+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
V rámci zvyšování kvality poskytovaných služeb jsme pro Vás zjednodušili a zpřehlednili hrazení poplatků na Městském úřadě Lysá nad Labem. Již nemusíte nutně chodit na úřad a čekat ve frontě. Nyní můžete hradit poplatky bezhotovostně a to z pohodlí vašeho domova či firemní kanceláře.

Ušetříte tak nejen čas, ale i peníze.

Přehled poplatků, které lze platit bezhotovostně

(legenda: VS-variabilní symbol, SS-specifický symbol, KS-konstantní symbol)

Poplatky hrazené na účet číslo: 19-0504268369/0800 - Česká spořitelna a.s.
VS

SS

KS

Poplatek za psa

1341 + číslo poplatníka
0308

Výherní automaty - SP

1361
0308

Poplatek za pronájem pozemku pod garáží

707
0308

Poplatek za pronájem obecního pozemku

706
0308

Poplatek za zábor veřejného prostranství

1343
0308

Pokuta městské policie

číslo bloku
0308

Dopravní pokuta - rozhodnutí

Dopravní pokuta - výzva

celý symbol je vždy uveden v rozhodnutí nebo ve výzvě
 
 

0308Pokuta stavebního úřadu

31504
0308

Pokuta životního prostředí

31523
0308


Poplatky hrazené na účet číslo: 100036-0504268369/0800 - Česká spořitelna a.s.

VS

SS

KS

Hřbitovní poplatek

1110

číslo od správce hřbitova

0308


Poplatky hrazené na účet číslo: 90034-0504268369/0800 - Česká spořitelna a.s.

Pokuty - RADAR

VS

SS

KS

Rozhodnutí

celý symbol je vždy uveden v rozhodnutí

9402211

0308

Příkaz

celý symbol je vždy uveden v příkazu

9402210

0308

Pořádková

00 + datum narozeni (ddmmrrrr)
9402210

0308
Poplatky hrazené na účet číslo: 40037-0504268369/0800 - Česká spořitelna a.s.

Pokuty - RADAR

VS

SS

KS

Výzva

celý symbol je vždy uveden ve výzvě

Datum narození

(rrrrmmdd) nebo

nebo IČO

0308


Poplatky hrazené na účet číslo: 60038-0504268369/0800 - Česká spořitelna a.s.


Pokuty dopravní

VS

SS

KS

Výzva

celý symbol je vždy uveden ve výzvě

---

0308


Poplatky hrazené na účet číslo: 182-0504268369/0800 - Česká spořitelna a.s.

VS

SS

KS

Nájemné - byty Milovice

31117

číslo popisné + číslo bytu

0308

Nájemné - byty Lysá nad Labem

31182

číslo popisné + číslo bytu

0308

Pult centrální ochrany

číslo faktury
0308


Platby SIPO na bankovní účet číslo: 127838126/0300 - ČSOB, a.s.

!jen úhrada za odpady!
VS

SS

KS

Poplatek za odpady

VS a SS na požádání u správce poplatku za odpady

0308


Upozornění:

Datum splatnosti je termín připsání platby na účet příjemce. Proto doporučujeme zadat platbu s dostatečným předstihem. Věnujte prosím pozornost vyplnění správných symbolů při provádění platby. Umožníte tím jednoznačně identifikovat Vaši platbu.

Při jakýchkoli nejasnostech se informujte na finančním odboru v úředních dnech.

Při jakýchkoli nejasnostech se informujte u správce poplatku,pokuty.

Poplatek

Správce poplatku

kontakt

Odpady

Psi

Lenka Plachá

Darina Košvancová

lenka.placha@mestolysa.cz

darina.kosvancova@mestolysa.cz

Pokuty

Správce pokut

Kontakt

Dopravní


Alena Kopecká

Hana Hřebíčková
alena.kopecka@mestolysa.cz

hana.hrebickova@mestolysa.cz
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.