+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá nad Labem z „Programu na podporu podnikatelské činnosti“ pro rok 2021 (III. kolo)

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá nad Labem z „Programu na podporu podnikatelské činnosti“ pro rok 2021

(III. kolo)

Dle usnesení Rady města Lysá nad Labem č. 116 ze dne 2. 3. 2021 vyhlašuje město Lysá nad Labem výzvu pro podávání žádostí z „Programu na podporu podnikatelské činnosti“ pro rok 2021. Při vyúčtování budou přijímány účty prokazatelných výdajů souvisejících s podnikatelskou činností za měsíc prosinec 2020 a měsíce leden a únor 2021.

Termín vyhlášení výzvy: 5. 3. 2021

Termín příjmu žádostí o dotaci: do 31. 3. 2021

Alokace programu, vymezená v městském rozpočtu města Lysá nad Labem, je pro III. kolo výzvy 500 000 Kč.   

Podání žádostí se řídí Statutem dotačního programu na podporu podnikatelské činnosti, schváleným Zastupitelstvem města Lysá nad Labem usn. č. 50 ze dne 20. 5. 2020.

Vzor žádosti a potřebné přílohy k žádosti jsou k dispozici na webu města Lysá nad Labem v elektronické podob (na úřední desce v kategorii Statuty k dotacím).

Nedílnou součástí žádosti jsou i přílohy.

Soubory ke stažení:
vyzva-osvc.docx

Vyvěšeno: 03.03.2021

Sejmuto: 01.04.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Kočová Michaela