| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
27.11.2019 13.12.2019 rozhodnutí Stratov
Uherka Tomáš
06.11.2019 22.11.2019 MÚ Milovice - Oznámení o zahájení společného řízení "Rekonstrukce a přestavba objektu bývalé polikliniky Milovice na bytový dům s doplňkovými funkcemi"
SÚ/10528/2016/Lan Šťastná Ilona
24.10.2019 11.11.2019 Rozhodnutí
Uherka Tomáš
21.10.2019 06.11.2019 Rozšíření optické sítě ul. Družstevní a Na Zemské stezce
MULNL-OVŽP/80743/2019/Dul Dulová Jana
14.10.2019 30.10.2019 Oznámení o zahájení společného řízení
Uherka Tomáš
11.10.2019 26.10.2019 Rozhodnutí o odvolání - územní rozhodnutí - II/272 Litol-Lysá nad Labem, 2. stavba
SZ 077242/2019/KUSK ÚSŘ/BV Fialová Milada
03.10.2019 21.10.2019 Novostavba bytového domu Školní náměstí, Vodovod, kanalizace, likvidace srážkových vod, Parkovací stání, obslužné komunikace, chodníkové plochy
Dulová Jana
26.09.2019 14.10.2019 sdělení - seznámení s podklady
Uhrová Kateřina
27.08.2019 12.09.2019 Rozhodnutí
Uhrová Kateřina
27.08.2019 12.09.2019 Rozšíření optické sítě ul. Družstevní a Na Zemské stezce
MULNL-OVŽP/55681/2019/Dul Dulová Jana
21.08.2019 06.09.2019 Oznámení o zahájení řízení
Uhrová Kateřina
08.08.2019 24.08.2019 změna regulačních podmínek pro pozemek parc. č. 866/30 k.ú. Lydá nad Labem - Drážky
Mudrová Radana
08.08.2019 24.08.2019 změna regulačních podmínek pro pozemek parc. č. 835/5 k.ú. Lysá nad Labem - Drážky
Mudrová Radana
10.07.2019 26.07.2019 II/272 Lysá nad Labem průtah - vodovod a kanalizace
Štěpánková Vendula
10.07.2019 26.07.2019 Rekonstrukce vodovodu - prodloužení platnosti povolení
Štěpánková Vendula
03.07.2019 19.07.2019 Výzva, vyjádření k podanému odvolání
Uhrová Kateřina
21.06.2019 08.07.2019 Novostavba bytového domu Školní náměstí, Vodovod, kanalizace, likvidace srážkových vod, Parkovací stání, obslužné komunikace, chodníkové plochy
MULNL-OVŽP/22476/2019/Dul Dulová Jana
06.06.2019 24.06.2019 Rozšíření optické sítě Stržiště a 28. října, Lysá nad Labem
MULNL-OVŽP/20444/2019/Dul Dulová Jana
29.05.2019 14.06.2019 Rozhodnutí - stavební povolení
Uhrová Kateřina
24.05.2019 11.06.2019 SV BŘÍSTÍ, STARÝ VESTEC, SEMICE, PŘEROV NAD LABEM - změna tras a nové řady
Pilařová Miluše
24.05.2019 10.06.2019 Šnepov - tlaková kanalizace
Štěpánková Vendula
23.05.2019 07.06.2019 usnesení - účastník řízení Novostavba bytového domu Školní náměstí
Dulová Jana
07.05.2019 22.05.2019 MULNL-OVŽP/16138/2019/Fia - výzva vyjádření k odvolání - II/275 Litol-Lysá nad Labem, 2. stavba
Fialová Milada
03.05.2019 20.05.2019 Novostavba bytového domu Školní náměstí, Vodovod, kanalizace, likvidace srážkových vod, Parkovací stání, obslužné komunikace, chodníkové plochy
MULNL-OVŽP/15694/2019/Dul Dulová Jana
29.04.2019 15.05.2019 Polyfunkční areál "Topolová" Milovice
Štěpánková Vendula
18.04.2019 04.05.2019 SV BŘÍSTÍ, STARÝ VESTEC, SEMICE, PŘEROV NAD LABEM - změna tras a nové řady
Pilařová Miluše
18.04.2019 05.05.2019 II/272 Lysá nad Labem, průtah - vodovod, kanalizace, ul. Československé armády
Štěpánková Vendula
17.04.2019 03.05.2019 Lysá nad Labem, Litol - rekonstrukce kanalizace v ul. Mírová včetně ČSOV
Štěpánková Vendula
10.04.2019 26.04.2019 Rozšíření optické sítě Stržiště a 28. října, Lysá nad Labem
MULNL-SÚ/13423/2019/Dul Dulová Jana
09.04.2019 25.04.2019 Zahájení stavebního řízení
05.04.2019 01.05.2019 Šnepov - tlaková kanalizace - upřesnění místa ústního jednání
Štěpánková Vendula
02.04.2019 17.04.2019 Fia/ÚR II/272 Litol-Lysá nad Labem, 2. stavba
Fialová Milada
29.03.2019 01.05.2019 Šnepov - tlaková kanalizace
Štěpánková Vendula
26.03.2019 11.04.2019 Odvolání proti rozhodnutí č.j. MULNL-SÚ/4969/2019/Mud
Mudrová Radana
26.03.2019 11.04.2019 Odvolání proti rozhodnutí č.j. MULNL-SÚ/6013/2019/Mud
Mudrová Radana
19.03.2019 05.04.2019 Rekonstrukce vodovodu Stratov - prodloužení platnosti povolení
Štěpánková Vendula
28.02.2019 18.03.2019 Polyfunkční areál "Topolová"
Štěpánková Vendula
13.02.2019 01.03.2019 změna regulačních podmínek pro pozemek parc. č. 835/5 k.ú. Lysá nad Labem - Drážky
Mudrová Radana
12.02.2019 28.02.2019 Změna regulačních podmínek pro pozemek parc. č. 866/30 k.ú. Lysá nad Labem - Drážky
Mudrová Radana
07.02.2019 22.02.2019 MULNL-SÚ/5340/2019/Fia- SV Bříství, Starý Vestec, Semice, Přerov n.L. -změna Přerov, Semice- ÚR
Fialová Milada
01.02.2019 25.02.2019 INFORMACE - REKONSTUKCE MOSTU č. 222-006
Procházková Ludmila
30.01.2019 15.02.2019 Rozhodnutí - Starý Vestec
Uhrová Kateřina
23.01.2019 07.02.2019 I/ 272 Litol Lysá nad Labem, 2. stavba -- oznámení o zahájení řízení
Fialová Milada
21.01.2019 06.02.2019 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I jako změna záměru podle § 4 odst. 1 písm. b) cit. zákona.
Č. j.: MZP/2019/500/189 Procházková Ludmila
18.01.2019 02.02.2019 MULNL-SÚ/2681/2019/Fia. II/272 Litol-Lysánad Labem, 2. stavba- usnesení - ustanovení opatrovníka
Fialová Milada
17.01.2019 01.02.2019 MULNL-SÚ/1830/2019/Fia. II/272 Litol-Lysánad Labem, 2. stavba- usnesení - ustanovení opatrovníka
Fialová Milada
17.01.2019 04.02.2019 Lysá nad Labem, Litol - rekonstrukce kanalizace v ul. Mírová včetně ČSOV
Štěpánková Vendula
10.01.2019 28.01.2019 Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností
Uhrová Kateřina
09.01.2019 25.01.2019 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu - rozhodnutí o odvolání, stavba II/272 - průtah Lysá nad Labem
001286/2019/KUSK Procházková Ludmila
03.01.2019 21.01.2019 Propojení vodovodního řadu (VaK Mladá Boleslav) s vodojemem v Jiřicích (Vak Nymburk)
Štěpánková Vendula
28.12.2018 28.01.2019 Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, ROZHODNUTÍ - „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“
OD-72551/2018-VEVEM Procházková Ludmila
21.12.2018 07.01.2019 Rozhodnutí
Uhrová Kateřina
19.12.2018 04.02.2019 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2, 121 06 PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha, „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)“
č. j. DUCR-73838/18/Lj Procházková Ludmila
14.12.2018 31.12.2018 Rozhodnutí - optimalizace traťového úseku
Uhrová Kateřina
13.12.2018 31.12.2018 Informace o průběhu odvolacího řízení
č. j. 162892/2018/KUSK Procházková Ludmila
20.11.2018 07.12.2018 Seznámení s podklady rozhodnutí - Drážky
Mudrová Radana
20.11.2018 07.12.2018 Seznámení s podklady rozhodnutí - Drážky
Mudrová Radana
19.11.2018 05.12.2018 MULNL-SÚ/74645/2018/Fia- SV Bříství, Starý Vestec, Semice, Přerov n.L. -změna Přerov, Semice - OÚŘ
Fialová Milada
12.11.2018 28.11.2018 Oznámení o zahájení řízení
Uhrová Kateřina
05.11.2018 21.11.2018 Rozhodnutí
Uhrová Kateřina
01.11.2018 19.11.2018 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2, 121 06 PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha, „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)“
Č. j.: DUCR-61663/18/Lj Procházková Ludmila
15.10.2018 31.10.2018 MULNL-SÚ/67647/2018/Šla -II/272 průtah - územní rozhodnutí - odvolání
Fialová Milada
04.10.2018 22.10.2018 Optická přístupová síť ul. Družstevní, K Borku, Na Brůdku, Nová, Palackého, Vrchlického, Ve Vilách, Lidická, Litol, Lysá nad Labem
Dulová Jana
03.10.2018 19.10.2018 změna regulačních podmínek pro pozemek parc. č. 866/30 k.ú. Lydá nad Labem - Drážky
Mudrová Radana
03.10.2018 19.10.2018 změna regulačních podmínek pro pozemek parc. č. 835/5 k.ú. Lysá nad Labem - Drážky
Mudrová Radana
26.09.2018 29.10.2018 Oznámení o zahájení stavebního řízení
Uhrová Kateřina
26.09.2018 12.10.2018 Rozhodnutí - stavební povolení
Uhrová Kateřina
20.09.2018 08.10.2018 Zrušení regulačních podmínek pro individuální výstavby RD uvedených v bodě III územního rozhodnutí č.j. SÚ/31633/10/Hav ze dne 24.6.2010 - lokalita V DRÁŽKÁCH
Mudrová Radana
18.09.2018 04.10.2018 Oznámení o zahájení řízení
Uhrová Kateřina
11.09.2018 12.10.2018 Veřejná vyhláška
Mach Tomáš
07.09.2018 24.09.2018 SÚ/56120/2018/Šla-II/272 Lysá nad Labem, průtah
SÚ/56120/2018/Šla-II/272 Lysá nad Labem, průtah Šulcová Irena
30.08.2018 17.09.2018 Optická přístupová síť ul. Družstevní, K Borku, Na Brůdku, Nová, Palackého, Vrchlického, Ve Vilách, Lidická, Litol, Lysá nad Labem
SÚ/25207/2018/Dul Dulová Jana
30.08.2018 14.09.2018 Fua/VPS přístavba přístřešků Přerov
MULNL-SÚ/53948/2018/Fia Fialová Milada
13.08.2018 29.08.2018 Oznámení o zahájení stavebního řízení
Uhrová Kateřina
03.08.2018 20.08.2018 Rozhodnutí
Uhrová Kateřina
31.07.2018 08.08.2018 Přístavba přístřešků ke stávající provozní hale ÚKZÚZ Přerov nad Labem - informace o návrhrhu
Fialová Milada
21.07.2018 06.08.2018 MULNL-SÚ/45230/2018/Šla - III/3308-Velenka, Semice, rekonstrukce vozovky
Šulcová Irena
21.07.2018 06.08.2018 MULNL-SÚ/45230/2018/Šla - III/3308 Velenka, Semice, rekonstrukce vozovky
Šulcová Irena
28.06.2018 16.07.2018 Oznámení zahájení společného řízení
Uhrová Kateřina
28.06.2018 16.07.2018 Přístřešek Stará Lysá - Čihadla
Jana Dulová
13.06.2018 29.06.2018 rekonstrukce kanalizace Mírová
Jana Dulová
04.06.2018 20.06.2018 Ostrá, vodovodní řady - doplnění sítě
Štěpánková Vendula
24.05.2018 11.06.2018 Přístřešek Stará Lysá - Čihadla
Jana Dulová
11.05.2018 28.05.2018 Chodníky v obci Stratov
Uhrová Kateřina
03.05.2018 05.06.2018 SÚ/95730/2018/Šla SÚ - II-272 Lysá nad Labem, průtah, ÚŘ opakované ústní jednání
Šulcová Irena
25.04.2018 13.05.2018 Drážky - rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ve věci regulačních podmínek pro individuální stavby RD
Mudrová Radana
20.04.2018 07.05.2018 Lysá nad Labem - ul. Za Pávem, Podtlaková kanalizace a vodovod, vč. přípojek
Jana Dulová
18.04.2018 04.05.2018 Rozhodnutí - st. povolení
Uhrová Kateřina
11.04.2018 27.04.2018 Oznámení o zahájení stavebního řízení
Uhrová Kateřina
11.04.2018 29.04.2018 Mlynařice - oprava koryta ř.km 10,000-14,030
Štěpánková Vendula
23.03.2018 13.04.2018 Ostrá, vodovodní řady - doplnění sítě
Štěpánková Vendula
15.03.2018 03.04.2018 Oznámení zahájení řízení
Uhrová Kateřina
09.03.2018 27.03.2018 Rekonstrukce a stavba novýh chodníků v ulici Stržiště
Jana Dulová
09.03.2018 27.03.2018 Lysá nad Labem - ul. Za Pávem, Podtlaková kanalizace a vodovod, vč. přípojek
Jana Dulová
21.02.2018 23.03.2018 SÚ - II-272 Lysá nad Labem, průtah, ÚŘ jednání
Šulcová Irena
13.02.2018 01.03.2018 II/272 Litol, rekonstrukce PD
Jana Dulová
06.02.2018 07.03.2018 SÚ/7293/2018/Šla-III/3308 Velenka Semice, rekonstrukce silnice - ÚŘ - oznámení
Šulcová Irena
05.02.2018 21.02.2018 Lysá nad Labem, Litol - rekonstrukce kanalizace v ul. Mírová vč. ČSOV
Jana Dulová
02.02.2018 26.02.2018 Oprava koryta vodního toku Mlynařice
Štěpánková Vendula
25.01.2018 12.02.2018 rekonstrukce a stavba nových chodníků ulici Stržiště
Jana Dulová