+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Informace o výsledcích kontrol za rok 2021 dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Lysá nad Labem – Odbor vnitřních věcí - matrika

Označení kontrolního

        orgánu    

Vymezení druhu, předmětu či oblasti   

                   kontrol               

  Počet zkontrolovaných

            subjektů

        výsledky kontrol

Odbor vnitřních věcí

     - matrika

kontrola vedení matričních knih a sbírek listin u matričních úřadů v územním obvodu MěÚ Lysá nad Labem

               

                 2

1x bez závad

1x doporučen postup k

    odstranění nedostatků

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.