+420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Úřední deska

Pozemky>Pronájem pozemků

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
13.07.2017 28.07.2017 záměr na pronájem pozemku - pacht RM č.415
Javorčíková Jana

Ostatní

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
29.06.2017 29.06.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Dušková Aneta
29.06.2017 29.06.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Dušková Aneta
29.06.2017 29.06.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Dušková Aneta
29.06.2017 29.06.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Dušková Aneta
29.06.2017 29.06.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Dušková Aneta
14.06.2017 31.07.2017 Veřejná vyhláška _návrh Změna č.1A ÚP Lysá nL k veřejnému projednání
Štěpánková Zora
06.03.2017 29.12.2017 Informace o zveřejňovaných dokumentech podle 250/2000 Sb.
Polenová Ivana
16.12.2016 16.12.2017 Nález klíče od vozu ŠKODA
Šťastná Irena

Výběrová řízení (volná místa)

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
18.07.2017 01.08.2017 Město Milovice - veřejná výzva na obsazení pracovní pozice "Referent/ka městského úřadu Milovice, Oddělení správních agend - přestupkové řízení"
Procházková Ludmila
12.07.2017 18.08.2017 Výběrové řízení - právník města
Dvořák Miloš
12.07.2017 18.08.2017 Výběrové řízení - referent odboru městského investora
Dvořák Miloš
12.07.2017 18.08.2017 Výběrové řízení - referent stavebního úřadu
Dvořák Miloš
12.07.2017 18.08.2017 Výběrové řízení - vedoucí stavebního úřadu
Dvořák Miloš
11.07.2017 27.07.2017 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici samostatný(á) referent(ka) odboru dopravy a životního prostředí – úsek ochrany zemědělského půdního fondu, odpadového hospodářství a ochrany ovzduší
Procházková Ludmila
11.07.2017 27.07.2017 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici samostatný(á) referent(ka) odboru správy majetku, oddělení majetku – správa majetku
Procházková Ludmila
11.07.2017 27.07.2017 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici samostatný(á) referent(ka) odboru správy majetku, oddělení technické správy – odpadové hospodářství
Procházková Ludmila
11.07.2017 27.07.2017 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici vedoucí oddělení technické správy součástí náplně práce vedoucího oddělení je plnohodnotný výkon funkce - samostatného referentského místa na od. te
Procházková Ludmila

Stavební řízení

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
21.07.2017 07.08.2017 Stratov - stezka pro chodce a cyklisty, zajištění přístupu k zst. Stratov
Uhrová Kateřina
19.07.2017 06.08.2017 Studna vrtaná na parc.č. 1401/39 v k.ú. Benátecká Vrutice
Štěpánková Vendula