| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

FINANČNÍ ÚŘAD PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ - informace - pracovníci FÚ Nymburk budou dne 13.03.2019 od 8.00 hod. do 18.00 hod. na MěÚ Lysá nad Labem přijímat podání - přiznání k dani

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
FINANČNÍ ÚŘAD PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ V NYMBURKU
INFORMUJE VEŘEJNOST

Finanční úřad pro Středočeský kraj – Územní pracoviště v Nymburku informuje všechny daňové poplatníky, kteří budou za rok 2018 podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, že v rámci služeb poskytovaných veřejnosti budou pracovníci finančního úřadu přítomni na městských úřadech v těchto termínech:

11. 3. 2019 Městský úřad v Milovicích 8 – 17 hod.
13. 3. 2019 Městský úřad v Lysá nad Labem 8 – 18 hod.

Pracovníci finančního úřadu ve výše uvedených termínech obdobně jako v minulých letech umožní daňovým poplatníkům, aby si v klidu mohli vyřídit své daňové záležitosti. V rámci těchto úředních hodin mohou daňoví poplatníci platně podat daňové přiznání, mohou získat radu při vyplnění daňového přiznání do příslušných formulářů a rovněž mohou obdržet složenku pro případné zaplacení daně.
Informace nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou zveřejněny na adrese www.financnisprava.cz v záložce „Daně a pojistné“ a budou aktuálně doplňovány v „Novinkách“. Daňové přiznání lze nejsnadněji vyplnit a podat elektronicky prostřednictvím aplikace EPO na Daňovém portálu, dostupném též na adrese www.daneelektronicky.cz. Interaktivní formuláře DAP k DPFO a DPPO jsou také k dispozici na stránkách FS v záložce „Daňové tiskopisy“.

Vyplnění elektronického formuláře je usnadněno automatickými nápovědami, součty a kontrolami.
Upozorňujeme, že pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání k daním z příjmů, silniční dani a vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně učinit pouze elektronicky – datovou zprávou, a to pouze způsoby, uvedenými v § 71 odst. 1 daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb.). V tomto případě nelze využít podání tzv. e-tiskopisu.

Pro podání daňových přiznání na Územním pracovišti v Nymburku bude prodloužena otevírací doba v pracovních dnech od 25. 3. do 29. 3. 2019 ve všech pracovních dnech vždy od 8.00 do 17.00 hodin a v pondělí 1. 4. 2019 od 8.00 do 18.00 hodin.
V těchto dnech bude pokladna otevřena: PO a ST 8:00 – 11:30 a 12:30 – 15:30
Út, Čt a Pá 8:00 – 11:30

Finanční úřad pro Středočeský kraj
Územní pracoviště v Nymburku
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 31.01.2019

Sejmuto: 14.03.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Procházková Ludmila