+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Krajský úřad Středočeského kraje - Závěr zjišťovacího řízení - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02: Aktualizace 2020

Označení (jednací číslo): MULNL-VV/8657/2021/Šť; 164686/2020/KUSK

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 12.02.2021

Sejmuto: 28.02.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Šťastná Ilona