+420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Komunální odpad

Je :

1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.

2) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob,

     s výjimkou odpadů vznikajících u podnikatelů.

Komunální odpad se člení na:

a) tříděný odpad,

b) objemný odpad,

c) nebezpečné složky komunálního odpadu.

Nakládání s komunálním odpadem je v našem městě upraveno OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně nakládání se stavebním odpadem na území města Lysá nad Labem .

Poplatky za popelnice

(poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu)

Provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu je hrazen z výnosu místního poplatku, který je stanoven  OZV č. 3/2016, o místních poplatcích
Poplatek pro poplatníka dle čl. 20 odst. 1 písm. a) této vyhlášky je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3. a do 30.9. příslušného kalendářního roku.
  

Svoz odpadů ve městě

Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu zajišťuje pro město smluvně firma FCC Česká republika, s.r.o. provozovna Lysá nad Labem.


Sběrný dvůr

V Lysé nad Labem se nachází sběrný dvůr v ulici Ke Vrutici 1738

Provozní doba: 

Pondělí  8.00-12.00   13.00-17.00
Úterý      8.00-12.00   13.00-17.00
Středa    8.00-12.00   13.00-17.00
Čtvrtek   8.00-12.00   13.00-17.00
Pátek      8.00-12.00   13.00-17.00
Sobota    8.00-13.00

Přílohy ke článku

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.