+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Úřední deska

Místní referendum

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
10.09.2020 04.10.2020 MÍSTNÍ REFERENDUM - OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ REFERENDA
Procházková Ludmila

Mimořádné

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
17.09.2020 05.10.2020 Krajská hygienická stanice - NAŘÍZENÍ - zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb
MULNL-VV/65114/2020/Šť; KHSSC 46879/2020 Šťastná Ilona
17.09.2020 30.10.2020 Česká pošta, s.p. - PROVOZNÍ DOBA OD 1. 10. 2020
MULNL-VV65905/2020/Šť Šťastná Ilona

Statuty k dotacím

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
17.09.2020 17.12.2020 Statut Programu na podporu kultury
Foltýnová Hana
17.09.2020 17.12.2020 Statut Programu na podporu sportu a volného času
Foltýnová Hana
17.09.2020 17.12.2020 Statut Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem
Foltýnová Hana
17.09.2020 17.12.2020 Statut Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem
Foltýnová Hana
17.09.2020 17.12.2020 Statut Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem
Foltýnová Hana

Smlouvy

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
17.09.2020 17.09.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Nováková Romana
08.09.2020 08.09.2023 Smlouva o uměleckém výkonu č.2020-0387/ŠSK
Foltýnová Hana
11.08.2020 01.01.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace
Uhlířová Alena
13.07.2020 13.07.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
10.07.2020 10.07.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
01.07.2020 01.07.2023 Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
26.06.2020 26.06.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
24.06.2020 24.06.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
24.06.2020 24.06.2023 Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
23.06.2020 23.06.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
22.06.2020 22.06.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
10.01.2020 10.01.2023 Veřejnoprávní smlouva
Foltýnová Hana
08.01.2020 09.01.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Nováková Romana
27.11.2019 27.11.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Program regenerace 2019
Burianová Bianka
27.11.2019 27.11.2022 Veřejnoprávní smlouva- Program regenerace, z rozpočtu města
Burianová Bianka

Mikroregion Polabí

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
04.05.2020 05.06.2021 Mikroregion Polabí - audit hospodaření a závěrečný účet za rok 2019
Čech Jan
06.01.2020 01.01.2021 Oznámení o zveřejnění - rozpočet
Čech Jan

Rozpočty

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
16.07.2020 - Informace o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Vinklerová Markéta

Oznámení o uložení písemnosti

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
10.09.2020 26.09.2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městská část Praha 6 - Ekonomický odbor - doručení písemnosti Diana Fojtášková
MCP6 327020/2020 Freibergová Eva
09.09.2020 25.09.2020 Oznámení o uložení písemnosti - Kristýna Vojtová
Spis. zn.: MULNL-VV/54652/2020/fij/29-12 Fialová Jana

Pozemky>Pronájem pozemků

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
15.09.2020 30.09.2020 Záměr na uzavření pachtu k pozemku p.č.3042/12 k.ú. Lysá nad Labem
Javorčíková Jana

Ostatní

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
17.09.2020 05.10.2020 ČEZ Distribuce, a. s. - UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
MULNL-VV/65729/2020/Šť Šťastná Ilona
09.09.2020 16.10.2020 ZF Passive Safety Czech s.r.o. hledá brigádníky do výroby
MULNL-VV/63810/2020/Fre Freibergová Eva
08.09.2020 26.10.2020 Integrované šetření v zemědělství 2020
Jelínková Petra
02.09.2020 07.10.2020 Ministerstvo obrany, OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU
MULNL-VV/62448/2020/Šť Šťastná Ilona
21.08.2020 01.10.2020 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
MULNL-VV/60356/2020/Šť; UZSVM/SKO/7584/2020-SKOM Šťastná Ilona
27.07.2020 31.12.2022 Ministerstvo zemědělství - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy
MULNL-VV/54536/2020/Šť; 33784/2020-MZE-16212 Šťastná Ilona
11.05.2020 31.10.2020 zpracování lesních hospodářských osnov (LHO)
Samková Diana
06.04.2020 31.12.2022 Ministerstvo zemědělství - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy
17110/2020-MZE-16212 Šťastná Ilona
09.12.2019 31.12.2022 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
63920/2019-MZE-16212 Šťastná Ilona
02.09.2019 31.12.2022 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
č.j. 41508/2019-MZE-16212 Šťastná Ilona

Volby

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
10.09.2020 04.10.2020 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ - OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Procházková Ludmila

Výběrová řízení (volná pracovní místa)

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
17.09.2020 06.10.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení úředník/úřednice–referent/ka stavebního úřadu zařazen/a do Odboru stavebního úřadu územního plánování a památkové péče
MULNL-VV/66785/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-94906/2020-MIKMO Šťastná Ilona
09.09.2020 15.10.2020 Město Čelákovice vyhlašuje výběrové řízení - vedoucí Odboru správy majetku a investic MéÚ Čelkákovice
Freibergová Eva
09.09.2020 30.09.2020 Město Brandýs n/L-Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Brandýs n/L-Stará Boleslav
Freibergová Eva
08.09.2020 22.09.2020 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice samostatný/á referent/ka odboru komunikace a kontroly
MEUPDY/0051515/KS/2020/LHo Freibergová Eva
08.09.2020 25.09.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru městského investora
26/2020 Procházková Ludmila
08.09.2020 25.09.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky OVaŽP, agendu územního plánování
27/2020 Procházková Ludmila
04.09.2020 22.09.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - referent/ka při správě živnostenského podnikání OOŽÚ
MÚBNLSB-KVÚ-88955/2020-MIKMO Freibergová Eva
02.09.2020 22.09.2020 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce - referent(ka) odboru výstavby a územního plánování – úsek stavebního úřadu
MULNL-VV/62515/2020/Šť Šťastná Ilona
02.09.2020 22.09.2020 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce - referent(ka) odboru životního prostředí – úsek vodoprávního úřadu
MULNL-VV/62515/2020/Šť Šťastná Ilona
25.08.2020 22.09.2020 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí/ho úřadu – tajemnice/tajemník Městského úřadu Poděbrady
MULNL-VV/61059/2020/Šť Šťastná Ilona

Obecně závazné vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
10.09.2020 26.09.2020 OZV 1/2020
Novotná Alena

Stavební řízení

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
16.09.2020 02.10.2020 Propojení silnic II/272 a III/2725 Lysá nad Labem
Uherka Tomáš
10.09.2020 25.09.2020 Plynovodní přípojka Přerov n.L. - ustanovení opatrovníka
Fialová Milada

Dražební vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
09.09.2020 23.10.2020 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA, JUDr. Igor Ivanko, EÚ Praha 10
MULNL-VV/63446/2020/Fre; 167 EX 4612/09-270 Freibergová Eva
08.09.2020 23.10.2020 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA, JUDr. Igor Ivanko, EÚ Praha 10
MULNL-VV/63445/2020/Fre; 167 EX 12967/10-291 Freibergová Eva
07.07.2020 24.09.2020 Usnesení - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA, JUDr. Dalimil Mika, EÚ Klatovy
MULNL-VV/46728/2020/Šť; 120 EX 3615/13-229; 120 EX 3615/13-230 Šťastná Ilona

Dopravní značení

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
18.09.2020 05.10.2020 Stanovení přechodné úpravy provozu, Lesní, Milovice
MULNL-OD/66781/2020/182 Uhrová Kateřina
18.09.2020 05.10.2020 Stanovení přechodné úpravy provozu, Tyršova, Milovice
MULNL-OD/66908/2020/183 Uhrová Kateřina
17.09.2020 05.10.2020 Stanovení místní úpravy provozu, 23-20
MULNL-OD/58707/2020/150 Uhrová Kateřina
17.09.2020 05.10.2020 Stanovení místní úpravy provozu, 24-20
MULNL-OD/56104/2020/136 Uhrová Kateřina
15.09.2020 01.10.2020 Stanovení přechodné úpravy provozu, Komenského
MULNL-OD/64420/2020/179 Uhrová Kateřina
11.09.2020 29.09.2020 Stanovení místní úpravy provozu, Stratov
MULNL-OD/64961/2020/178 Uhrová Kateřina
09.09.2020 25.09.2020 Stanovení přechodné úpravy provozu, Komenského
MULNL-OD/63736/2020/177 Uhrová Kateřina
07.09.2020 23.09.2020 Stanovení místní úpravy provozu, Milovice
MULNL-OD/63444/2020/176 Uhrová Kateřina
03.09.2020 21.09.2020 Stanovení místní úpravy provozu, 19-20
MULNL-OD/42327/2020/117 Uhrová Kateřina
03.09.2020 21.09.2020 Stanovení místní úpravy provozu, 20-20, Kačín
MULNL-OD/42326/2020/118 Uhrová Kateřina
03.09.2020 21.09.2020 Stanovení místní úpravy provozu, 21-20, Armádní, Milovice
MULNL-OD/46575/2020/120 Uhrová Kateřina
03.09.2020 21.09.2020 Stanovení místní úpravy provozu, Tyršova, Milovice
MULNL-OD/46575/2020/119 Uhrová Kateřina