+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Mikroregion Polabí - Oznámení o zveřejnění - rozpočet 2021

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

V souladu s § 39  odst. 7  zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění oznamujeme, že

  Rozpočet Mikroregionu Polabí na rok 2021 a Rozpočtový výhled na rok 2022 - 2024 je zveřejněn na webových stránkách svazku obcí  

   http://www.mikroregionpolabi.cz/rozpocty/

  a v listinné podobě k nahlédnutí v agendě svazku na OÚ  Jiřice.

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 15.01.2021

Sejmuto: 01.01.2022

Zveřejnil (zodpovídá): Čech Jan