+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Úřední deska

Statuty k dotacím

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
21.09.2020 31.03.2021 Statut investičního fondu města Lysá nad Labem
Kočová Michaela
17.09.2020 17.12.2020 Statut Programu na podporu kultury
Foltýnová Hana
17.09.2020 17.12.2020 Statut Programu na podporu sportu a volného času
Foltýnová Hana
17.09.2020 17.12.2020 Statut Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem
Foltýnová Hana
17.09.2020 17.12.2020 Statut Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem
Foltýnová Hana
17.09.2020 17.12.2020 Statut Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem
Foltýnová Hana
01.06.2020 26.11.2020 Program na podporu podnikatelů
Loudová Petra

Smlouvy

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
23.11.2020 23.11.2023 Smlouva o dílo - socha sv. Františka, Na Františku, Lysá nad Labem
Šejvlová Bianka
01.10.2020 01.10.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytování dotace ze státního rozpočtu v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2020 poskytnuté Ministerstvem kultury prostřednictvím města Lysá nad Labem
Šejvlová Bianka
01.10.2020 01.10.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytování dotace z rozpočtu města Lysá nad Labem v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2020
Šejvlová Bianka
08.09.2020 08.09.2023 Smlouva o uměleckém výkonu č.2020-0387/ŠSK
Foltýnová Hana
11.08.2020 01.01.2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace
Uhlířová Alena
13.07.2020 13.07.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
10.07.2020 10.07.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
01.07.2020 01.07.2023 Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
26.06.2020 26.06.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
24.06.2020 24.06.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
24.06.2020 24.06.2023 Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
23.06.2020 23.06.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
22.06.2020 22.06.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
10.01.2020 10.01.2023 Veřejnoprávní smlouva
Foltýnová Hana
08.01.2020 09.01.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Nováková Romana
27.11.2019 27.11.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Program regenerace 2019
Burianová Bianka
27.11.2019 27.11.2022 Veřejnoprávní smlouva- Program regenerace, z rozpočtu města
Burianová Bianka

Mikroregion Polabí

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
02.11.2020 01.01.2022 Mikroregion Polabí - Návrh rozpočtu 2021
Čech Jan
02.11.2020 01.01.2022 Mikroregion Polabí - Návrh rozpočtového výhledu 2022 - 2024
Čech Jan
04.05.2020 05.06.2021 Mikroregion Polabí - audit hospodaření a závěrečný účet za rok 2019
Čech Jan
06.01.2020 01.01.2021 Oznámení o zveřejnění - rozpočet
Čech Jan

Rozpočty

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
16.07.2020 - Informace o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Vinklerová Markéta

Ostatní

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
04.11.2020 14.12.2020 Oznámení veřejného projednání Změny č. 3 územního plánu Lysá nad Labem
MULNL-OVŽP/77009/2020/Kuč Kučerová Markéta
03.11.2020 29.11.2020 Ministerstvo životního prostředí - ROZHODNUTÍ - Rozšíření stávající technologie na zpracování polymerů o novou linku SMC
MULNL-VV/76359/2020/Šť; MZP/2020/500/2509 Šťastná Ilona
26.10.2020 01.12.2020 Výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města na rok 2021
Foltýnová Hana
27.07.2020 31.12.2022 Ministerstvo zemědělství - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy
MULNL-VV/54536/2020/Šť; 33784/2020-MZE-16212 Šťastná Ilona
06.04.2020 31.12.2022 Ministerstvo zemědělství - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy
17110/2020-MZE-16212 Šťastná Ilona
09.12.2019 31.12.2022 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
63920/2019-MZE-16212 Šťastná Ilona
02.09.2019 31.12.2022 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
č.j. 41508/2019-MZE-16212 Šťastná Ilona

Výběrová řízení (volná pracovní místa)

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
24.11.2020 15.12.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice - referent/ka Odboru školství
MULNL-VV/80942/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-118770/2020-MIKMO Šťastná Ilona
20.11.2020 09.12.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho odboru městského investora
Procházková Ludmila
16.11.2020 03.12.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru škosltví, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury - výkon sociálně-právní ochrany dětí
37/2020 Procházková Ludmila
13.11.2020 01.12.2020 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav přijme pracovníka/pracovnici pro obsazení volné pracovní pozice investiční referent/ka zařazen/a do oddělení investic a údržby
MULNL-VV/79633/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-115546/2020-MIKMO Šťastná Ilona
13.11.2020 01.12.2020 Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav přijme pracovníka/pracovnici pro obsazení pracovní pozice komunitní sociální pracovník
MULNL-VV/79633/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-115627/2020-MIKMO Šťastná Ilona
26.10.2020 28.11.2020 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce - samostatný(á) referent(ka) odboru výstavby a územního plánování – úsek stavebního úřadu
MULNL-VV/75563/2020/Šť Šťastná Ilona
26.10.2020 28.11.2020 Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce - samostatný(á) referent(ka) odboru výstavby a územního plánování – úsek stavebního úřadu
MULNL-VV/75563/2020/Šť Šťastná Ilona

Veřejné zakázky (dodávky, služby,...)

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
12.11.2020 03.12.2020 Zveřejnění veřejné zakázky - Dodávka kancelářského materiálu v roce 2021
1211/2020 Šťastná Ilona

Dražební vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
02.11.2020 12.02.2021 Usnesení - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA, Mgr. Jan Peroutka, EÚ Chomutov
MULNL-VV/76881/2020/Šť; 135 EX 3210/19-202 Šťastná Ilona
27.10.2020 10.12.2020 Usnesení - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - elektronická dražba, JUDr. Milan Usnul, EÚ Praha 9
MULNL-VV/75998/2020/Šť; 098 EX 01981/07 - 167 Šťastná Ilona

Dopravní značení

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
23.11.2020 09.12.2020 Stanovení přechodné úpravy provozu, Armádní, Milovice
MULNL-OD/80406/2020/218 Uhrová Kateřina
20.11.2020 07.12.2020 Stanovení přechodné úpravy provozu, Brandýs nad Labem
Uhrová Kateřina
18.11.2020 04.12.2020 Stanovení přechodné úpravy provozu, Ke Vrutici
MULNL-OD/80069/2020/215 Uhrová Kateřina
10.11.2020 26.11.2020 Stanovení místní úpravy provozu, Stratov
MULNL-OD/78338/2020/214 Uhrová Kateřina
09.11.2020 25.11.2020 Stanovení místní úpravy provozu, Italská, Milovice
MULNL-OD/71180/2020/192 Uhrová Kateřina