| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

záměr na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek p.č. st.1728 včetně stavby na pozemku bez čp/č.ev k.ú. Lysá n.L.

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 13.08.2019

Sejmuto: 28.08.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Javorčíková Jana