+420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
18.07.2017 01.08.2017 Město Milovice - veřejná výzva na obsazení pracovní pozice "Referent/ka městského úřadu Milovice, Oddělení správních agend - přestupkové řízení"
Procházková Ludmila
12.07.2017 18.08.2017 Výběrové řízení - právník města
Dvořák Miloš
12.07.2017 18.08.2017 Výběrové řízení - referent odboru městského investora
Dvořák Miloš
12.07.2017 18.08.2017 Výběrové řízení - referent stavebního úřadu
Dvořák Miloš
12.07.2017 18.08.2017 Výběrové řízení - vedoucí stavebního úřadu
Dvořák Miloš
11.07.2017 27.07.2017 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici samostatný(á) referent(ka) odboru dopravy a životního prostředí – úsek ochrany zemědělského půdního fondu, odpadového hospodářství a ochrany ovzduší
Procházková Ludmila
11.07.2017 27.07.2017 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici samostatný(á) referent(ka) odboru správy majetku, oddělení majetku – správa majetku
Procházková Ludmila
11.07.2017 27.07.2017 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici samostatný(á) referent(ka) odboru správy majetku, oddělení technické správy – odpadové hospodářství
Procházková Ludmila
11.07.2017 27.07.2017 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici vedoucí oddělení technické správy součástí náplně práce vedoucího oddělení je plnohodnotný výkon funkce - samostatného referentského místa na od. te
Procházková Ludmila