| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
 1. Identifikační kód

-

 1. Kód

-

 1. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší.

 1. Základní informace k životní situaci

Závazné stanovisko se vydává pro potřeby územního, či stavebního řízení, nebo pro řízení o vydání kolaudačního souhlasu. Závazné stanovisko se vydává pro stacionární zdroje znečišťování ovzduší, které nejsou vyjmenovány v příloze č. 2 zákona o ochra

 1. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

ně ovzduší (např. kotle, malé lakovny, truhlárny).Žádost může podat majitel, či provozovatel stacionárního zdroje, případně jejich zástupci.

 1. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání písemné žádosti a dodání všech potřebných podkladů pro vydání závazného stanoviska.

 1. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti

 1. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost se podává na příslušném úřadě obce s rozšířenou působností.

 1. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Městský úřad Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem

S kým: odbor životního prostředí, Bc. Andrea Rousková

tel: 325 510 287

Kdy: pondělí, středa – 7:00-18:00 hod.

(Pozn. v jiný den po telefonické domluvě)

 1. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost s identifikací žadatele, dokumentaci ke stacionárnímu zdroji, u technologických zdrojů i způsob snižování emisí.

 1. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Přesný formát žádosti není stanoven. Vzor lze stáhnout na internetových stránkách odboru.

 1. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek se neplatí.

 1. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta je do 30 dnů, případně do 60 dnů.

 1. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Žadatel.

 1. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Záleží na druhu stacionárního zdroje.

 1. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádosti podepsané zaručeným elektronickým podpisem lze podávat elektronickou formou do ISDS úřadu.

 1. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

 1. Jaké jsou související předpisy

 1. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti samotnému závaznému stanovisku se nelze odvolat. Odvolat se lze proti rozhodnutí stavebního úřadu, jehož podkladem bylo závazné stanovisko. Rozhodnutí obsahuje poučení o odvolání, které obsahuje údaje v jaké lhůtě je možno podat odvolání, ke kterému orgánu a kde lze odvolání podat. Mimořádnými opravnými prostředky jsou přezkumné řízení a obnova řízení. Podnět k přezkumnému řízení může dát kdokoliv, žádost o obnovu podává účastník řízení.

 1. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za přestupek lze uložit pokutu do

 • 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), f) nebo g) zákona o ochraně ovzduší,

 • 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e) nebo h) zákona o ochraně ovzduší.

 1. Nejčastější dotazy

-

 1. Další informace

-

 1. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ze zákona o ochraně ovzduší a ze Správního řádu.

 1. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

 1. Za správnost návodu odpovídá útvar

Městský úřad Lysá nad Labem - odbor životního prostředí

 1. Kontaktní osoba

Bc. Andrea Rousková, tel: 325 510 287, e-mail:

 1. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15. prosince 2014

 1. Popis byl naposledy aktualizován

19. února 2018

 1. Datum konce platnosti popisu

bez omezení

 1. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

-

 

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.