+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru škosltví, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury - výkon sociálně-právní ochrany dětí

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 26.02.2021

Sejmuto: 19.03.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Procházková Ludmila