| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
03.05.2019 20.05.2019 Novostavba bytového domu Školní náměstí, Vodovod, kanalizace, likvidace srážkových vod, Parkovací stání, obslužné komunikace, chodníkové plochy
MULNL-OVŽP/15694/2019/Dul Dulová Jana
29.04.2019 15.05.2019 Polyfunkční areál "Topolová" Milovice
Štěpánková Vendula
18.04.2019 04.05.2019 SV BŘÍSTÍ, STARÝ VESTEC, SEMICE, PŘEROV NAD LABEM - změna tras a nové řady
Pilařová Miluše
18.04.2019 05.05.2019 II/272 Lysá nad Labem, průtah - vodovod, kanalizace, ul. Československé armády
Štěpánková Vendula
17.04.2019 03.05.2019 Lysá nad Labem, Litol - rekonstrukce kanalizace v ul. Mírová včetně ČSOV
Štěpánková Vendula
10.04.2019 26.04.2019 Rozšíření optické sítě Stržiště a 28. října, Lysá nad Labem
MULNL-SÚ/13423/2019/Dul Dulová Jana
09.04.2019 25.04.2019 Zahájení stavebního řízení
05.04.2019 01.05.2019 Šnepov - tlaková kanalizace - upřesnění místa ústního jednání
Štěpánková Vendula
02.04.2019 17.04.2019 Fia/ÚR II/272 Litol-Lysá nad Labem, 2. stavba
Fialová Milada
29.03.2019 01.05.2019 Šnepov - tlaková kanalizace
Štěpánková Vendula
26.03.2019 11.04.2019 Odvolání proti rozhodnutí č.j. MULNL-SÚ/4969/2019/Mud
Mudrová Radana
26.03.2019 11.04.2019 Odvolání proti rozhodnutí č.j. MULNL-SÚ/6013/2019/Mud
Mudrová Radana
19.03.2019 05.04.2019 Rekonstrukce vodovodu Stratov - prodloužení platnosti povolení
Štěpánková Vendula
28.02.2019 18.03.2019 Polyfunkční areál "Topolová"
Štěpánková Vendula
13.02.2019 01.03.2019 změna regulačních podmínek pro pozemek parc. č. 835/5 k.ú. Lysá nad Labem - Drážky
Mudrová Radana
12.02.2019 28.02.2019 Změna regulačních podmínek pro pozemek parc. č. 866/30 k.ú. Lysá nad Labem - Drážky
Mudrová Radana
07.02.2019 22.02.2019 MULNL-SÚ/5340/2019/Fia- SV Bříství, Starý Vestec, Semice, Přerov n.L. -změna Přerov, Semice- ÚR
Fialová Milada
01.02.2019 25.02.2019 INFORMACE - REKONSTUKCE MOSTU č. 222-006
Procházková Ludmila
30.01.2019 15.02.2019 Rozhodnutí - Starý Vestec
Uhrová Kateřina
23.01.2019 07.02.2019 I/ 272 Litol Lysá nad Labem, 2. stavba -- oznámení o zahájení řízení
Fialová Milada
21.01.2019 06.02.2019 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I jako změna záměru podle § 4 odst. 1 písm. b) cit. zákona.
Č. j.: MZP/2019/500/189 Procházková Ludmila
18.01.2019 02.02.2019 MULNL-SÚ/2681/2019/Fia. II/272 Litol-Lysánad Labem, 2. stavba- usnesení - ustanovení opatrovníka
Fialová Milada
17.01.2019 01.02.2019 MULNL-SÚ/1830/2019/Fia. II/272 Litol-Lysánad Labem, 2. stavba- usnesení - ustanovení opatrovníka
Fialová Milada
17.01.2019 04.02.2019 Lysá nad Labem, Litol - rekonstrukce kanalizace v ul. Mírová včetně ČSOV
Štěpánková Vendula
10.01.2019 28.01.2019 Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností
Uhrová Kateřina
09.01.2019 25.01.2019 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu - rozhodnutí o odvolání, stavba II/272 - průtah Lysá nad Labem
001286/2019/KUSK Procházková Ludmila
03.01.2019 21.01.2019 Propojení vodovodního řadu (VaK Mladá Boleslav) s vodojemem v Jiřicích (Vak Nymburk)
Štěpánková Vendula
28.12.2018 28.01.2019 Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, ROZHODNUTÍ - „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“
OD-72551/2018-VEVEM Procházková Ludmila
21.12.2018 07.01.2019 Rozhodnutí
Uhrová Kateřina
19.12.2018 04.02.2019 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2, 121 06 PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha, „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)“
č. j. DUCR-73838/18/Lj Procházková Ludmila
14.12.2018 31.12.2018 Rozhodnutí - optimalizace traťového úseku
Uhrová Kateřina
13.12.2018 31.12.2018 Informace o průběhu odvolacího řízení
č. j. 162892/2018/KUSK Procházková Ludmila
20.11.2018 07.12.2018 Seznámení s podklady rozhodnutí - Drážky
Mudrová Radana
20.11.2018 07.12.2018 Seznámení s podklady rozhodnutí - Drážky
Mudrová Radana
19.11.2018 05.12.2018 MULNL-SÚ/74645/2018/Fia- SV Bříství, Starý Vestec, Semice, Přerov n.L. -změna Přerov, Semice - OÚŘ
Fialová Milada
12.11.2018 28.11.2018 Oznámení o zahájení řízení
Uhrová Kateřina
05.11.2018 21.11.2018 Rozhodnutí
Uhrová Kateřina
01.11.2018 19.11.2018 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2, 121 06 PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha, „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)“
Č. j.: DUCR-61663/18/Lj Procházková Ludmila
15.10.2018 31.10.2018 MULNL-SÚ/67647/2018/Šla -II/272 průtah - územní rozhodnutí - odvolání
Fialová Milada
04.10.2018 22.10.2018 Optická přístupová síť ul. Družstevní, K Borku, Na Brůdku, Nová, Palackého, Vrchlického, Ve Vilách, Lidická, Litol, Lysá nad Labem
Dulová Jana
03.10.2018 19.10.2018 změna regulačních podmínek pro pozemek parc. č. 866/30 k.ú. Lydá nad Labem - Drážky
Mudrová Radana
03.10.2018 19.10.2018 změna regulačních podmínek pro pozemek parc. č. 835/5 k.ú. Lysá nad Labem - Drážky
Mudrová Radana
26.09.2018 29.10.2018 Oznámení o zahájení stavebního řízení
Uhrová Kateřina
26.09.2018 12.10.2018 Rozhodnutí - stavební povolení
Uhrová Kateřina
20.09.2018 08.10.2018 Zrušení regulačních podmínek pro individuální výstavby RD uvedených v bodě III územního rozhodnutí č.j. SÚ/31633/10/Hav ze dne 24.6.2010 - lokalita V DRÁŽKÁCH
Mudrová Radana
18.09.2018 04.10.2018 Oznámení o zahájení řízení
Uhrová Kateřina
11.09.2018 12.10.2018 Veřejná vyhláška
Mach Tomáš
07.09.2018 24.09.2018 SÚ/56120/2018/Šla-II/272 Lysá nad Labem, průtah
SÚ/56120/2018/Šla-II/272 Lysá nad Labem, průtah Šulcová Irena
30.08.2018 17.09.2018 Optická přístupová síť ul. Družstevní, K Borku, Na Brůdku, Nová, Palackého, Vrchlického, Ve Vilách, Lidická, Litol, Lysá nad Labem
SÚ/25207/2018/Dul Dulová Jana
30.08.2018 14.09.2018 Fua/VPS přístavba přístřešků Přerov
MULNL-SÚ/53948/2018/Fia Fialová Milada
13.08.2018 29.08.2018 Oznámení o zahájení stavebního řízení
Uhrová Kateřina
03.08.2018 20.08.2018 Rozhodnutí
Uhrová Kateřina
31.07.2018 08.08.2018 Přístavba přístřešků ke stávající provozní hale ÚKZÚZ Přerov nad Labem - informace o návrhrhu
Fialová Milada
21.07.2018 06.08.2018 MULNL-SÚ/45230/2018/Šla - III/3308-Velenka, Semice, rekonstrukce vozovky
Šulcová Irena
21.07.2018 06.08.2018 MULNL-SÚ/45230/2018/Šla - III/3308 Velenka, Semice, rekonstrukce vozovky
Šulcová Irena
28.06.2018 16.07.2018 Oznámení zahájení společného řízení
Uhrová Kateřina
28.06.2018 16.07.2018 Přístřešek Stará Lysá - Čihadla
Jana Dulová
13.06.2018 29.06.2018 rekonstrukce kanalizace Mírová
Jana Dulová
04.06.2018 20.06.2018 Ostrá, vodovodní řady - doplnění sítě
Štěpánková Vendula
24.05.2018 11.06.2018 Přístřešek Stará Lysá - Čihadla
Jana Dulová
11.05.2018 28.05.2018 Chodníky v obci Stratov
Uhrová Kateřina
03.05.2018 05.06.2018 SÚ/95730/2018/Šla SÚ - II-272 Lysá nad Labem, průtah, ÚŘ opakované ústní jednání
Šulcová Irena
25.04.2018 13.05.2018 Drážky - rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ve věci regulačních podmínek pro individuální stavby RD
Mudrová Radana
20.04.2018 07.05.2018 Lysá nad Labem - ul. Za Pávem, Podtlaková kanalizace a vodovod, vč. přípojek
Jana Dulová
18.04.2018 04.05.2018 Rozhodnutí - st. povolení
Uhrová Kateřina
11.04.2018 27.04.2018 Oznámení o zahájení stavebního řízení
Uhrová Kateřina
11.04.2018 29.04.2018 Mlynařice - oprava koryta ř.km 10,000-14,030
Štěpánková Vendula
23.03.2018 13.04.2018 Ostrá, vodovodní řady - doplnění sítě
Štěpánková Vendula
15.03.2018 03.04.2018 Oznámení zahájení řízení
Uhrová Kateřina
09.03.2018 27.03.2018 Rekonstrukce a stavba novýh chodníků v ulici Stržiště
Jana Dulová
09.03.2018 27.03.2018 Lysá nad Labem - ul. Za Pávem, Podtlaková kanalizace a vodovod, vč. přípojek
Jana Dulová
21.02.2018 23.03.2018 SÚ - II-272 Lysá nad Labem, průtah, ÚŘ jednání
Šulcová Irena
13.02.2018 01.03.2018 II/272 Litol, rekonstrukce PD
Jana Dulová
06.02.2018 07.03.2018 SÚ/7293/2018/Šla-III/3308 Velenka Semice, rekonstrukce silnice - ÚŘ - oznámení
Šulcová Irena
05.02.2018 21.02.2018 Lysá nad Labem, Litol - rekonstrukce kanalizace v ul. Mírová vč. ČSOV
Jana Dulová
02.02.2018 26.02.2018 Oprava koryta vodního toku Mlynařice
Štěpánková Vendula
25.01.2018 12.02.2018 rekonstrukce a stavba nových chodníků ulici Stržiště
Jana Dulová
23.01.2018 07.02.2018 návrh výroku ÚR - Komunikace a VO - II. etapa
Fialová Milada
17.01.2018 02.02.2018 SÚ/80629/2017/Šla-studna vrtaná na pozemku parc.č. 2870-44 k.ú. Lysá nad Labem
Šulcová Irena
15.01.2018 18.02.2018 SÚ/95730/2017/Šla - II-272 Lysá nad Labem, průtah, ÚŘ oznámení.pdf
Šulcová Irena
03.01.2018 19.01.2018 Lysá nad Labem, Litol - rekonstrukce kanalizace v ul. Mírová vč. ČSOV
Jana Dulová
27.12.2017 12.01.2018 II/272 Litol, rekonstrukce PD
Jana Dulová
15.12.2017 02.01.2018 Zrušení ochranného pásma vodního zdroje na pozemku parc.č. 1539/5, Přerov nad Labem
Štěpánková Vendula
07.12.2017 27.12.2017 rozhodnutí o umístění stavby Lysá nad Labem, lokalita pro 37 RD, IV-12-6020222
Jana Dulová
06.12.2017 22.12.2017 Udržovací práce - Semický potok s přítokem
Štěpánková Vendula
29.11.2017 15.12.2017 Regenerace objektů st.p. 535, 540, 541 a souvisejících ploch Milovice, Benátecká Vrutice
Štěpánková Vendula
29.11.2017 15.12.2017 Vodovod a tlaková kanalizace SKL RECYKLOSTAV, Milovice
Štěpánková Vendula
20.11.2017 06.12.2017 Kanalizační řád Milovice
Štěpánková Vendula
06.11.2017 22.11.2017 Zrušení ochranného pásma vodního zdroje na pozemku parc.č. 1539/5, Přerov nad Labem
Štěpánková Vendula
06.11.2017 22.11.2017 oznámení zahájení územního řízení - Lysá nad Labem , lokalita pro 37 RD, IV-12-20222
Jana Dulová
30.10.2017 16.11.2017 Kanalizace Dvorce
Štěpánková Vendula
20.10.2017 07.11.2017 Výzva, vyjádření k podanému odvolání - zrušení regulačních podmínek Drážky
Mudrová Radana
19.10.2017 01.11.2017 SÚ/79763/2017/Šla - Ostrá, vodovodní řady - doplnění sítě, rozhodnutí
Šulcová Irena
19.10.2017 01.11.2017 SÚ/80658/2017/Šla - Ostrá, vodovodní řady - doplnění sítě, usnesení, oprava
Šulcová Irena
18.10.2017 31.10.2017 SÚ/80494/2017/Šla - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy, tepelné čerpadlo a centrální rekuperační jednotka, Luční 2002, Lysá nad Labem
Šulcová Irena
09.10.2017 17.10.2017 SÚ/78540/2017/Šla-Propojovací komunikace silnice II/332 a zástavby pozemků č.3018 a č. 3019 v Lysé nad Labem
Šulcová Irena
06.10.2017 23.10.2017 Regenerace objektů st.p. 535, 540, 541 a souvisejících ploch Milovice, Benátecká Vrutice
Štěpánková Vendula
06.10.2017 14.10.2017 SÚ/78543/17/Šla-tepelné čerpadlo a centrální rekuperační jednotka, informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy
Šulcová Irena
03.10.2017 19.10.2017 Most ev. č. 272/006
Novotná Alena
21.09.2017 09.10.2017 Rozhodnutí - stavební povolení
Uhrová Kateřina