+420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Úřední deska

Ostatní

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
22.03.2017 30.03.2017 Pozvánka + program jednání ZM dne 29.03.2017
Šťastná
15.03.2017 15.04.2017 Zpráva o uplatňování č.2 ÚP Jiřice
Štěpánková Zora
14.03.2017 13.04.2017 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. SKO/014/2017 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Lysá nad Labem
Č.j.: UZSVM/SKO/2034/2017-SKOM Procházková Ludmila
14.03.2017 14.04.2017 STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD, V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Semice nad Labem a v navazujících částech katastrálních území Přerov nad Labem, Starý Vestec a Hradištko
Spisová zn.: 16VD9864/2015-537209 Procházková Ludmila
13.03.2017 29.03.2017 Oznámení zahájení řízení
Horčička Luděk
13.03.2017 29.03.2017 Oznámení zahájení řízení
Horčička Luděk
28.02.2017 28.03.2017 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
Procházková Ludmila
09.01.2017 25.03.2017 Nařízení státní veterinární správy - Ptačí chřipka
Horčička Luděk
16.12.2016 16.12.2017 Nález klíče od vozu ŠKODA
Šťastná Irena
14.09.2016 31.03.2017 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Balík Ota
02.06.2016 02.06.2017 Oznámení o nálezu.
Šťastná Irena

Výběrová řízení (volná místa)

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
21.03.2017 12.04.2017 Výběrové řízení na obsazení místa referenta odboru městského investora (MI)
Dvořák Miloš
17.03.2017 07.04.2017 G′s Group Holdings CZ, s. r. o., nabídka zaměstnání - ASISTENTKA ŘEDITELE
Procházková Ludmila
06.03.2017 31.03.2017 Město Čelákovice vyhlašuje konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitel/ka příspěvkové organizace - Městský dům dětí a mládeže Čelákovice
Procházková Ludmila
23.02.2017 31.03.2017 Základí škola Mochov přijme kvalifikovaného učitele/ku pro 1. stupeň ZŠ
Procházková Ludmila
17.02.2017 21.04.2017 Město Poděbrady vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení místa ředitele/ky příspěvkové organizace Mateřská škola Poděbrady, okres Nymburk
Procházková Ludmila

Obecně závazné vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
13.03.2017 - Zahájení řízení o zákazu vstupu do částí honitby Ostrá
Horčička Luděk

Veřejné zakázky (dodávky, služby,...)

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
23.03.2017 05.04.2017 ZŠ Speciální - rekonstrukce toalet a stoupaček.
Balík Ota
22.03.2017 31.03.2017 Zrušení zadávacího řízení
Balík Ota
09.03.2017 28.03.2017 Oprava výtluků technologií PATCH 2017 v Lysé nad Labem“
Vrbová Lenka