| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Rozpočet Mikroregionu Polabí na rok 2019

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

V souladu s § 39  odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění  oznamujeme, že

Rozpočet Mikroregionu Polabí na rok 2019 je zveřejněn na webových stránkách svazku obcí www.mikroregionpolabi.cz/rozpocty/  a v listinné podobě k nahlédnutí v agendě svazku na MěÚ Lysá nad Labem.

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 25.01.2019

Sejmuto: 01.01.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Čech Jan