| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Základní informace k životní situaci

Nástup dítěte do mateřské školy.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zákonný zástupce dítěte.
 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Postup určuje § 34 odst. 2 až 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné přihlášky řediteli mateřské školy.
 

Na které instituci životní situaci řešit

V příslušné mateřské škole.
 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Předložte přihlášku k přijetí dítěte do mateřské školy a dále doklady dle požadavků ředitele mateřské školy.
 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Přihlášku k přijetí dítěte do mateřské školy si lze vyzvednout v příslušné mateřské škole.
 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vaše žádost bude vyřízena do 30 dnů.
 

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nadřízeným správním orgánem je krajský úřad.
 

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.
 

Elektronická služba, kterou lze využít

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu příslušné mateřské školy.
 

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí ředitele mateřské školy se můžete odvolat ke krajskému úřadu.
 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.
 

Další informace

Můžete se obrátit na ředitele mateřských škol.
 

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

 
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.