| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
28.02.2019 18.03.2019 Polyfunkční areál "Topolová"
Štěpánková Vendula
13.02.2019 01.03.2019 změna regulačních podmínek pro pozemek parc. č. 835/5 k.ú. Lysá nad Labem - Drážky
Mudrová Radana
12.02.2019 28.02.2019 Změna regulačních podmínek pro pozemek parc. č. 866/30 k.ú. Lysá nad Labem - Drážky
Mudrová Radana
07.02.2019 22.02.2019 MULNL-SÚ/5340/2019/Fia- SV Bříství, Starý Vestec, Semice, Přerov n.L. -změna Přerov, Semice- ÚR
Fialová Milada
01.02.2019 25.02.2019 INFORMACE - REKONSTUKCE MOSTU č. 222-006
Procházková Ludmila
30.01.2019 15.02.2019 Rozhodnutí - Starý Vestec
Uhrová Kateřina
23.01.2019 07.02.2019 I/ 272 Litol Lysá nad Labem, 2. stavba -- oznámení o zahájení řízení
Fialová Milada
21.01.2019 06.02.2019 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I jako změna záměru podle § 4 odst. 1 písm. b) cit. zákona.
Č. j.: MZP/2019/500/189 Procházková Ludmila
18.01.2019 02.02.2019 MULNL-SÚ/2681/2019/Fia. II/272 Litol-Lysánad Labem, 2. stavba- usnesení - ustanovení opatrovníka
Fialová Milada
17.01.2019 01.02.2019 MULNL-SÚ/1830/2019/Fia. II/272 Litol-Lysánad Labem, 2. stavba- usnesení - ustanovení opatrovníka
Fialová Milada
17.01.2019 04.02.2019 Lysá nad Labem, Litol - rekonstrukce kanalizace v ul. Mírová včetně ČSOV
Štěpánková Vendula
10.01.2019 28.01.2019 Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností
Uhrová Kateřina
09.01.2019 25.01.2019 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu - rozhodnutí o odvolání, stavba II/272 - průtah Lysá nad Labem
001286/2019/KUSK Procházková Ludmila
03.01.2019 21.01.2019 Propojení vodovodního řadu (VaK Mladá Boleslav) s vodojemem v Jiřicích (Vak Nymburk)
Štěpánková Vendula
28.12.2018 28.01.2019 Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, ROZHODNUTÍ - „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“
OD-72551/2018-VEVEM Procházková Ludmila
21.12.2018 07.01.2019 Rozhodnutí
Uhrová Kateřina
19.12.2018 04.02.2019 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2, 121 06 PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha, „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)“
č. j. DUCR-73838/18/Lj Procházková Ludmila
14.12.2018 31.12.2018 Rozhodnutí - optimalizace traťového úseku
Uhrová Kateřina
13.12.2018 31.12.2018 Informace o průběhu odvolacího řízení
č. j. 162892/2018/KUSK Procházková Ludmila
20.11.2018 07.12.2018 Seznámení s podklady rozhodnutí - Drážky
Mudrová Radana
20.11.2018 07.12.2018 Seznámení s podklady rozhodnutí - Drážky
Mudrová Radana
19.11.2018 05.12.2018 MULNL-SÚ/74645/2018/Fia- SV Bříství, Starý Vestec, Semice, Přerov n.L. -změna Přerov, Semice - OÚŘ
Fialová Milada
12.11.2018 28.11.2018 Oznámení o zahájení řízení
Uhrová Kateřina
05.11.2018 21.11.2018 Rozhodnutí
Uhrová Kateřina
01.11.2018 19.11.2018 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2, 121 06 PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha, „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)“
Č. j.: DUCR-61663/18/Lj Procházková Ludmila
15.10.2018 31.10.2018 MULNL-SÚ/67647/2018/Šla -II/272 průtah - územní rozhodnutí - odvolání
Fialová Milada
04.10.2018 22.10.2018 Optická přístupová síť ul. Družstevní, K Borku, Na Brůdku, Nová, Palackého, Vrchlického, Ve Vilách, Lidická, Litol, Lysá nad Labem
Dulová Jana
03.10.2018 19.10.2018 změna regulačních podmínek pro pozemek parc. č. 866/30 k.ú. Lydá nad Labem - Drážky
Mudrová Radana
03.10.2018 19.10.2018 změna regulačních podmínek pro pozemek parc. č. 835/5 k.ú. Lysá nad Labem - Drážky
Mudrová Radana
26.09.2018 29.10.2018 Oznámení o zahájení stavebního řízení
Uhrová Kateřina
26.09.2018 12.10.2018 Rozhodnutí - stavební povolení
Uhrová Kateřina
20.09.2018 08.10.2018 Zrušení regulačních podmínek pro individuální výstavby RD uvedených v bodě III územního rozhodnutí č.j. SÚ/31633/10/Hav ze dne 24.6.2010 - lokalita V DRÁŽKÁCH
Mudrová Radana
18.09.2018 04.10.2018 Oznámení o zahájení řízení
Uhrová Kateřina
11.09.2018 12.10.2018 Veřejná vyhláška
Mach Tomáš
07.09.2018 24.09.2018 SÚ/56120/2018/Šla-II/272 Lysá nad Labem, průtah
SÚ/56120/2018/Šla-II/272 Lysá nad Labem, průtah Šulcová Irena
30.08.2018 17.09.2018 Optická přístupová síť ul. Družstevní, K Borku, Na Brůdku, Nová, Palackého, Vrchlického, Ve Vilách, Lidická, Litol, Lysá nad Labem
SÚ/25207/2018/Dul Dulová Jana
30.08.2018 14.09.2018 Fua/VPS přístavba přístřešků Přerov
MULNL-SÚ/53948/2018/Fia Fialová Milada
13.08.2018 29.08.2018 Oznámení o zahájení stavebního řízení
Uhrová Kateřina
03.08.2018 20.08.2018 Rozhodnutí
Uhrová Kateřina
31.07.2018 08.08.2018 Přístavba přístřešků ke stávající provozní hale ÚKZÚZ Přerov nad Labem - informace o návrhrhu
Fialová Milada
21.07.2018 06.08.2018 MULNL-SÚ/45230/2018/Šla - III/3308-Velenka, Semice, rekonstrukce vozovky
Šulcová Irena
21.07.2018 06.08.2018 MULNL-SÚ/45230/2018/Šla - III/3308 Velenka, Semice, rekonstrukce vozovky
Šulcová Irena
28.06.2018 16.07.2018 Oznámení zahájení společného řízení
Uhrová Kateřina
28.06.2018 16.07.2018 Přístřešek Stará Lysá - Čihadla
Jana Dulová
13.06.2018 29.06.2018 rekonstrukce kanalizace Mírová
Jana Dulová
04.06.2018 20.06.2018 Ostrá, vodovodní řady - doplnění sítě
Štěpánková Vendula
24.05.2018 11.06.2018 Přístřešek Stará Lysá - Čihadla
Jana Dulová
11.05.2018 28.05.2018 Chodníky v obci Stratov
Uhrová Kateřina
03.05.2018 05.06.2018 SÚ/95730/2018/Šla SÚ - II-272 Lysá nad Labem, průtah, ÚŘ opakované ústní jednání
Šulcová Irena
25.04.2018 13.05.2018 Drážky - rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ve věci regulačních podmínek pro individuální stavby RD
Mudrová Radana
20.04.2018 07.05.2018 Lysá nad Labem - ul. Za Pávem, Podtlaková kanalizace a vodovod, vč. přípojek
Jana Dulová
18.04.2018 04.05.2018 Rozhodnutí - st. povolení
Uhrová Kateřina
11.04.2018 27.04.2018 Oznámení o zahájení stavebního řízení
Uhrová Kateřina
11.04.2018 29.04.2018 Mlynařice - oprava koryta ř.km 10,000-14,030
Štěpánková Vendula
23.03.2018 13.04.2018 Ostrá, vodovodní řady - doplnění sítě
Štěpánková Vendula
15.03.2018 03.04.2018 Oznámení zahájení řízení
Uhrová Kateřina
09.03.2018 27.03.2018 Rekonstrukce a stavba novýh chodníků v ulici Stržiště
Jana Dulová
09.03.2018 27.03.2018 Lysá nad Labem - ul. Za Pávem, Podtlaková kanalizace a vodovod, vč. přípojek
Jana Dulová
21.02.2018 23.03.2018 SÚ - II-272 Lysá nad Labem, průtah, ÚŘ jednání
Šulcová Irena
13.02.2018 01.03.2018 II/272 Litol, rekonstrukce PD
Jana Dulová
06.02.2018 07.03.2018 SÚ/7293/2018/Šla-III/3308 Velenka Semice, rekonstrukce silnice - ÚŘ - oznámení
Šulcová Irena
05.02.2018 21.02.2018 Lysá nad Labem, Litol - rekonstrukce kanalizace v ul. Mírová vč. ČSOV
Jana Dulová
02.02.2018 26.02.2018 Oprava koryta vodního toku Mlynařice
Štěpánková Vendula
25.01.2018 12.02.2018 rekonstrukce a stavba nových chodníků ulici Stržiště
Jana Dulová
23.01.2018 07.02.2018 návrh výroku ÚR - Komunikace a VO - II. etapa
Fialová Milada
17.01.2018 02.02.2018 SÚ/80629/2017/Šla-studna vrtaná na pozemku parc.č. 2870-44 k.ú. Lysá nad Labem
Šulcová Irena
15.01.2018 18.02.2018 SÚ/95730/2017/Šla - II-272 Lysá nad Labem, průtah, ÚŘ oznámení.pdf
Šulcová Irena
03.01.2018 19.01.2018 Lysá nad Labem, Litol - rekonstrukce kanalizace v ul. Mírová vč. ČSOV
Jana Dulová
27.12.2017 12.01.2018 II/272 Litol, rekonstrukce PD
Jana Dulová
15.12.2017 02.01.2018 Zrušení ochranného pásma vodního zdroje na pozemku parc.č. 1539/5, Přerov nad Labem
Štěpánková Vendula
07.12.2017 27.12.2017 rozhodnutí o umístění stavby Lysá nad Labem, lokalita pro 37 RD, IV-12-6020222
Jana Dulová
06.12.2017 22.12.2017 Udržovací práce - Semický potok s přítokem
Štěpánková Vendula
29.11.2017 15.12.2017 Regenerace objektů st.p. 535, 540, 541 a souvisejících ploch Milovice, Benátecká Vrutice
Štěpánková Vendula
29.11.2017 15.12.2017 Vodovod a tlaková kanalizace SKL RECYKLOSTAV, Milovice
Štěpánková Vendula
20.11.2017 06.12.2017 Kanalizační řád Milovice
Štěpánková Vendula
06.11.2017 22.11.2017 Zrušení ochranného pásma vodního zdroje na pozemku parc.č. 1539/5, Přerov nad Labem
Štěpánková Vendula
06.11.2017 22.11.2017 oznámení zahájení územního řízení - Lysá nad Labem , lokalita pro 37 RD, IV-12-20222
Jana Dulová
30.10.2017 16.11.2017 Kanalizace Dvorce
Štěpánková Vendula
20.10.2017 07.11.2017 Výzva, vyjádření k podanému odvolání - zrušení regulačních podmínek Drážky
Mudrová Radana
19.10.2017 01.11.2017 SÚ/79763/2017/Šla - Ostrá, vodovodní řady - doplnění sítě, rozhodnutí
Šulcová Irena
19.10.2017 01.11.2017 SÚ/80658/2017/Šla - Ostrá, vodovodní řady - doplnění sítě, usnesení, oprava
Šulcová Irena
18.10.2017 31.10.2017 SÚ/80494/2017/Šla - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy, tepelné čerpadlo a centrální rekuperační jednotka, Luční 2002, Lysá nad Labem
Šulcová Irena
09.10.2017 17.10.2017 SÚ/78540/2017/Šla-Propojovací komunikace silnice II/332 a zástavby pozemků č.3018 a č. 3019 v Lysé nad Labem
Šulcová Irena
06.10.2017 23.10.2017 Regenerace objektů st.p. 535, 540, 541 a souvisejících ploch Milovice, Benátecká Vrutice
Štěpánková Vendula
06.10.2017 14.10.2017 SÚ/78543/17/Šla-tepelné čerpadlo a centrální rekuperační jednotka, informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy
Šulcová Irena
03.10.2017 19.10.2017 Most ev. č. 272/006
Novotná Alena
21.09.2017 09.10.2017 Rozhodnutí - stavební povolení
Uhrová Kateřina
19.09.2017 06.10.2017 Kanalizační řád Milovice
Štěpánková Vendula
19.09.2017 06.10.2017 Kanalizační řád obce Ostrá
Štěpánková Vendula
19.09.2017 06.10.2017 Vodovod a tlaková kanalizace SKL RECYKLOSTAV, Milovice
Štěpánková Vendula
07.09.2017 23.09.2017 SÚ/71917/17/Šla - Ostrá, vodovodní řady - doplnění sítě., oznámení
Šulcová Irena
07.09.2017 25.09.2017 Výzva - vyjádření k podanému odvolání
Uhrová Kateřina
29.08.2017 14.09.2017 Změna územního rozhodnutí Lysá nad Labem – lokalita V Drážkách – inženýrské sítě a
Kučerová Markéta
27.08.2017 13.09.2017 Studna vrtaná na parc.č. 1401/39 v k.ú. Benátecká Vrutice
Štěpánková Vendula
23.08.2017 22.09.2017 oznámení o podání ceftifikátu AI - Oprava a stavební úpravy pobočky České spořitelny
SÚ/67240/17/Fia Fialová Milada
22.08.2017 25.09.2017 Oznámení stavebního záměru - Oprava komunikace ve stávající trace a říči v obci Jiřice
Uhrová Kateřina
04.08.2017 21.08.2017 Most ev. č. 272-006: Rozhodnutí - stavební povolení
Uhrová Kateřina
01.08.2017 18.08.2017 Kanalizační řád Obce Ostrá
Štěpánková Vendula
21.07.2017 07.08.2017 Stratov - stezka pro chodce a cyklisty, zajištění přístupu k zst. Stratov
Uhrová Kateřina
19.07.2017 06.08.2017 Studna vrtaná na parc.č. 1401/39 v k.ú. Benátecká Vrutice
Štěpánková Vendula