| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Úřední deska

Mikroregion Polabí

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
06.05.2019 01.01.2020 Mikroregion Polabí - Oznámení o zveřejnění
Čech Jan

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
20.08.2019 04.09.2019 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Pozníčková Romana

Rozpočty

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
22.07.2019 - Informace o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Vinklerová Markéta
25.01.2019 31.12.2019 Rozpočet Mikroregionu Polabí na rok 2019
Čech Jan
17.12.2018 - Schválený rozpočet na rok 2019
Rozpočet 2019 Procházková Ludmila

Pozemky>Pronájem pozemků

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
13.08.2019 28.08.2019 záměr na pronájem části pozemku pč.55/24 o výměře 166 m2 k.ú. Litol
Javorčíková Jana
13.08.2019 28.08.2019 záměr na pronájem a uzavření pachtovní smlouvy na část ppč.323/2 o výměře 1841 m2 k.ú. Litol
Javorčíková Jana

Pozemky>Prodej pozemků

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
13.08.2019 28.08.2019 záměr na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek p.č. st.1728 včetně stavby na pozemku bez čp/č.ev k.ú. Lysá n.L.
Javorčíková Jana

Ostatní

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
10.07.2019 26.08.2019 Návrh opatření obecné povahy - stavební uzávěra
Samková Diana
29.06.2017 29.06.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
29.06.2017 29.06.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
29.06.2017 29.06.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
29.06.2017 29.06.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
29.06.2017 29.06.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Výběrová řízení (volná pracovní místa)

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
21.08.2019 20.09.2019 Mateřská škola Sluníčko, Milovice hledá hospodářku školy
Čech Jan
21.08.2019 09.09.2019 Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - referent/ka oddělení ekologie krajiny , lesního hospodářství a zemědělství OŽP
Šťastná Ilona
21.08.2019 09.09.2019 Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - referent/ka oddělení vodního hospodářství a ochrany prostředí
Šťastná Ilona
21.08.2019 09.09.2019 Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - pracovník/pracovnice sociálních služeb organizační složky
Šťastná Ilona
19.08.2019 19.09.2019 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury Městského úřadu Lysá nad Labem
SPOD 8_2019 Procházková Ludmila
12.08.2019 23.08.2019 Město Brandýs n.Labem - Stará Boleslav, vedoucí úředník/úřednice oddělení matrika Odboru vnitřní správy MěÚ Brandýs n.L. - Stará Boleslav
Šťastná Ilona
04.07.2019 02.09.2019 Město Čelákovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice úředník - referent/ka Odboru správy majetku a investic MěÚ Čelákovice
Procházková Ludmila
01.07.2019 31.12.2019 Obec Stará Lysá - vyhlašuje výběrové řízení - pracovník pro správu a údržbu obecního majetku.
Nováková Andrea
03.06.2019 31.08.2019 Městská policie vyhlašuje výběrové řízení na strážníka MP
MP 6/2019 Procházková Ludmila
31.05.2019 - Město Lysá nad Labem přijme do pracovního poměru 1 pracovníka technické skupiny
TS 6/2019 Procházková Ludmila

Obecně závazné vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
06.08.2019 22.08.2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o zabezpečení, udržování veřejného pořádku, čistoty, ochrany veřejné zeleně a zlepšení estetického vzhledu města
Kočová Michaela
17.07.2019 16.09.2019 Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku
Balík Ota

Stavební řízení

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
21.08.2019 06.09.2019 Oznámení o zahájení řízení
Uhrová Kateřina
08.08.2019 24.08.2019 změna regulačních podmínek pro pozemek parc. č. 866/30 k.ú. Lydá nad Labem - Drážky
Mudrová Radana
08.08.2019 24.08.2019 změna regulačních podmínek pro pozemek parc. č. 835/5 k.ú. Lysá nad Labem - Drážky
Mudrová Radana

Dražební vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
19.08.2019 09.10.2019 dražební vyhláška Exekutorský úřad Svitavy, JUDr. Igor Olma
111EX 11109/11-29 Šťastná Ilona
07.08.2019 24.09.2019 Usnesení o nařízení dražby
220 EX 15622/12-351 Mach Tomáš
01.07.2019 05.09.2019 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
027 EX 00235/07-230 Procházková Ludmila

Dopravní značení

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
14.08.2019 30.08.2019 Stanovení přechodné úpravy provozu, ul. Topolová, Milovice
Uhrová Kateřina
08.08.2019 26.08.2019 Stanovení místní úpravy provozu, Semice
Uhrová Kateřina
08.08.2019 26.08.2019 Stanovení místní úpravy provozu, Ostrá
Uhrová Kateřina
08.08.2019 26.08.2019 Stanovení místní úpravy provozu, Milovice
Uhrová Kateřina
08.08.2019 26.08.2019 Stanovení místní úpravy provozu, Milovice (Billa)
Uhrová Kateřina
07.08.2019 23.08.2019 Stanovení místní úpravy provozu, Ostrá
Uhrová Kateřina
07.08.2019 23.08.2019 Stanovení přechodné úpravy provozu, ul. Na Pahorku, Milovice
Uhrová Kateřina
07.08.2019 23.08.2019 Stanovení přechodné úpravy provozu, ul. Družstevní, Milovice
Uhrová Kateřina
07.08.2019 23.08.2019 Stanovení přechodné úpravy provozu, ul. Čelakovského
Uhrová Kateřina
07.08.2019 23.08.2019 Stanovení přechodné úpravy provozu, Jar. sady, Za Labem
Uhrová Kateřina
06.08.2019 22.08.2019 Stanovení přechodné úpravy provozu, ul. U Dráhy
Uhrová Kateřina
06.08.2019 22.08.2019 Stanovení přechodné úpravy provozu, II/272
Uhrová Kateřina