+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Město Lysá nad Labem stanovilo v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) a § 17 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) ve spojení s § 102 odst. 3 a § 110 odst. 4 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tento sazebník úhrad nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen „Sazebník úhrad“).

Poř. č

ÚKON

SAZBA

1.

Mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace (práce s počítačem, vyhledávání ve spisech a archivech, související telefonické hovory, zpracování informace včetně anonymizace informace v souladu s § 8a zákona č. 106/1999 Sb., apod.)

283 Kč/za každou i započatou hodinu

2.

Pořízení jednostranné kopie formátu A4 (černobílé)

2 Kč

Pořízení oboustranné kopie formátu A4 (černobílé)

4 Kč

Pořízení jednostranné kopie formátu A4 (barevné)

20 Kč

Pořízení oboustranné kopie formátu A4 (barevné)

30 Kč

Pořízení jednostranné kopie formátu A3 (černobílé)

4 Kč

Pořízení oboustranné kopie formátu A3 (černobílé)

7 Kč

Pořízení jednostranné kopie formátu A3 (barevné)

36 Kč

Pořízení oboustranné kopie formátu A3 (barevné)

50 Kč

3.

Skenování – A4

2 Kč

Skenování – A3

2 Kč

4.

Ostatní mimořádné náklady (např. odborné posudky, cestovní náklady apod.)

sazba dle skutečných nákladů

5.

Poštovné

dle platného ceníku poskytovatele poštovních služeb

6.

Balné

20 Kč/zásilka

7.

CD ROM

8 Kč/kus

8.

DVD ROM

10 Kč/kus

9.

V případě anonymizace informace navíc sazba za vyhotovení potřebných mezikopií dle sazby tohoto sazebníku úhrad, viz poř. č. 2 a 3.

V případě osobního převzetí informace nebude účtováno poštovné, viz poř. č. 5 sazebníku úhrad.

Sazby v sazebníku jsou stanoveny na základě aktuálních nákladů a odhadu jejich vývoje v příslušném účetním období podle platných účetních zásad v účetním období od 01.01.2019 do 31.12.2019. V případě, že nedojde ke změnám nákladů, platí tento sazebník i v následujícím účetním období, a to i opakovaně.

Sazebník byl schválen usnesením rady města č.630 z 5.11.2019

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.