+420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Úřední deska

Pozemky>Pronájem pozemků

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
22.05.2017 06.06.2017 záměr na pronájem pozemku - pacht dle RM č.327
Javorčíková Jana

Ostatní

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
26.05.2017 12.06.2017 Oznámení o vydání Změny č.2 ÚP Přerov nad Labem
Štěpánková Zora
12.05.2017 27.06.2017 Veřejná vyhláška _návrh Změna č.1 ÚP Lysá nL ke společnému jednání
Štěpánková Zora
10.05.2017 21.06.2017 Územní plán Stratov - opakované veřejné projednání
Kučerová Markéta
04.05.2017 28.06.2017 Krajská hygienická stanice - Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2017
Č. j.: KHSSC 21142/2017 Procházková Ludmila
28.03.2017 28.06.2017 Státní pozemkový úřad, oznámení o zamýšleném převodu poz. p. č. 726/2, k. ú. Lysá nad Labem
SPU 135549/2017/Ou Procházková Ludmila
06.03.2017 29.12.2017 Informace o zveřejňovaných dokumentech podle 250/2000 Sb.
Polenová Ivana
16.12.2016 16.12.2017 Nález klíče od vozu ŠKODA
Šťastná Irena
02.06.2016 02.06.2017 Oznámení o nálezu.
Šťastná Irena

Obecně závazné vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
13.03.2017 - Zahájení řízení o zákazu vstupu do částí honitby Ostrá
Horčička Luděk

Stavební řízení

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
23.05.2017 07.06.2017 Studna vrtaná
Kučerová Markéta
22.05.2017 06.06.2017 SÚ/31272/17/Šla - rozšíření optické sítě LysaFree 2016., rozhodnutí
Šulcová Irena

Dražební vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
23.05.2017 17.08.2017 JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
Číslo jednací: 120 EX 4476/14-160 Procházková Ludmila
23.05.2017 29.06.2017 Soudní exekutor Mgr. Alan Havlice, Exekutorský úřad Jeseník, dražební vyhláška
č.j. 197 EX 8414/16-31 Procházková Ludmila
09.05.2017 28.06.2017 JUDr. Igor Olma, soudní exekutor Exekutorského úřadu Svitavy - usnesení o nařízení dražebního jednání
Č.j:111Ex10379/11-75 Procházková Ludmila
24.04.2017 15.06.2017 Exekutorský úřad Litoměřice, Soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., Usnesení - nařízení dalšího dražebního jednání (elektronická dražba)
124 EX 9157/08-611 Procházková Ludmila
24.04.2017 01.06.2017 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD Praha 10 Mgr. Bednář Richard, Usnesení o nařízení elektronické dražby
č.j. 003 EX 98/02-232 Procházková Ludmila
11.04.2017 15.06.2017 Soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., Exekutorský úřad Litoměřice, USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ (elektronická dražba)
Číslo jednací: 124 EX 9157/08-611 Procházková Ludmila

Dopravní značení

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
26.05.2017 12.06.2017 SMÚP - Milovice
Novotná Alena
25.05.2017 12.06.2017 SPÚP - silnice č. III/3308 Semice
Novotná Alena