkové péče
MULNL-VV/9417/2021/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-17454/2021-MIKMO Šťastná Ilona
12.02.2021 02.03.2021 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav přijme pracovníka/pracovnici pro obsazení volné pracovní pozice referent/ka – administrativní pracovník/pracovnice zařazen/a do úseku stavebního úřadu
MULNL-VV/8656/2021/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-15469/2021-MIKMO Šťastná Ilona
09.02.2021 09.03.2021 Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ J.A.Komenského, Komenského 1534,Lysá nad Labem
Nováková Romana
09.02.2021 09.03.2021 Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky MŠ Čtyřlístek, Brandlova 1590, Lysá nad Labem
Nováková Romana
04.02.2021 23.02.2021 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-referent/ka přestupků ve věci pořádku ve státní správě
MULNL-VV/7134/2021/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-13133/2021-MIKMO Šťastná Ilona
04.02.2021 18.02.2021 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení - samostatný/á referent/ka odboru kancelář starosty na úseku správy dílčího rozpočtu a pojištění
MULNL-VV/7141/2021/Šť Šťastná Ilona
29.01.2021 16.02.2021 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru městského investora
8/2021 Procházková Ludmila
28.01.2021 16.02.2021 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho odboru městského investora
7/2021 Procházková Ludmila
28.01.2021 16.02.2021 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury
9/2021 Procházková Ludmila
27.01.2021 13.02.2021 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice–referent/ka stavebního úřadu
MULNL-VV/4799/2021/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-8619/2021-MIKMO Šťastná Ilona
27.01.2021 13.02.2021 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice–referent/ka úseku územního plánování
MULNL-VV/5010/2021/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-9414/2021-MIKMO Šťastná Ilona
19.01.2021 27.02.2021 Město Milovice vyhlašuje Konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky "Školní jídelna Milovice"
4/21 Šťastná Ilona
15.01.2021 01.02.2021 Výběrové řízení - referent/ka Odboru výstavby a životního prostředí pro ochranu zvířat proti týrání a vydávání rybářských lístků
6/2021 Mach Tomáš
08.01.2021 27.01.2021 Výběrové řízení - referent/ka pro výkon sociálně-právní ochrany dětí
5/2021 Mach Tomáš
07.01.2021 23.01.2021 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav přijme pracovníka/pracovnici pro obsazení volné pracovní pozice v sociálních službách zařazen/a do oddělení sociálního zabezpečení
MULNL-VV/999/2021/Šť Šťastná Ilona
07.01.2021 23.01.2021 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice-referent/ka oddělení správního řízení Odboru dopravy
MULNL-VV/1080/2021/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-1260/2021-MIKMO Šťastná Ilona
07.01.2021 26.01.2021 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice - referent/ka - účetní Odboru školství
MULNL-VV/1255/2021/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-1557/2021-MIKMO Šťastná Ilona
06.01.2021 26.01.2021 Výběrové řízení - odbor správy majetku, úsek správy městské zeleně
3/2021 Mach Tomáš
06.01.2021 23.01.2021 Výběrové řízení - referent/ka pro výkon ochrany přírody a zemědělského půdního fondu
2/2021 Mach Tomáš
06.01.2021 26.01.2021 Výběrové řízení - referent/ka odboru městského investora
4/2021 Mach Tomáš
05.01.2021 21.01.2021 Výběrové řízení vedoucí odboru městského investora
1/2021 Mach Tomáš
16.12.2020 16.01.2021 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice–referent/ka úseku územního plánování
MULNL-VV/84553/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-126204/2020-MIKMO Šťastná Ilona
08.12.2020 22.12.2020 Oznámení o prodloužení termínu k podání přihlášek do výběrového řízení na pozizi vedoucí/ho odboru městského investora MěÚ Lysá nad Labem
38/2020 Procházková Ludmila
07.12.2020 29.12.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury, agenda SPOD
39/2020 Procházková Ludmila
07.12.2020 29.12.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru městského investora
40/2020 Procházková Ludmila
04.12.2020 07.01.2021 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce samostatný(á) referent(ka) odboru výstavby a územního plánování
MULNL-VV/82664/2020 Šťastná Ilona
02.12.2020 19.12.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice - sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí
MULNL-VV/82305/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-121342/2020-MIKMO Šťastná Ilona
01.12.2020 18.12.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení volného místa pracovní pozice úředník/úřednice – referent/ka při správě živnostenského podnikání
MULNL-VV/81917/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-120580/2020-MIKMO Šťastná Ilona
24.11.2020 15.12.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice - referent/ka Odboru školství
MULNL-VV/80942/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-118770/2020-MIKMO Šťastná Ilona
20.11.2020 09.12.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho odboru městského investora
Procházková Ludmila
16.11.2020 03.12.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru škosltví, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury - výkon sociálně-právní ochrany dětí
37/2020 Procházková Ludmila
13.11.2020 01.12.2020 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav přijme pracovníka/pracovnici pro obsazení volné pracovní pozice investiční referent/ka zařazen/a do oddělení investic a údržby
MULNL-VV/79633/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-115546/2020-MIKMO Šťastná Ilona
13.11.2020 01.12.2020 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav přijme pracovníka/pracovnici pro obsazení pracovní pozice komunitní sociální pracovník
MULNL-VV/79633/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-115627/2020-MIKMO Šťastná Ilona
03.11.2020 20.11.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 2 míst referenta/tky odboru městského investora
35/2020 Procházková Ludmila
03.11.2020 20.11.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru výstavby a životního prostředí
Procházková Ludmila
27.10.2020 14.11.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice - úředník/úřednice-referent/ka pro zajišťování státní správy na úseku evidence řidičů
MULNL-VV/75966/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-110401/2020-MIKMO Šťastná Ilona
26.10.2020 28.11.2020 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce - samostatný(á) referent(ka) odboru výstavby a územního plánování – úsek stavebního úřadu
MULNL-VV/75563/2020/Šť Šťastná Ilona
26.10.2020 28.11.2020 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce - samostatný(á) referent(ka) odboru výstavby a územního plánování – úsek stavebního úřadu
MULNL-VV/75563/2020/Šť Šťastná Ilona
23.10.2020 10.11.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí
MULNL-VV/75336/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-108878/2020-MIKMO Šťastná Ilona
23.10.2020 07.11.2020 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav přijme pracovníka/pracovnici pro obsazení pracovní pozice - mzdový/á účetní
MULNL-VV/75429/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-109133/2020-MIKMO Šťastná Ilona
19.10.2020 06.11.2020 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav přijme pracovníka/pracovnici pro obsazení volné pracovní pozice - investiční referent/ka
MULNL-VV/74033/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-106733/2020-MIKMO Šťastná Ilona
14.10.2020 31.10.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury
33/2020 Procházková Ludmila
14.10.2020 31.10.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury
34/2020 Procházková Ludmila
06.10.2020 23.10.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru výstavby a životního prostředí
30/2020 Procházková Ludmila
06.10.2020 23.10.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru výstavby a životního prostředí
31/2020 Procházková Ludmila
06.10.2020 23.10.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru městského investora
32/2020 Procházková Ludmila
29.09.2020 13.10.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-referent/ka správního rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství
MULNL-VV/68531/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-97679/2020-MIKMO Šťastná Ilona
29.09.2020 13.10.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-referent/ka správního rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství
MULNL-VV/68531/2020; MÚBNLSB-KVÚ-97665/2020-MIKMO Šťastná Ilona
29.09.2020 08.10.2020 MěÚ Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce samostatný/á referent/ka odboru správních činností na úseku přestupků
MULNL-VV/68592/2020/Šť Šťastná Ilona
29.09.2020 20.10.2020 MěÚ Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce samostatný(á) referent(ka) odboru výstavby a územního plánování – úsek stavebního úřadu
MULNL-VV/68592/2020/Šť Šťastná Ilona
29.09.2020 20.10.2020 MěÚ Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce samostatný(á) referent(ka) odboru životního prostředí – úsek vodoprávního úřadu
MULNL-VV/68592/2020/Šť Šťastná Ilona
29.09.2020 20.10.2020 MěÚ Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce samostatný(á) referent(ka) odboru výstavby a územního plánování – úsek stavebního úřadu
MULNL-VV/68592/2020/Šť Šťastná Ilona
29.09.2020 20.10.2020 MěÚ Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce samostatný/á referent/ka odboru sociální péče a zdravotnictví pro agendu sociálně-právní ochrana dětí
MULNL-VV/68592/2020/Šť Šťastná Ilona
25.09.2020 19.10.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru městského investora
29/2020 Procházková Ludmila
24.09.2020 14.10.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky vnějších vztahů
28/2020 Procházková Ludmila
17.09.2020 06.10.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení úředník/úřednice–referent/ka stavebního úřadu zařazen/a do Odboru stavebního úřadu územního plánování a památkové péče
MULNL-VV/66785/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-94906/2020-MIKMO Šťastná Ilona
09.09.2020 15.10.2020 Město Čelákovice vyhlašuje výběrové řízení - vedoucí Odboru správy majetku a investic MéÚ Čelkákovice
Freibergová Eva
09.09.2020 30.09.2020 Město Brandýs n/L-Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Brandýs n/L-Stará Boleslav
Freibergová Eva
08.09.2020 22.09.2020 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice samostatný/á referent/ka odboru komunikace a kontroly
MEUPDY/0051515/KS/2020/LHo Freibergová Eva
08.09.2020 25.09.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru městského investora
26/2020 Procházková Ludmila
08.09.2020 25.09.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky OVaŽP, agendu územního plánování
27/2020 Procházková Ludmila
04.09.2020 22.09.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - referent/ka při správě živnostenského podnikání OOŽÚ
MÚBNLSB-KVÚ-88955/2020-MIKMO Freibergová Eva
02.09.2020 22.09.2020 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce - referent(ka) odboru výstavby a územního plánování – úsek stavebního úřadu
MULNL-VV/62515/2020/Šť Šťastná Ilona
02.09.2020 22.09.2020 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce - referent(ka) odboru životního prostředí – úsek vodoprávního úřadu
MULNL-VV/62515/2020/Šť Šťastná Ilona
31.08.2020 18.09.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru dopravy - agenda přestupků
25/2020 Procházková Ludmila
25.08.2020 22.09.2020 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí/ho úřadu – tajemnice/tajemník Městského úřadu Poděbrady
MULNL-VV/61059/2020/Šť Šťastná Ilona
18.08.2020 05.09.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-referent/ka přestupků ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku
MULNL-VV/59935/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-79866/2020-MIKMO Šťastná Ilona
10.08.2020 25.08.2020 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce - samostatný(á) referent(ka) odboru životního prostředí – úsek vodoprávního úřadu
MULNL-VV/57630/2020/Šť Šťastná Ilona
07.08.2020 26.08.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky OVaŽP, agendu územního plánování
24/2020 Procházková Ludmila
07.08.2020 02.09.2020 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení - vedoucí odboru životního prostředí
MULNL-VV/57456/2020/Šť Šťastná Ilona
05.08.2020 01.09.2020 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení - samostatný/á referent/ka odboru sociální péče a zdravotnictví pro agendu sociálně-právní ochrana dětí
MULNL-VV/57062/2020/Šť Šťastná Ilona
03.08.2020 18.08.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - vedoucí úředník/úřednice oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
MULNL-VV/56263/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-77342/2020-MIKMO Šťastná Ilona
03.08.2020 01.09.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice – referent/ka při správě živnostenského podnikání zařazen/a do Odboru obecní živnostenský úřad
MULNL-VV/56263/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-77354/2020-MIKMO Šťastná Ilona
03.08.2020 20.08.2020 Město Milovice vyhlašuje výběrové řízení - Referent oddělení investic a rozvoje
MULNL-VV/56111/2020/Šť Šťastná Ilona
03.08.2020 20.08.2020 Město Milovice vyhlašuje výběrové řízení - Referent/ka kanceláře úřadu - správa a údržba IT
MULNL-VV/56111/2020/Šť Šťastná Ilona
03.08.2020 19.09.2020 Město Milovice vyhlašuje Veřejnou výzvu k přihlášení zájemců na obsazení pracovních míst "Strážník městské policie Milovice"
MULNL-VV/56111/2020/Šť Šťastná Ilona
30.07.2020 18.08.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice - referent/ka - účetní Odboru školství
MULNL-VV/55872/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-76638/2020-MIKMO Šťastná Ilona
28.07.2020 22.08.2020 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení - samostatný/á referent/ka finančního odboru – rozpočtář
MULNL-VV/54662/2020/Šť Šťastná Ilona
28.07.2020 22.08.2020 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení - samostatný(á) referent(ka) odboru výstavby a územního plánování – úsek stavebního úřadu
MULNL-VV/55361/2020/Šť Šťastná Ilona
23.07.2020 05.09.2020 Tajemník MěÚ Čelákovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice úředník – referent/ka Odboru stavebního úřadu MěÚ Čelákovice
--- Šťastná Ilona
21.07.2020 11.08.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon agendy přestupků v silniční dopravě
23/2020 Procházková Ludmila
21.07.2020 08.08.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice-referent/ka přestupků ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku zařa
MULNL-VV/52971/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-72550/2020-MIKMO Šťastná Ilona
14.07.2020 30.07.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Lysá nad Labem, úsek územního plánování
22/2020 Procházková Ludmila
10.07.2020 28.07.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice-referent/ka oddělení dopravy a silničního hospodářství Odboru dopravy
MULNL-VV/49448/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-68384/2020-MIKMO Šťastná Ilona
09.07.2020 31.07.2020 Město Poděbrady zastoupené tajemníkem MěÚ Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce samostatný(á) referent(ka) odboru životního prostředí – úsek vodoprávního úřadu
MULNL-VV/48238/2020/Šť Šťastná Ilona
07.07.2020 04.08.2020 Město Poděbrady zastoupené tajemníkem MěÚ Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce samostatný/á referent/ka odboru sociální péče a zdravotnictví pro agendu sociálně-právní ochrana dětí - zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou
MULNL-VV/46759/2020/Šť Šťastná Ilona
02.07.2020 21.07.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice-sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
MÚBNLSB-KVÚ-62886/2020-MIKMO Šťastná Ilona
02.07.2020 18.07.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice – referent/ka při správě živnostenského podnikání zařazen/a do Odboru obecní živnostenský úřad
MÚBNLSB-KVÚ-65438/2020-MIKMO Šťastná Ilona
01.07.2020 23.07.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky finančního odboru Městského úřadu Lysá nad Labem
21/2020 Procházková Ludmila
25.06.2020 15.07.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav přijme investičního refereta/ku do odd. investic a údržby OISM
MÚBNLSB-KVÚ-62278/2020-MIKMO Freibergová Eva
18.06.2020 21.07.2020 Tajemník MěÚ Čelákovice vyhlašuje výběrové řízení - úředník – referent/ka Odboru stavebního úřadu MěÚ Čelákovice
Freibergová Eva
17.06.2020 13.07.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřenice – referent/ka přestupků OVS
MÚBNLSB-KVÚ-58454/2020-MIKMO Freibergová Eva
01.06.2020 18.06.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky OSM, úsek čistoty města
18/2020 Procházková Ludmila
01.06.2020 18.06.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky OMI, příprava a realizace investičních akcí
19/2020 Procházková Ludmila
01.06.2020 18.06.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky OD, přestupky
20/2020 Procházková Ludmila
20.05.2020 16.06.2020 Tajemník MěÚ Čelákovice vyhlašuje výběrové řízení - úředník – referent/ka Odboru stavebního úřadu MěÚ Čelákovice
Šťastná Ilona
19.05.2020 30.06.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na strážníka Městské policie Lysá nad Labem
Procházková Ludmila
18.05.2020 02.06.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-referent/ka organizačně správního oddělení Odboru vnitřní správy
MÚBNLSB-KVÚ-47580/2020-MIKMO Šťastná Ilona
18.05.2020 27.05.2020 Město Čelákovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucí pracovní pozice ŘEDITELE / ŘEDITELKY příspěvkové organizace zřizované městem Čelákovice
Šťastná Ilona
06.05.2020 22.05.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - investiční referent zařazen do oddělení investic a údržby Odboru investic a správy majetku
MÚBNLSB-KVÚ-26766/2020-MIKMO Šťastná Ilona
06.05.2020 22.05.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-referent/ka přestupků ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku
MÚBNLSB-KVÚ-42928/2020-MIKMO Šťastná Ilona
29.04.2020 20.05.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru správy majetku na úseku správy městské zeleně, Městského úřadu Lysá nad Labem
16/2020 Procházková Ludmila
29.04.2020 20.05.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru správy majetku, na úseku čistoty města, Městského úřadu Lysá nad Labem
17/2020 Procházková Ludmila
29.04.2020 16.04.2020 Město Lysá nad Labem oznamuje zrušení výběrové řízení č. 13/2020
Procházková Ludmila
28.04.2020 16.05.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice – referent/ka Odboru obecní živnostenský úřad
MÚBNLSB-KVÚ-41673/2020-MIKMO Šťastná Ilona
28.04.2020 15.05.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho odboru městského investora Městského úřadu Lysá nad Labem
14/2020 Procházková Ludmila
28.04.2020 15.05.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 2 míst referenta/tky odboru městského investora Městského úřadu Lysá nad Labem
15/2020 Procházková Ludmila
20.04.2020 05.05.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-referent/ka pro zajišťování státní správy na úseku evidence řidičů Odboru dopravy
MÚBNLSB-KVÚ-35715/2020-MIKMO Šťastná Ilona
06.04.2020 23.04.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho odboru městského investora Městského úřadu Lysá nad Labem
12/2020 Procházková Ludmila
06.04.2020 28.04.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice – referent/ka při správě živnostenského podnikání zařazen/a do Odboru obecní živnostenský úřad
MÚBNLSB-KVÚ-33764/2020-MIKMO Šťastná Ilona
30.03.2020 16.04.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru správy majetku Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon samosprávy na úseku správy městské zeleně a čistoty města
10/2020 Procházková Ludmila
30.03.2020 16.04.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 2 míst referenta/tky odboru městského investora Městského úřadu Lysá nad Labem
11/2020 Procházková Ludmila
18.03.2020 04.04.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice–referent/ka úseku památkové péče zařazen/a do Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče
MÚBNLSB-KVÚ-29548/2020-MIKMO Šťastná Ilona
18.03.2020 07.04.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-referent/ka organizačně správního oddělení Odboru vnitřní správy
MÚBNLSB-KVÚ-30025/2020-MIKMO Šťastná Ilona
18.03.2020 07.04.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-referent/ka přestupků ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku
MÚBNLSB-KVÚ-29783/2020-MIKMO Šťastná Ilona
13.03.2020 30.03.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem
9/2020 Procházková Ludmila
13.03.2020 30.04.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice strážník Městské policie Lysá nad Labem
MěP Procházková Ludmila
13.03.2020 30.03.2020 Město Brandýs n/L-St.Boleslav vyhlašuje VŘ - úředník/úřednice – referent/ka při správě živnostenského podnikání zařazen/a do Odboru obecní živnostenský úřad
Freibergová Eva
11.03.2020 27.03.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice – referent/ka, Odboru obecní živnostenský úřad
MÚBNLSB-KVÚ-26694/2020-MIKMO Šťastná Ilona
11.03.2020 27.03.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru správy majetku Městského úřadu Lysá nad Labem
8/2020 Procházková Ludmila
05.03.2020 23.03.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - sociální pracovník/pracovnice
Nováková Andrea
05.03.2020 27.03.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho odboru městského investora Městského úřadu Lysá nad Labem
7/2020 Procházková Ludmila
04.03.2020 20.03.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice - administrativní a spisový/á pracovník/pracovnice – archivář/ka
Nováková Andrea
04.03.2020 27.03.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru školství, soc. věcí, zdravotnictví a kultury Městského úřadu Lysá nad Labem
6/2020 Procházková Ludmila
27.02.2020 16.03.2020 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení - samostatný(á) referent(ka) odboru životního prostředí – úsek vodoprávního úřadu
MEUPDY/0011736/KS/2020/LHo Šťastná Ilona
26.02.2020 13.03.2020 Český Brod vyhlašuje výběrové řízení - asistent/ka oddělení Kancelář vedení města
Nováková Andrea
20.02.2020 06.03.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - vedoucí úředník/úřednice Odboru investic a správy majetku
Nováková Andrea
20.02.2020 06.03.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice – referent/ka při správě živnostenského podnikání
Nováková Andrea
20.02.2020 06.03.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - investiční referent zařazen do oddělení investic a údržby Odboru investic a správy majetku
Nováková Andrea
19.02.2020 26.03.2020 Město Čelákovice vyhlašuje výběrové řízení - interní auditor/ka MěÚ Čelákovice
Freibergová Eva
19.02.2020 26.03.2020 Město Čelákovice vyhlašuje výběrové řízení - úředník–referent/ka Odboru stavebního úřadu MěÚ Čelákovice
Freibergová Eva
19.02.2020 01.03.2020 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem - pracovní příležitosti
Čech Jan
14.02.2020 04.03.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem
4/2020 Procházková Ludmila
14.02.2020 05.03.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru městského investora Městského úřadu Lysá nad Labem
Procházková Ludmila
13.02.2020 28.02.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - referent/ka přestupků ve věci pořádku ve státní správě
Nováková Andrea
13.02.2020 28.02.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - referent/ka zařazen/a do organizačně správního oddělení
Nováková Andrea
12.02.2020 28.02.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - referent/ka úseku památkové péče
Nováková Andrea
12.02.2020 03.03.2020 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení - referent/ka odboru informatiky správce sítě, elektronická komunikace
MEUPDY/0009144/KS/2020/LHo Šťastná Ilona
07.02.2020 27.02.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem
3/2020 Procházková Ludmila
05.02.2020 25.02.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru správy majetku Městského úřadu Lysá nad Labem
2/2020 Procházková Ludmila
04.02.2020 21.02.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - referent/ka Odboru obecní živnostenský úřad
Nováková Andrea
03.02.2020 20.02.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí
Nováková Andrea
23.01.2020 10.02.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - referent/ka při správě živnostenského podnikání
Nováková Andrea
22.01.2020 07.02.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - referent/ka přestupků ve věci pořádku ve státní správě
Nováková Andrea
22.01.2020 07.02.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - referent/ka pro zajišťování státní správy na úseku evidence vozidel
Nováková Andrea
17.01.2020 05.02.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem
1/2020 Procházková Ludmila
14.01.2020 11.02.2020 Město Čelákovice vyhlašuje výběrové řízení - interní auditor/ka MěÚ Čelákovice
Šťastná Ilona
09.01.2020 15.02.2020 Město Čelákovice vyhlašuje výběrové řízení - úředník-referent/ka Odboru stavebního úřadu MěÚ Čelákovice
Šťastná Ilona
07.01.2020 24.01.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - sociální pracovník/pracovnice
Nováková Andrea
07.01.2020 24.01.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - sociální pracovník/pracovnice
Nováková Andrea
02.01.2020 20.01.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - referent/ka při správě živnostenského podnikání
Nováková Andrea
02.01.2020 20.01.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - referent/ka územního plánování
Nováková Andrea
31.12.2019 16.01.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - referent/ka přestupků ve věci pořádku ve státní správě
Nováková Andrea
19.12.2019 28.02.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na pozici strážníka Městské policie Lysá nad Labem
MěP 12/2019 Procházková Ludmila
18.12.2019 03.01.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem
OD 12/2019 Procházková Ludmila
16.12.2019 23.12.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice–referent/ka úseku památkové péče
Nováková Andrea
04.12.2019 20.12.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice - sociální pracovník/pracovnice
Nováková Andrea
04.12.2019 20.12.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice - sociální pracovník/pracovnice
Nováková Andrea
04.12.2019 20.12.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - pracovník/pracovnice v sociálních službách zařazen/a do oddělení sociálního zabezpečení
Nováková Andrea
26.11.2019 13.12.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - referent/ka při správě živnostenského podnikání
Nováková Andrea
26.11.2019 13.12.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí
Nováková Andrea
26.11.2019 13.12.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - referent/ka územního plánování
Nováková Andrea
14.11.2019 02.12.2019 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - investiční referent
Nováková Andrea
14.11.2019 02.12.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice–referent/ka úseku památkové péče
Nováková Andrea