+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Všechny zákony v platném znění:
 • zák.č. 334/1992 Sb.,o ochraně ZPF,
 • zák.č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny,
 • zák.č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy,
 • zák.č. 185/2001 Sb. ,o odpadech,
 • zák.č. 254/2001 Sb. ,o vodách,
 • zák. č.99/2004Sb., o rybářství
 • zák.č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,
 • zák. č. 289/1995 Sb. o lesích,
 • zák. č.449/2001 Sb., o myslivosti
 • zák. č.149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • zák. č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií
 • zák.č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • zák.č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • zák.č. 99/2004 Sb., o rybářství
 • zák.č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
 • zák. č. 246/1992 Sb., o týrání zvířat
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.