+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
31.08.2020 16.09.2020 Semice, U Křížku, obnova NN, IE-12-6009825
OVŽP/58883/2020/Lem Lembak Kateřina
25.08.2020 10.09.2020 Přístupová komunikace Na pahorku
Uherka Tomáš
24.08.2020 08.09.2020 Ostatní plocha/jiná plocha – nový účel vodní plocha Starý Vestec
MULNL-OVŽP/60681/2020/Šla Šulcová Irena
04.08.2020 12.08.2020 OVŽP/56449/2020/Fia - informace nvrh VPS Mateřská škola Přerov nad Labem
Fialová Milada
20.07.2020 04.08.2020 Stavba zahradní chaty s pergolou, kůlny na n ářadí a stroje, Sojovická ul. - Bažantnice
OVŽP/15726/2020/Lem Lembak Kateřina
13.07.2020 29.07.2020 Vodní biotopy lokalita Labíčko, Přerov nad Labem - ustanovení opatrovníka
Štěpánková Vendula
08.07.2020 21.07.2020 Ostatní plocha/jiná plochy – nový účel vodní plocha, Starý Vestec
Šulcová Irena
03.07.2020 21.07.2020 propojení silnic II/272 Lysá nad Labem
Uherka Tomáš
03.07.2020 20.07.2020 AAS Automotive s.r.o. v Milovicích - technologie povrchových úprav
Štěpánková Vendula
01.07.2020 17.07.2020 Chodníky v Benátecké Vrutici
Uherka Tomáš
01.07.2020 09.07.2020 změna obsahu VPS Přístavba a stavební úpravy školy Semice
Šulcová Irena
25.06.2020 03.07.2020 Informace o změně obsahu VPS naklíčovna Přerov nad Labem
Fialová Milada
01.06.2020 17.06.2020 Sportovní hala Lysá nad Labem
Dulová Jana
21.05.2020 08.06.2020 Stavba zahradní chaty s pergolou, kůlny na nářadí a stroje, Sojovická ul. - Bažantnice
Lembak Kateřina
19.05.2020 04.06.2020 Chodníky v Benátecké Vrutici
Uherka Tomáš
19.05.2020 19.06.2020 Výrobní areál AAS automotive s.r.o. v Milovicích - technologie povrchových úprav
Štěpánková Vendula
07.05.2020 23.05.2020 Chodníky Stratov - III. etapa
Uherka Tomáš
28.04.2020 13.05.2020 Sportovní hala Lysá nad Labem
Dulová Jana
09.04.2020 25.04.2020 AAS Automotive s.r.o. Milovice - technologie povrchových úprav
Štěpánková Vendula
02.04.2020 18.04.2020 Stratov chodníky III. etapa
Uherka Tomáš
23.03.2020 07.04.2020 Novostavba bytového domu Školní náměstí
SÚ/13289/2019/Dul Dulová Jana
20.02.2020 23.03.2020 AAS Automotive s.r.o. Milovice, technologie povrchových úprav eloxováním
Štěpánková Vendula
12.02.2020 28.02.2020 Novostavba bytového domu Školní náměstí, Vodovod, kanalizace, likvidace srážkových vod, Parkovací stání, obslužné komunikace, chodníkové plochy
MULNL-OVŽP/9566/2020/Dul Dulová Jana
20.12.2019 07.01.2020 Rozšíření optické sítě ul. Družstevní a Na Zemské stezce
OVŽP/20399/2019/Dul Dulová Jana
16.12.2019 02.01.2020 Novostavba bytového domu Školní náměstí, Vodovod, kanalizace, likvidace srážkových vod, Parkovací stání, obslužné komunikace, chodníkové plochy
SÚ/13289/2019/Dul Dulová Jana
27.11.2019 13.12.2019 rozhodnutí Stratov
Uherka Tomáš
06.11.2019 22.11.2019 MÚ Milovice - Oznámení o zahájení společného řízení "Rekonstrukce a přestavba objektu bývalé polikliniky Milovice na bytový dům s doplňkovými funkcemi"
SÚ/10528/2016/Lan Šťastná Ilona
24.10.2019 11.11.2019 Rozhodnutí
Uherka Tomáš
21.10.2019 06.11.2019 Rozšíření optické sítě ul. Družstevní a Na Zemské stezce
MULNL-OVŽP/80743/2019/Dul Dulová Jana
14.10.2019 30.10.2019 Oznámení o zahájení společného řízení
Uherka Tomáš
11.10.2019 26.10.2019 Rozhodnutí o odvolání - územní rozhodnutí - II/272 Litol-Lysá nad Labem, 2. stavba
SZ 077242/2019/KUSK ÚSŘ/BV Fialová Milada
03.10.2019 21.10.2019 Novostavba bytového domu Školní náměstí, Vodovod, kanalizace, likvidace srážkových vod, Parkovací stání, obslužné komunikace, chodníkové plochy
Dulová Jana
26.09.2019 14.10.2019 sdělení - seznámení s podklady
Uhrová Kateřina
27.08.2019 12.09.2019 Rozhodnutí
Uhrová Kateřina
27.08.2019 12.09.2019 Rozšíření optické sítě ul. Družstevní a Na Zemské stezce
MULNL-OVŽP/55681/2019/Dul Dulová Jana
21.08.2019 06.09.2019 Oznámení o zahájení řízení
Uhrová Kateřina
08.08.2019 24.08.2019 změna regulačních podmínek pro pozemek parc. č. 866/30 k.ú. Lydá nad Labem - Drážky
Mudrová Radana
08.08.2019 24.08.2019 změna regulačních podmínek pro pozemek parc. č. 835/5 k.ú. Lysá nad Labem - Drážky
Mudrová Radana
10.07.2019 26.07.2019 II/272 Lysá nad Labem průtah - vodovod a kanalizace
Štěpánková Vendula
10.07.2019 26.07.2019 Rekonstrukce vodovodu - prodloužení platnosti povolení
Štěpánková Vendula
03.07.2019 19.07.2019 Výzva, vyjádření k podanému odvolání
Uhrová Kateřina
21.06.2019 08.07.2019 Novostavba bytového domu Školní náměstí, Vodovod, kanalizace, likvidace srážkových vod, Parkovací stání, obslužné komunikace, chodníkové plochy
MULNL-OVŽP/22476/2019/Dul Dulová Jana
06.06.2019 24.06.2019 Rozšíření optické sítě Stržiště a 28. října, Lysá nad Labem
MULNL-OVŽP/20444/2019/Dul Dulová Jana
29.05.2019 14.06.2019 Rozhodnutí - stavební povolení
Uhrová Kateřina
24.05.2019 11.06.2019 SV BŘÍSTÍ, STARÝ VESTEC, SEMICE, PŘEROV NAD LABEM - změna tras a nové řady
Pilařová Miluše
24.05.2019 10.06.2019 Šnepov - tlaková kanalizace
Štěpánková Vendula
23.05.2019 07.06.2019 usnesení - účastník řízení Novostavba bytového domu Školní náměstí
Dulová Jana
07.05.2019 22.05.2019 MULNL-OVŽP/16138/2019/Fia - výzva vyjádření k odvolání - II/275 Litol-Lysá nad Labem, 2. stavba
Fialová Milada
03.05.2019 20.05.2019 Novostavba bytového domu Školní náměstí, Vodovod, kanalizace, likvidace srážkových vod, Parkovací stání, obslužné komunikace, chodníkové plochy
MULNL-OVŽP/15694/2019/Dul Dulová Jana
29.04.2019 15.05.2019 Polyfunkční areál "Topolová" Milovice
Štěpánková Vendula
18.04.2019 04.05.2019 SV BŘÍSTÍ, STARÝ VESTEC, SEMICE, PŘEROV NAD LABEM - změna tras a nové řady
Pilařová Miluše
18.04.2019 05.05.2019 II/272 Lysá nad Labem, průtah - vodovod, kanalizace, ul. Československé armády
Štěpánková Vendula
17.04.2019 03.05.2019 Lysá nad Labem, Litol - rekonstrukce kanalizace v ul. Mírová včetně ČSOV
Štěpánková Vendula
10.04.2019 26.04.2019 Rozšíření optické sítě Stržiště a 28. října, Lysá nad Labem
MULNL-SÚ/13423/2019/Dul Dulová Jana
09.04.2019 25.04.2019 Zahájení stavebního řízení
05.04.2019 01.05.2019 Šnepov - tlaková kanalizace - upřesnění místa ústního jednání
Štěpánková Vendula
02.04.2019 17.04.2019 Fia/ÚR II/272 Litol-Lysá nad Labem, 2. stavba
Fialová Milada
29.03.2019 01.05.2019 Šnepov - tlaková kanalizace
Štěpánková Vendula
26.03.2019 11.04.2019 Odvolání proti rozhodnutí č.j. MULNL-SÚ/4969/2019/Mud
Mudrová Radana
26.03.2019 11.04.2019 Odvolání proti rozhodnutí č.j. MULNL-SÚ/6013/2019/Mud
Mudrová Radana
19.03.2019 05.04.2019 Rekonstrukce vodovodu Stratov - prodloužení platnosti povolení
Štěpánková Vendula
28.02.2019 18.03.2019 Polyfunkční areál "Topolová"
Štěpánková Vendula
13.02.2019 01.03.2019 změna regulačních podmínek pro pozemek parc. č. 835/5 k.ú. Lysá nad Labem - Drážky
Mudrová Radana
12.02.2019 28.02.2019 Změna regulačních podmínek pro pozemek parc. č. 866/30 k.ú. Lysá nad Labem - Drážky
Mudrová Radana
07.02.2019 22.02.2019 MULNL-SÚ/5340/2019/Fia- SV Bříství, Starý Vestec, Semice, Přerov n.L. -změna Přerov, Semice- ÚR
Fialová Milada
01.02.2019 25.02.2019 INFORMACE - REKONSTUKCE MOSTU č. 222-006
Procházková Ludmila
30.01.2019 15.02.2019 Rozhodnutí - Starý Vestec
Uhrová Kateřina
23.01.2019 07.02.2019 I/ 272 Litol Lysá nad Labem, 2. stavba -- oznámení o zahájení řízení
Fialová Milada
21.01.2019 06.02.2019 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I jako změna záměru podle § 4 odst. 1 písm. b) cit. zákona.
Č. j.: MZP/2019/500/189 Procházková Ludmila
18.01.2019 02.02.2019 MULNL-SÚ/2681/2019/Fia. II/272 Litol-Lysánad Labem, 2. stavba- usnesení - ustanovení opatrovníka
Fialová Milada
17.01.2019 01.02.2019 MULNL-SÚ/1830/2019/Fia. II/272 Litol-Lysánad Labem, 2. stavba- usnesení - ustanovení opatrovníka
Fialová Milada
17.01.2019 04.02.2019 Lysá nad Labem, Litol - rekonstrukce kanalizace v ul. Mírová včetně ČSOV
Štěpánková Vendula
10.01.2019 28.01.2019 Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností
Uhrová Kateřina
09.01.2019 25.01.2019 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu - rozhodnutí o odvolání, stavba II/272 - průtah Lysá nad Labem
001286/2019/KUSK Procházková Ludmila
03.01.2019 21.01.2019 Propojení vodovodního řadu (VaK Mladá Boleslav) s vodojemem v Jiřicích (Vak Nymburk)
Štěpánková Vendula
28.12.2018 28.01.2019 Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, ROZHODNUTÍ - „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“
OD-72551/2018-VEVEM Procházková Ludmila
21.12.2018 07.01.2019 Rozhodnutí
Uhrová Kateřina
19.12.2018 04.02.2019 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2, 121 06 PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha, „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)“
č. j. DUCR-73838/18/Lj Procházková Ludmila
14.12.2018 31.12.2018 Rozhodnutí - optimalizace traťového úseku
Uhrová Kateřina
13.12.2018 31.12.2018 Informace o průběhu odvolacího řízení
č. j. 162892/2018/KUSK Procházková Ludmila
20.11.2018 07.12.2018 Seznámení s podklady rozhodnutí - Drážky
Mudrová Radana
20.11.2018 07.12.2018 Seznámení s podklady rozhodnutí - Drážky
Mudrová Radana
19.11.2018 05.12.2018 MULNL-SÚ/74645/2018/Fia- SV Bříství, Starý Vestec, Semice, Přerov n.L. -změna Přerov, Semice - OÚŘ
Fialová Milada
12.11.2018 28.11.2018 Oznámení o zahájení řízení
Uhrová Kateřina
05.11.2018 21.11.2018 Rozhodnutí
Uhrová Kateřina
01.11.2018 19.11.2018 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2, 121 06 PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha, „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)“
Č. j.: DUCR-61663/18/Lj Procházková Ludmila
15.10.2018 31.10.2018 MULNL-SÚ/67647/2018/Šla -II/272 průtah - územní rozhodnutí - odvolání
Fialová Milada
04.10.2018 22.10.2018 Optická přístupová síť ul. Družstevní, K Borku, Na Brůdku, Nová, Palackého, Vrchlického, Ve Vilách, Lidická, Litol, Lysá nad Labem
Dulová Jana
03.10.2018 19.10.2018 změna regulačních podmínek pro pozemek parc. č. 866/30 k.ú. Lydá nad Labem - Drážky
Mudrová Radana
03.10.2018 19.10.2018 změna regulačních podmínek pro pozemek parc. č. 835/5 k.ú. Lysá nad Labem - Drážky
Mudrová Radana
26.09.2018 29.10.2018 Oznámení o zahájení stavebního řízení
Uhrová Kateřina
26.09.2018 12.10.2018 Rozhodnutí - stavební povolení
Uhrová Kateřina
20.09.2018 08.10.2018 Zrušení regulačních podmínek pro individuální výstavby RD uvedených v bodě III územního rozhodnutí č.j. SÚ/31633/10/Hav ze dne 24.6.2010 - lokalita V DRÁŽKÁCH
Mudrová Radana
18.09.2018 04.10.2018 Oznámení o zahájení řízení
Uhrová Kateřina
11.09.2018 12.10.2018 Veřejná vyhláška
Mach Tomáš
07.09.2018 24.09.2018 SÚ/56120/2018/Šla-II/272 Lysá nad Labem, průtah
SÚ/56120/2018/Šla-II/272 Lysá nad Labem, průtah Šulcová Irena
30.08.2018 17.09.2018 Optická přístupová síť ul. Družstevní, K Borku, Na Brůdku, Nová, Palackého, Vrchlického, Ve Vilách, Lidická, Litol, Lysá nad Labem
SÚ/25207/2018/Dul Dulová Jana
30.08.2018 14.09.2018 Fua/VPS přístavba přístřešků Přerov
MULNL-SÚ/53948/2018/Fia Fialová Milada
13.08.2018 29.08.2018 Oznámení o zahájení stavebního řízení
Uhrová Kateřina
03.08.2018 20.08.2018 Rozhodnutí
Uhrová Kateřina