+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace - výběr provozovatele školního stravování

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Adresa elektronického nástroje pro podání nabídky:
https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/e398a2a0-bebc-4bab-9230-2db9b53eb91d/zakazka/P21V00000005

Vyvěšeno: 12.05.2021

Sejmuto: 17.06.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Nováková Romana