+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Upozornění pro vlastníky nemovitostí ohrožených povodněmi

Vážení vlastníci nemovitostí nacházejících se v záplavovém území.

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci (zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon). Zda se vaše nemovitost nachází v záplavovém území, zjistíte z přiložené mapky nebo z povodňového plánu na stránkách města.

Obracím se na Vás proto s žádostí o vyplnění přiloženého dotazníku. Jeho vyplnění je tak pro vás nejjednodušším vlastním „povodňovým plánem“. Vyplňujete ho nejen pro účely a potřeby města, ale hlavně pro svou potřebu a vlastní ochranu. Součástí jsou i pokyny a vysvětlivky pro jeho vyplnění.

Vyplněný dotazník prosím doručte na MěÚ Lysá nad Labem do podatelny nebo na Odbor výstavby a životního prostředí. Povodňové plány vlastníků nemovitostí se následně stanou součástí povodňového plánu města.

V pochybnostech o rozsahu této povinnosti nebo o tom, které stavby mohou zhoršit průběh povodně, rozhodne vodoprávní úřad.

Vážení vlastníci nemovitostí, v případě jakýchkoli nejasností mně kontaktujte (Ing. Diana Samková, MěÚ Lysá nad Labem, kancelář č. 104, 1 patro, tel.: 722 596 295, e-mail.: diana.samkova@mestolysa.cz). Předem Vám děkuji za spolupráci, odevzdání vyplněného dotazníku a přeji Vám všem krásný a pohodový rok 2022 bez povodní.

Odbor výstavby a životního prostředí

Přílohy:

Mapa města Lysá nad Labem s vyznačením objektů ohrožených povodněmi.

Dotazník – povodňový plán vlastníka nemovitosti

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.