| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Úřední deska

Zastupitelstvo města

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
30.11.-0001 - Pozvánka + program jednání ZM 12.12.2018
Kočová Michaela

Rozpočty

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
25.01.2019 31.12.2019 Rozpočet Mikroregionu Polabí na rok 2019
Čech Jan
17.12.2018 - Schválený rozpočet na rok 2019
Rozpočet 2019 Procházková Ludmila

Ostatní

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
12.02.2019 12.08.2019 Policie ČR - VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI
KRPS-21962-11/ČJ-2019-010813-DOŽ-PK Procházková Ludmila
01.02.2019 27.05.2019 Český statistický úřad - výběrové šetření v domácnostech "Životní podmínky 2019"
Procházková Ludmila
31.01.2019 14.03.2019 FINANČNÍ ÚŘAD PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ - informace - pracovníci FÚ Nymburk budou dne 13.03.2019 od 8.00 hod. do 18.00 hod. na MěÚ Lysá nad Labem přijímat podání - přiznání k dani
Procházková Ludmila
23.01.2019 26.02.2019 ČR - Ministerstvo obrany, OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU
Procházková Ludmila
02.10.2018 01.04.2019 Vyhlášení popisu nalezených věcí
63870-2018 Mach Tomáš
02.10.2018 01.04.2019 Vyhlášení popisu nalezených věcí
63872-2018 Mach Tomáš
02.07.2018 28.02.2019 OPZ, VÝZVA Č. 58 Výzva pro územní samosprávné celky
Kočová Michaela
29.06.2017 29.06.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
29.06.2017 29.06.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
29.06.2017 29.06.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
29.06.2017 29.06.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
29.06.2017 29.06.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Výběrová řízení (volná pracovní místa)

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
14.02.2019 04.03.2019 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem
OD SIL 2/2019 Procházková Ludmila
14.02.2019 04.03.2019 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho finančního odboru MěÚ Lysá nad Labem
FO VO 2/2019 Procházková Ludmila
12.02.2019 01.03.2019 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury Městského úřadu Lysá nad Labem
ŠK 2/2019 Procházková Ludmila
12.02.2019 01.03.2019 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky pro výkon agendy přestupků na úseku pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku
VV 2/2019 Procházková Ludmila
11.02.2019 28.02.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice–referent/ka územního plánování
Nováková Andrea
08.02.2019 25.02.2019 Město Milovice - veřejná výzva na obsazení pracovní pozice "Vedoucí oddělení správy majetku města"
Procházková Ludmila
08.02.2019 25.02.2019 Město Milovice - veřejná výzva na obsazení pracovní pozice "Referent oddělení investic a rozvoje"
Procházková Ludmila
06.02.2019 22.02.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - úředník/úřednice - sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí
Nováková Andrea
06.02.2019 26.02.2019 Město Čelákovice - oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice úředník – referent/ka Odboru životního prostředí MěÚ Čelákovice
Procházková Ludmila
01.02.2019 26.02.2019 Město Milovice - Konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky PO "Základní umělecká škola Milovice"
Procházková Ludmila
24.01.2019 18.02.2019 OÚ Bořanovice vyhlašuje výběrové řízení - na pozici referenta samosprávy
Nováková Andrea
14.01.2019 28.02.2019 Městská policie vyhlašuje výběrové řízení na strážníka MP
MP 1/2019 Procházková Ludmila
21.12.2018 - Město Lysá nad Labem přijme do pracovního poměru 2 pracovníky na tuto pracovní pozici: Pracovník technické skupiny odboru správy majetku města
OSM - technická skupina 12/2018 Procházková Ludmila

Veřejné zakázky (dodávky, služby,...)

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
14.02.2019 27.02.2019 Restaurování severní vstupní brány a části plotu /vedle vrátnice/ v Lysé nad Labem
Nesměráková Hana
05.12.2018 07.01.2020 Snížení energetické náročnosti budovy č. p. 28, Lysá nad Labem
Chudobová Karolína

Stavební řízení

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
13.02.2019 01.03.2019 změna regulačních podmínek pro pozemek parc. č. 835/5 k.ú. Lysá nad Labem - Drážky
Mudrová Radana
12.02.2019 28.02.2019 změna regulačních podmínek pro pozemek parc. č. 866/30 k.ú. Lysá nad Labem - Drážky
Mudrová Radana
07.02.2019 22.02.2019 MULNL-SÚ/5340/2019/Fia- SV Bříství, Starý Vestec, Semice, Přerov n.L. -změna Přerov, Semice- ÚR
Fialová Milada
01.02.2019 25.02.2019 INFORMACE - REKONSTUKCE MOSTU č. 222-006
Procházková Ludmila

Dražební vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
14.02.2019 28.02.2019 Okresní soud v Nymburce - dražební vyhláška
č. j. 6 E 8/2017 - 25 Procházková Ludmila
05.02.2019 08.03.2019 Exekutorský úřad Kutná Hora, dražební vyhláška - opakovaná
č. j. 192 EX 294/15-133 Procházková Ludmila
04.02.2019 14.03.2019 Exekutorský úřad Cheb, Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby věcí nemovitých
č.j.: 074 EX 01140/06-159 Procházková Ludmila
30.01.2019 27.02.2019 Exekutorský úřad Mělník, usnesení - oprava vydaného usnesení o nařízení dražebního jednání
Sp.zn.: 031 Ex 1137/17 - 89 Procházková Ludmila
23.01.2019 27.02.2019 Exekutorský úřad Mělník, usnesení - dražební vyhláška
Sp.zn.: 031 Ex 1137/17 - 82 Procházková Ludmila
16.01.2019 20.02.2019 Exekutorský úřad Klatovy, usnesení - dražební vyhláška
Číslo jednací: 120 EX 7673/16-78 Procházková Ludmila
08.01.2019 20.02.2019 Soudní exekutor JUDr. Milan Makarius Exekutorského úřadu Praha-západ - Usnesení
Číslo jednací: 156 EJ 5/18-1 Procházková Ludmila
08.01.2019 21.03.2019 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, usnesení - dražební vyhláška
č.j. 144 EX 8405/12-109 Procházková Ludmila
20.12.2018 08.03.2019 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK, Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor, Usnesení o nařízení dražebního roku
č.j. 197 EX 8927/14-103 Procházková Ludmila

Dopravní značení

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
12.02.2019 28.02.2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Stará Lysá
Uhrová Kateřina
11.02.2019 27.02.2019 Opatření obecné povahy č. 01/19, ul. Nádražní, Milovice
Uhrová Kateřina