+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Všechny zákony v platném znění:
 • zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích – do 31.12.2016
 • zák č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách – od 01.01.2017
 • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • zák. č. 643/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
 • zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a jeho řešení
 • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zák. č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu
 • zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
 • zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole
 • zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 • zák. č . 89/2012 Sb., občanský zákoník
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.