+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
 

Informace o výsledcích kontrol za rok 2018 dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů za rok 2018

Městský úřad Lysá nad Labem – Odbor vnitřních věcí - matrika

Označení kontrolního

       orgánu    

Vymezení druhu, předmětu či oblasti  

                   kontrol              

Počet zkontrolovaných

           subjektů

       výsledky kontrol

Odbor vnitřních věcí

     - matrika

kontrola vedení matričních knih a sbírek listin u matričních úřadů v územním obvodu MěÚ Lysá nad Labem

                 1

bez závad

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.