+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Informace o výsledcích kontrol za rok 2019 dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů za rok 2019

Městský úřad Lysá nad Labem – Odbor vnitřních věcí - matrika

Označení kontrolního orgánu

Vymezení druhu, předmětu či oblasti kontrol

Počet zkontrolovaných subjektů

výsledky kontrol

Odbor vnitřních věcí
- matrika

kontrola vedení matričních knih a sbírek listin u matričních úřadů v územním obvodu MěÚ Lysá nad Labem

1

bez závad

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.