+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Oznámení o zveřejnění - rozpočet

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Oznámení o zveřejnění 

V souladu s § 39  odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění  oznamujeme, že

Rozpočet Mikroregionu Polabí na rok 2020 je zveřejněn na webových stránkách svazku obcí   http://www.mikroregionpolabi.cz/rozpocty/

a v listinné podobě k nahlédnutí v agendě svazku na OÚ  Jiřice.

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 06.01.2020

Sejmuto: 01.01.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Čech Jan