| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Výše poplatků za psa dle obecně závazné vyhlášky č.5/2013 o místních poplatcích

  Za psa v rodinném domě s 1-2 byty v Lysé n.L. a Litoli

Za psa v bytovém domě se 3 a více byty v Lysé n.L. a Litoli                

Za psa v rodinném domě v Byšičkách a Dvorcích

1 pes

240 Kč

780 Kč

120 Kč

2. a další pes

600 Kč

1680 Kč

360 Kč

Za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu:

  Za psa v rodinném domě s 1-2 byty v Lysé n. L. a   Litoli

Za psa v bytovém domě se třemi a více byty v Lysé n.L. a   Litoli

Za psa v Byšičkách a Dvorcích                

1 pes

120 Kč

180 Kč

60 Kč

2. a další pes

300 Kč

300 Kč

120 Kč

Poplatek může být zaplacen v hotovosti v pokladně finančního odboru MěÚ Lysá nad Labem nebo platbou bezhotovostně na účet 19-0504268369/0800. Při platbě je důležité zadat variabilní symbol z dopisu, který byl rozeslán majitelům psů na konci roku 2015. Bez zadání přiřazeného variabilního symbolu není možné dohledat platbu poplatku!

Úlevy z poplatkové povinnosti se poskytují ve výši 50% za psa, označeného elektronickým čipem nebo tetováním, podle příslušné obecně závazné vyhlášky k trvalému označování psů na základě dokladu. Finanční úleva je poskytována z poplatku vyměřeného na kalendářní rok. Nárok na úlevu zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem nebo ztrátou psa, darováním nebo prodejem).
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.