+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Výzva pro podávání žádostí z „Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v městské památkové zóně Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v katastrálním území Lysá nad Labem a Litol“ pro rok 2021

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Výzva pro podávání žádostí z „Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v městské památkové zóně Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v katastrálním území Lysá nad Labem a Litol“ pro rok 2021

Dle usnesení Rady města Lysá nad Labem č. 117 ze dne 2. 3. 2021 vyhlašuje město Lysá nad Labem výzvu pro podávání žádostí z „Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v městské památkové zóně Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v katastrálním území Lysá nad Labem a Litol“ pro rok 2021. Při vyúčtování budou přijímány účty způsobilých výdajů vystavených v období od data zveřejnění Programu s označením účelu využití.

Termín vyhlášení výzvy: 5. 3. 2021

Termín příjmu žádostí o dotaci: do 30. 4. 2021

Alokace programu, vymezená v městském rozpočtu města Lysá nad Labem, je pro rok 2021 600 000 Kč.   

Podání žádostí se řídí pravidly městského dotačního programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v městské památkové zóně Lysá nad Labem a památkově chráněných budov v katastrálním území Lysá nad Labem a Litol, schválenými Zastupitelstvem města Lysá nad Labem usnesením č. 224 ze dne 10. 12. 2019.

Vzor žádosti a potřebné přílohy k žádosti jsou k dispozici na webu města Lysá nad Labem v elektronické podobě.

Nedílnou součástí žádosti jsou i přílohy.

Soubory ke stažení:
vyzva-mpz.docx

Vyvěšeno: 03.03.2021

Sejmuto: 01.05.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Kočová Michaela