| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Úřední deska

Mimořádné

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
18.03.2020 17.04.2020 Česká pošta Lysá nad Labem - ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY
MULNL-VV/18072/2020 Šťastná Ilona
16.03.2020 01.04.2020 Finanční úřad Nymburk - omezení provozu
MULNL-VV/17154/2020 Šťastná Ilona
11.03.2020 01.04.2020 MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ - M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN Šťastná Ilona

Smlouvy

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
16.03.2020 16.03.2023 Vřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
10.01.2020 10.01.2023 Veřejnoprávní smlouva
Foltýnová Hana
08.01.2020 09.01.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Nováková Romana
27.11.2019 27.11.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Program regenerace 2019
Burianová Bianka
27.11.2019 27.11.2022 Veřejnoprávní smlouva- Program regenerace, z rozpočtu města
Burianová Bianka
29.06.2017 29.06.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
29.06.2017 29.06.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
29.06.2017 29.06.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
29.06.2017 29.06.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
29.06.2017 29.06.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Mikroregion Polabí

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
06.01.2020 01.01.2021 Oznámení o zveřejnění - rozpočet
Čech Jan

Rozpočty

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
13.01.2020 - Informace o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Vinklerová Markéta

Ostatní

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
05.03.2020 10.07.2020 výzva - nakládání s vodami
Kašpar Lubor
05.03.2020 06.04.2020 Honební společenstvo Lysá nad Labem - pozvánka na výroční schůzi
MULNL-VV/15080/2020/Šť Šťastná Ilona
25.02.2020 31.05.2020 Termíny a podání žádostí o dotaci z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem - II. kolo
Foltýnová Hana
09.12.2019 31.12.2022 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
63920/2019-MZE-16212 Šťastná Ilona
02.09.2019 31.12.2022 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
č.j. 41508/2019-MZE-16212 Šťastná Ilona

Výběrová řízení (volná pracovní místa)

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
18.03.2020 04.04.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice–referent/ka úseku památkové péče zařazen/a do Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče
MÚBNLSB-KVÚ-29548/2020-MIKMO Šťastná Ilona
18.03.2020 07.04.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-referent/ka organizačně správního oddělení Odboru vnitřní správy
MÚBNLSB-KVÚ-30025/2020-MIKMO Šťastná Ilona
18.03.2020 07.04.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-referent/ka přestupků ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku
MÚBNLSB-KVÚ-29783/2020-MIKMO Šťastná Ilona
13.03.2020 30.03.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem
9/2020 Procházková Ludmila
13.03.2020 30.04.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice strážník Městské policie Lysá nad Labem
MěP Procházková Ludmila
13.03.2020 30.03.2020 Město Brandýs n/L-St.Boleslav vyhlašuje VŘ - úředník/úřednice – referent/ka při správě živnostenského podnikání zařazen/a do Odboru obecní živnostenský úřad
Freibergová Eva

Stavební řízení

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
23.03.2020 07.04.2020 Novostavba bytového domu Školní náměstí
SÚ/13289/2019/Dul Dulová Jana

Dražební vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
06.03.2020 14.05.2020 Usnesení, DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA, JUDr. Lukáš Jícha, EÚ Přerov
203 Ex 35944/19-43 Šťastná Ilona
12.02.2020 09.04.2020 Usnesení - Dražební vyhláška, JUDr. Vendula Flajšhansová, EÚ Plzeň-sever
121 EX 3498/18-47 Šťastná Ilona

Dopravní značení

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
24.03.2020 09.04.2020 Stanovení místní úpravy provozu, Stará Lysá
MULNL-OD/18599/2020/51 Uhrová Kateřina
24.03.2020 09.04.2020 Stanovení přechodné úpravy provozu, Čihadla
MULNL-OD/19104/2020/53 Uhrová Kateřina
23.03.2020 08.04.2020 Stanovení místní úpravy provozu, Komenského, Milovice
MULNL-OD/9237/2020/16 Uhrová Kateřina
23.03.2020 08.04.2020 Stanovení místní úpravy provozu, č. 03-20
MULNL-OD/8748/2020/17 Uhrová Kateřina
23.03.2020 08.04.2020 Stanovení místní úpravy provozu, ul. Přemyslova
MULNL-OD/8690/2020/11 Uhrová Kateřina
23.03.2020 08.04.2020 Stanovení místní úpravy provozu, ul. Čapkova, Lysá nad Labem
MULNL-OD/8782/2020/12 Uhrová Kateřina
23.03.2020 08.04.2020 Stanovení místní úpravy provozu, ul. Průběžná
MULNL-OD/7484/2020/15 Uhrová Kateřina
23.03.2020 08.04.2020 Stanovemí přechodné úpravy provozu, Milovice
MULNL-OD/18700/2020/50 Uhrová Kateřina
13.03.2020 30.03.2020 Stanovení přechodné úpravy provozu, Ostrá
MULNL-OD/16807/2020/47 Uhrová Kateřina
12.03.2020 30.03.2020 Stanovení přechodné úpravy provozu, blokové čištění
MULNL-OD/16673/2020/46 Uhrová Kateřina