| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
01. Identifikační kód
-

02. Kód
-

03. Pojmenování (název) životní situace
Stížnosti

04. Základní informace k životní situaci
Stížnost je písemné nebo ústní podání, jímž se fyzické a právnické osoby, nebo skupiny osob obracejí na orgány města ve věci ochrany svých zájmů, kterými upozorňují na nedostatky či závady, jejichž řešení náleží do působnosti orgánů Města Lysá nad Labem, nebo kterým poukazují na nevhodné chování úředních osob či nesprávný postup správního orgánu.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická osoba, právnická osoba, nebo skupiny osob.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Stížnost lze podat písemně či ústně. Nelze-li ústní stížnost vyřídit ihned, sepíše se záznam o podání ústní stížnosti.
Telefonické podání stížnosti a ústní podání anonymní stížnosti není možné.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Podáním stížnosti (viz.bod 06).

08. Na které instituci životní situaci řešit
-

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Městský úřad Lysá nad Labem, tajemník, nová budova , 1. patro, dveře č. 18

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
-

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář není stanoven.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Příslušné odbory jsou povinny věc prošetřit a do 60 dnů stěžovateli zaslat sdělení o vyřízení stížnosti. V případě, že nelze pro náročnost věci vyřídit stížnost ve stanovené lhůtě je lhůta prodloužena.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
V případě podání stížnosti podané elektronickou poštou je vyžadován zaručený elektronický podpis.

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Elektronická podatelna MěÚ Lysá nad Labem nebo datová schránkla Města Lysá nad Labem (, idDS: 5adasau)

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Aktuální Směrnice č. 5/2009 - Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, které schválila rada města dne 13.1.2009.

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy
Anonymní stížnosti se řeší pouze pokud jsou adresné a konkrétní.

22. Další informace

Za stížnost se považuje:
  • stížnost proti nevhodnému chování úředních osob, nebo proti postupu správního orgánu, ve smyslu ustanovení §175 platného zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, neposkytuje-li tento zákon jiný prostředek ochrany,
  • ostatní stížnosti sloužící k ochraně pisatele, nebo upozorňující na nedostatky, či závady jejíchž řešení náleží do působnosti orgánů Města.
23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
-

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Městský úřad Lysá nad Labem, tajemník

26. Kontaktní osoba
Ing. Miloš Dvořák, tajemník, tel. +420 325 510 221,

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01. 12. 2014

28. Popis byl naposledy aktualizován
01. 12. 2014

29. Datum konce platnosti popisu
-

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
-
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.