| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Úřední deska

Mikroregion Polabí

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
06.05.2019 01.01.2020 Mikroregion Polabí - Oznámení o zveřejnění
Čech Jan

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
14.06.2019 30.06.2019 Poskytnutí informace
Kučerová Markéta

Rozpočty

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
11.06.2019 27.06.2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Vinklerová Markéta
01.04.2019 - Informace o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Vinklerová Markéta
25.01.2019 31.12.2019 Rozpočet Mikroregionu Polabí na rok 2019
Čech Jan
17.12.2018 - Schválený rozpočet na rok 2019
Rozpočet 2019 Procházková Ludmila

Ostatní

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
12.02.2019 12.08.2019 Policie ČR - VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI
KRPS-21962-11/ČJ-2019-010813-DOŽ-PK Procházková Ludmila
29.06.2017 29.06.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
29.06.2017 29.06.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
29.06.2017 29.06.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
29.06.2017 29.06.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
29.06.2017 29.06.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
08.11.2008 09.11.2025 Výběrové řízení, pracovník OSPOD, Brandýs nad Labem
Mach Tomáš

Výběrová řízení (volná pracovní místa)

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
07.06.2019 25.06.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-referent/ka pro zajišťování státní správy na úseku evidence vozidel
Nováková Andrea
05.06.2019 22.06.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice – sociální pracovník/pracovnice v oddělení sociálního zabezpečení
Nováková Andrea
04.06.2019 21.06.2019 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky finančního odboru Městského úřadu Lysá nad Labem
FO_pohledávky 6/2019 Procházková Ludmila
04.06.2019 21.06.2019 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky finančního odboru Městského úřadu Lysá nad Labem
FO_pokladna II 6/2019 Procházková Ludmila
03.06.2019 31.07.2019 Městská policie vyhlašuje výběrové řízení na strážníka MP
MP 6/2019 Procházková Ludmila
31.05.2019 - Město Lysá nad Labem přijme do pracovního poměru 1 pracovníka technické skupiny
TS 6/2019 Procházková Ludmila
30.05.2019 20.06.2019 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru městského investora Městského úřadu Lysá nad Labem
MI 6/2019 Procházková Ludmila
30.05.2019 18.06.2019 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Lysá nad Labem pro výkon státní správy a samosprávy – agenda památkové péče, válečných hrobů a pietních míst
OVaŽP Procházková Ludmila
23.05.2019 21.06.2019 konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky MŠ Mašinka, Sídliště 1512, 1516, Lysá n.L.
Nováková Romana
21.05.2019 21.06.2019 Kostomlaty nad Labem - vyhlašují výběrové řízení
Nováková Andrea
09.05.2019 18.06.2019 Informace o prodloužení termínu podání přihlášek do výběrového řízení
Procházková Ludmila
06.05.2019 - Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce velitele/lky Městské policie Lysá nad Labem
MěP 5/2019 Procházková Ludmila
29.04.2019 18.06.2019 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky stavebního úřadu Městského úřadu Lysá nad Labem
5/2019 Procházková Ludmila
30.11.-0001 - Obec Stará Lysá - vyhlašuje výběrové řízení - pracovník pro správu a údržbu obecního majetku.
Nováková Andrea

Veřejné zakázky (dodávky, služby,...)

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
10.06.2019 12.07.2019 Sportovní hala Lysá nad Labem - projektová dokumentace
Pozníčková Romana
06.06.2019 21.06.2019 Chodník v ulici Olbrachtova
Formánková Lenka
29.05.2019 21.06.2019 Revitalizace cest v zámeckém parku II.
Holovská Michala
22.05.2019 20.06.2019 Rekonstrukce propustku Řehačka
Formánková Lenka

Stavební řízení

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
06.06.2019 24.06.2019 Rozšíření optické sítě Stržiště a 28. října, Lysá nad Labem
MULNL-OVŽP/20444/2019/Dul Dulová Jana

Dopravní značení

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
12.06.2019 28.06.2019 Stanovení přechodné úpravy provozu, ul. Višňová, Milovice
Uhrová Kateřina
12.06.2019 28.06.2019 Stanovení místní úpravy provozu, Stará Lysá
Uhrová Kateřina
06.06.2019 24.06.2019 Stanovení přechodné úpravy provozu, Lysá n/L.
Uhrová Kateřina