+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 24.06.2020

Sejmuto: 24.06.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Foltýnová Hana