+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Rozšíření systému odděleného sběru o BIO nádoby ve městě Lysá nad Labem

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Zveřejnění veřejné zakázky Města Lysá nad Labem
Zakázka číslo 1215 / 2021
Zadavatel Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22, Lysá nad Labem
IČO :00239402 DIČ : CZ00239402
Název zakázky Rozšíření systému odděleného sběru o BIO nádoby ve městě Lysá nad Labem
Možný počet dodavatelů 1
Platební podmínky Faktura 30 dnů od dodání
Vypisuje: Odbor správy majetku
Paní Jana Kunrtová e-mail: jana.kunrtova@mestolysa.cz , tel. 325510230
Způsob a termín podání nabídky
Doručit do 21.06.2021 15:00:00hod.
Osobně Podatelna Města Lysá nad Labem, dveře č. 007
Poštou Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22, Lysá nad Labem
Označení obálky Kontejnery na BIO v Lysé nad Labem - NEOTVÍRAT
Termíny zveřejnění:
Předáno ke zveřejnění 01.06.2021
Zveřejněno od 01.06.2021
Zveřejněno do 21.06.2021
Kritéria a váha hodnocení:
Kriterium nejnižší nabídková cena včetně DPH / 1 ks nádoba na bioodpad.  Váha 100 %
Předmět zakázky:
Dodávka 1 000 ks sběrných nádob na separaci BRO (biologicky rozložitelného odpadu).
Předpokládaná celková hodnota zakázky bez DPH 750000 Kč
Poznámky:
Zadávací dokumentace je přílohou veřejné zakázky na internotových stránkách města.

Vyvěšeno: 01.06.2021

Sejmuto: 21.06.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Kunrtová Jana