+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA

Na základě usnesení ZM byla na 9/10/2019 svolána monitorovací skupina ve složení:

1) Ekonomický rozvoj města – PaedDr. Jan Štěpánek ...
2) Bezpečnost ve městě – Bc. Luboš Zita
3) Sociální rozvoj a lidské zdroje – Ing. Tomáš Najmon
4) Infrastruktura města – Ing. Vladimír Kopecký
5) Životní prostředí – Ing. Diana Samková (zástupce Ing Veronika Rybová)

Byla zřízena emailová adresa pro shromažďování námětů a připomínek ke strategickému plánu ze strany veřejnosti a členů ZM: strategickyplan@mestolysa.cz. Oficiální konec připomínek byl do 30.09.2019. Adresa je ale stále funkční a je určena i pro průběžné připomínky k dané problematice.

ZM 10/12/19 bude předložena zpráva o došlých připomínkách a námětech. Vzhledem k tomu, že rozsah došlých připomínek byl velmi malý a jednalo se spíše o formální nedostatky, nebylo zatím svoláno opakované veřejné projednání.

V závislosti na schválený rozpočet pro rok 2020 a výsledku jednání monitorovací skupiny, bude do prvního ZM příštího roku předložena zpráva o již splněných bodech ze SPRM 2019 a vytvořen nový akční plán pro období 2020/21.

Ing. Karolína Stařecká, radní uvolněná

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.