| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

záměr na pronájem části pozemku pč.55/24 o výměře 166 m2 k.ú. Litol

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 13.08.2019

Sejmuto: 28.08.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Javorčíková Jana