+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Živnostenský úřad zajišťuje
 • živnostenský úřad vykonává v přenesené působnosti státní správu v oblasti živnostenského podnikání fyzických a právnických osob,
 • řeší zejména:
  • ohlášení živnosti
  • žádosti o koncesované živnosti
  • oznámení změn a doplnění údajů fyzickými a právnickými osobami
  • provozování ohlašovacích a koncesovaných živností
  • přerušení provozování živností
  • žádosti o zrušení živnostenského oprávnění
  • žádosti o výpis z živnostenského rejstříku
  • kontrola fyzických a právnických osob
 • plní další ze zákonem daných povinností a úkolů
 • vede agendu výherních hracích přístrojů
 • archivuje doklady ve své působnosti
 • plní úkoly stanovené ZM, RM, starostou nebo místostarostou
 • vede evidenci zemědělských podnikatelů.
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.